Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Twilight sága: Rozbřesk - 1. část – velkolepá série filmů se konečně dočká konce

Twilight sága: Rozbřesk - 1. část – velkolepá série filmů se konečně dočká konce

twilight saga rozbresk 1 cast velkolepa serie filmu se konecne docka konce

Twilight sága je oprav­do­vým feno­mé­nem, kte­rý zná sko­ro kaž­dý. I když má mno­ho odpůr­ců, vět­ši­na lidí tuto fil­mo­vou sérii milu­je. Tento rok se všich­ni fanouš­ci mohou kochat prv­ním dílem kon­ce, kte­rý si pro ně tvůr­ci při­pra­vi­li. Tvůrci tvr­dí, že ve fil­mu budou nové prv­ky, kte­ré všech­ny fanouš­ky nadchnou. Hlavně sli­bu­jí vel­ko­le­pěj­ší sou­bo­je vlkodla­ků pro­ti upí­rům, kte­ré budou mít vyni­ka­jí­cí efek­ty, kte­ré vám budou brát dech po celou dobu fil­mu.

Režisérem toho­to dílu je Bill Condon, kte­rý má za sebou úspěš­né fil­my Bohové a mon­stra a Dreamgirls. O hudeb­ní dopro­vod se ten­to­krát posta­ral geni­ál­ní Carter Burwell, kte­rý se již posta­ral o hudeb­ní dopro­vo­dy k fil­mům Děcka jsou v poho­dě, Tahle země není pro sta­rý, nebo také Než ďábel zjis­tí, že seš mrt­vej. V hlav­ních rolích se opět setká­me s Kristen Stewartovou, kte­rá si také zahrá­la ve fil­mech The Runaways, či Welcome to the Rileys. Jejího novo­man­že­la a milo­va­né­ho upí­ra bude opět hrát Robert Pattison, kte­rý si zahrál ve fil­mech Voda pro slo­ny, nebo také Nezapomeň na mě.

Co se bude v Twilight sága: Rozbřesk - 1. část dít?

Herečka Kristen Stewartová si vez­me za man­že­la her­ce Roberta Pattisona. Po sva­teb­ní noci Bella Swan neče­ka­ně rych­le otě­hot­ní a hro­zí jí nebez­pe­čí, pro­to­že upír­ské embryo je na její lid­ské tělo pří­liš sil­né. Začíná tedy záchra­na Belly, kte­rá bude mít neče­ka­né kom­pli­ka­ce. Celý film je nato­čen v úchvat­ném HD digi­tál­ním reži­mu, tak­že bude na co kou­kat!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,19209 s | počet dotazů: 206 | paměť: 51730 KB. | 18.05.2021 - 22:57:37
X