Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Krátké aktuality > Krátké herní aktuality > Ubisoftu unikly informace o Far Cry 6. Další díl oblíbené...

Ubisoftu unikly informace o Far Cry 6. Další díl oblíbené...

Ubisoftu unik­ly infor­ma­ce o Far Cry 6. Další díl oblí­be­né série by měl vyjít 18. úno­ra na PlayStation 4 a PlayStation 5. Hra má pod­po­ro­vat funk­ci Smart Delivery.

Vydáme se do tro­pic­ké­ho ráje jmé­nem Yara, kde se čas zasta­vil. Zemi však vlád­ne kru­tý dik­tá­tor Anton Castillo, kte­rý plá­nu­je, že jeho syn Diego půjde v jeho sto­pách a za kaž­dou cenu pozved­ne stát k jeho dří­věj­ší slá­vě. To jako obvykle zažeh­ne na dru­hé stra­ně pla­men revo­lu­ce.

Hlavním hrdi­nou hry bude oby­va­tel Yara jm...énem Dani Rojas. Vydáme se s ním do džun­gle, na plá­že i do hlav­ní­ho měs­ta Esperanza v údaj­ně vel­mi pro­pra­co­va­ném a roz­sáh­lém svě­tě. V dosud nej­vět­ším pro­stře­dí v rám­ci série Far Cry se Dani posta­ví do čela odbo­jo­vé­ho hnu­tí, kte­ré se má posta­vit nemi­lo­srd­né­mu dik­tá­to­ro­vi a jeho syno­vi. V boji máme uplat­ňo­vat gue­rillo­vou tak­ti­ku a vede­ní vál­ky. Ke slo­vu při­jdou podo­mác­ku vyro­be­né zbra­ně, vozi­dla i mož­nost povo­lat na pomoc spo­jen­ce.

Hra má kro­mě sin­glepla­yer nabíd­nout i on-line mul­tipla­yer.

Zobrazit vícNa obrázku může být: 2 people, text


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Mahriz je správcem facebookových stránek o filmových (Mahriz Movies) a herních aktualizacích (Mahriz Gaming)

  • Mahriz Movies je domov zpráv, spekulací, analytiky a ocenění. Cílem rozrůstajícího projektu je poskytovat kvalitní informace napříč filmovým průmyslem.
  • Mahriz Gaming je domov zpráv, spekulací, analytiky a ocenění. Cílem rozrůstajícího projektu je poskytovat kvalitní informace napříč herním průmyslem.
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76082 s | počet dotazů: 216 | paměť: 55799 KB. | 20.05.2022 - 18:17:46