Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze her > Two point hospital – Strategické řízení nemocnice

Two point hospital – Strategické řízení nemocnice

t2h

Napadlo Vás někdy, jaké to je řídit, sta­vět a udr­žo­vat nemoc­ni­ci? Pokud ano, v této hře si může­te vyzkou­šet, jaké to je. Hra se tak tro­chu opí­rá o rea­li­tu, nejde s ní však ruku v ruce. Jsou zde vel­mi patr­né prv­ky fik­ce, nad­při­ro­ze­na a vše je poja­to tak nějak vtip­ně, avšak ne úpl­ně nere­ál­ně. Pokud však hle­dá­te oprav­do­vý simu­lá­tor nemoc­ni­ce, musím vás upo­zor­nit, toto ve hře oprav­du nehle­dej­te. To nut­ně nezna­me­ná, že hra je špat­ná, jen je všech­no jinak, než jak jsem to popr­vé pocho­pil já. Je prav­dou, že jsem šel s recen­zí dost nasle­po a nevě­děl sem, co pořád­ně od hry oče­ká­vat. Nicméně se Vám tu poku­sím vysvět­lit a při­blí­žit hru tak, aby vám moje řád­ky pomoh­li v roz­hod­nu­tí, jest­li hru kou­pit nebo ne.

Nejprve gra­fic­ká strán­ka hry. Je poja­ta vel­mi vtip­ně, nená­sil­ně a nehra­je si na při­blí­že­ní rea­li­ty. Spíše zasa­hu­je tro­chu do retro zóny her. Avšak poba­ví, je nená­sil­ná a roz­hod­ně neu­ra­zí. Možná je tro­chu více situ­o­va­ná pro dět­ské pub­li­kum, ale i dospě­lé­mu bude při­pa­dat dob­rá.

Hra vás bude celou dobu pro­vá­dět – aby jste vědě­li jak pokra­čo­vat a co dělat. K dis­po­zi­ci bude­te mít i bez DLC cel­kem vel­kou šká­lu oddě­le­ní jako kar­di­o­lo­gie, něco jako CT nebo mag­ne­tic­ká rezo­nan­ce, obvod­ní lékař, lékár­na (míst­nost s míchač­kou léků). Dále tře­ba míst­nost pro zaměst­nan­ce, toa­le­ty, lůž­ko­vé oddě­le­ní a tak dááá­le. Herní eko­no­mi­ka je v cel­ku jed­no­du­chá – udr­žo­vat pres­tiž, spo­ko­je­nost zaměst­nan­ců ale i paci­en­tů. Dále pak držet eko­no­mic­ky nemoc­ni­ci v čer­ných čís­lech tak, aby vydě­lá­va­la a vy jste si moh­li dovo­lit dal­ší oddě­le­ní nebo vylep­še­ní. Nemocnici musí­te udr­žo­vat čis­tou, sem tam se něco roz­bi­je – na to skvě­le poslou­ží údrž­bá­ři. Musíte samo­zřej­mě nají­mat per­so­nál, ten má růz­né kva­li­fi­ka­ce, výho­dy a také plat. Takže pokud začí­ná­te s niž­ším roz­poč­tem, je tře­ba správ­ně pře­mýš­let nad tím, koho najmout, popří­pa­dě poté vymě­nit. Lehčí bizar­nos­tí je kro­mě nor­mál­ně vypa­da­jí­cích oddě­le­ní i oddě­le­ní, kte­ré ve FN Motol nebo na Homolce nena­jde­te. Tím je tře­ba exklusiv­ní oddě­le­ní, kde paci­en­tům mění­te hla­vy, kte­ré jsou vlast­ně žárov­ky. Ano, nedě­lám si legra­ci. Oni si tak hez­ky při­jdou do nemoc­ni­ce, a mís­to hla­vy mají žárov­ku. Není však nic, co by vaše nemoc­ni­ce nedo­ká­za­la, sta­čí tak mít toto oddě­le­ní a během chví­le má paci­ent mís­to žárov­ky opět hla­vu. Pecka! Český název pro toto oddě­le­ní neznám, avšak trou­fám si ho nazvat Žárovkologie – bůh žeh­nej jazy­ku čes­ké­mu.

Postupně se Vám budou ode­my­kat dal­ší nemoc­ni­ce, dal­ší vylep­še­ní tak jak je zvyk­los­tí u vět­ši­ny her. Celkově hra neo­mr­zí a je zde spous­ta mož­nos­tí co dělat. Celkově hru hod­no­tím klad­ně i s vědo­mím, že spí­še než reál­ný simu­lá­tor jde o zábav­nou for­mu simu­lá­to­ru vede­ní nemoc­ni­ce.


Foto: Two Point Studios & SEGA

  • Motor Town: Behind The Wheel20. prosince 2021 Motor Town: Behind The Wheel Parádní oddechový simulátor s volným světem a trochu "jinou" grafikou, která mi ale nevadí, protože to dorovnává obsah hry. Můžete dělat taxikáře svým, nebo vypůjčeným vozem (kde ale […] Posted in Recenze her
  • Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší?11. listopadu 2021 Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší? Jak člověk jako já vůbec může dojít k takové bizarnosti jakou tato hra ve skutečnosti je? Je to jednoduché, přizve si k sobě neteř co chodí do 2. třídy a zeptá se jí co teď frčí a co ráda […] Posted in Recenze her
  • Happy Game10. listopadu 2021 Happy Game Co čekat od nejlepšího českého herního studia? Další hru. Ano!!! Happy Game patří mezi další hry studia, které stvořilo Samorosta, Creaks a další... které se staly kultem. Hra vás vrhne […] Posted in Recenze her
  • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
  • The Long Dark – simulátor přežití v zimě22. září 2021 The Long Dark – simulátor přežití v zimě Poslední hrou v seriálu survival her se zimní tématikou je The Long Dark. Tato hra svým zasazením zkrátka nemůže v podobném seriálu chybět. Hra byla vydána v Early Acces v září 2014 a […] Posted in Recenze her
  • Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou?18. září 2021 Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou? Ahoj zas a znovu! Jestli mě po dloooouhý době chytnul nějakej simulátor, tak je to právě tenhle! Díky Fattymu jsem na něj přišel a taky se stal celkem závislej! Za mě náramně povedený […] Posted in Recenze her
  • Subnautica: Below Zero – druhé dobrodružství na planetě 4546B, tentokrát v zimním kabátu14. srpna 2021 Subnautica: Below Zero – druhé dobrodružství na planetě 4546B, tentokrát v zimním kabátu V původní Subnatice jste se v roli přeživšího pádu vesmírné lodi Aurora snažili přežít a dostat se z planety 4546B pryč. Tentokrát se ocitáte v roli Robin Ayou a na tuto planetu se […] Posted in Recenze her
  • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
  • Trine 4: The Nightmare Prince18. července 2021 Trine 4: The Nightmare Prince  Série her Trine je velice známá a populární po celém světě. A to určitě zaslouženě. Dnes se podíváme na poslední díl, který vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se tohoto úkolu […] Posted in Recenze her
  • Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec20. června 2021 Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec Když jsem poprvé viděl trailer na hru Felix The Reaper, hned jsem věděl, že tuhle hru si musím zahrát. Parádní taneční muzika, zajímavé puzzle, zajímavé zpracování, humor a Felix – to […] Posted in Recenze her

25 let
Geek, hráč her, HW blázen co rád staví počítače
recenzuji převážně hry, SW a HW :)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80225 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53656 KB. | 18.01.2022 - 16:52:36