19984088_10209069693211594_514651587107318579_o


Indiánské tee-pee na prázdniny - hry na indiány a spoustu letní zábavy?

Prázdniny jsou v plném prou­du, a co by to bylo za prázd­ni­ny bez tábo­ře­ní,

hry na indi­á­ny a spous­tu let­ní zába­vy?

A jeli­kož se tako­vá pra­vá hra na indi­á­ny neo­be­jde bez sku­teč­né­ho tee-pee, je tu pro vás jed­no­du­chý návod,

jak si jej spo­leč­ně se svý­mi nejmen­ší­mi vyro­bit.

Budou urči­tě moc rádi, když jim dáte důvě­ru a budou vám moci s ním malin­ko pomo­ci.

A bez čeho se při výro­bě neo­be­jde­me?

 

Zcela urči­tě bude­me potře­bo­vat 5 ks tyčí (klid­ně poslou­ží  5ks dře­vě­ných násad na mop dlou­hých 180 cm),

bavl­ně­ná lát­ka veli­kos­ti 140 x 360 cm, sil­něj­ší lan­ko dlou­hé asi  3 až 4 m,

a nesmí­me zapo­me­nout i na sil­něj­ší pro­vá­zek.

 

Vše potřeb­né máme, a tak se může­me s chu­tí do toho pus­tit!

Z lát­ky si vystřih­ne­me 5 stej­ných troj­ú­hel­ní­ků o základ­ně veli­kos­ti cca 90 cm a zbý­va­jí­cí dvě stra­ny po 140 cm.

Od vrchu odstřih­ne­me při­bliž­ně 5 cm.

Vzniklý otvor poslou­ží k pro­vlék­nu­tí násad a uvá­zá­ní pláš­tě tee-pee ke dře­vu.

 

Jednotlivé díly lát­ky k sobě seši­je­me. Díl, kte­rý bude před­sta­vo­vat vchod do tee-pee v polo­vi­ně roz­střih­ne­me a začis­tí­me.

Nyní je na řadě výro­ba kon­struk­ce. 

U jed­not­li­vých tyčí v jejich spod­ní čás­ti asi 5 cm ode země vyvr­tá­me dír­ku, kte­rou pro­vlék­ne­me pev­něj­ší pro­vá­zek, kte­rý kon­struk­ci zpev­ní.

Nahoře tee-pee jed­not­li­vé tyče svá­že­me k sobě.

Sešité tee-pee nasa­dí­me na tyče a z vrchu do polo­vi­ny pro­ple­te­me pro­váz­kem.

A hra na „indi­á­ny“ může začít!

 

 

Indiánské tee-pee na prázdniny - hry na indiány a spoustu letní zábavy?
Ohodnoťte článek

Andrea Bátovská

Související příspěvky:

  • Žaludový skřítek2. října 2017 Žaludový skřítek Podzim je, co se týče kreativního tvoření, velmi inspirativní, tak si ho pojďme spolu s našimi dětmi hezky užít! Kromě zvířátek z kaštanů si můžete si zkusit vyrobit podzimní […]
  • "Renovace voskovek"23. července 2017 "Renovace voskovek" Renovace starých voskovek Také máte doma voskovky, kterým děti již sundaly papírový kabátek? A také dost špiní a povalují se všude možně? I u nás tomu není jinak! A tak jsme se rozhodli, […]
  • VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka5. srpna 2017 VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA (50 NÁVODŮ k výrobě indiánských předmětů) Nejen pro děti, ale i dospělé, táborníky a prostě pro všechny, které zajímá kultura severoamerických indiánů, tak pro […]
  • Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí...20. ledna 2019 Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí... Oblíbené skládačky z různobarevného papíru v dětech probudí opravdový zájem o tvoření, povzbudí jejich fantazii, a hlavně procvičí a zdokonalí jemnou motoriku prstů. Navíc jako bonus jsou […]
  • Kouzlíme s CRAYOLA voskovkami19. července 2017 Kouzlíme s CRAYOLA voskovkami Kouzlíme s CRAYOLA voskovkami Není nic jednoduššího, než kouzlit s pomocí voskovek. Levný, krásně barvený materiál plný veselých barviček, navíc děti s nimi rády pracují a hlavně žádný […]
  • Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová20. července 2017 Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová KOUZLA Z KVĚTIN: Martina Šedová, Lenka Foltýnová Květy a květiny jsou každodenní součástí našeho života. Na to, jak si ze živých květů jednoduše vyrobit krásné dekorace, vám pomůže a […]
  • Medicinské karty: Odkaz zvířat, starých šamanů a našeho nitra5. září 2017 Medicinské karty: Odkaz zvířat, starých šamanů a našeho nitra Energie a symbolika zvířat provází lidstvo v celé jeho historii. Nejvíce ji mají do hloubky propracovanou indiáni, a právě z této znalosti vychází Medicinské karty, kterých se vůbec […]
  • Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?"21. září 2018 Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?" Milují-li vaše děti jednotlivé postavičky jednorožců a hry na schovávanou, je tahle kniha pro ně jak stvořená. Ve společnosti těchto čtyřnohých kamarádů si užijí nejen spoustu legrace a […]
  • "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové22. srpna 2017 "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v podezření“ od vydavatelství Grada Publishing, a.s. pod značkou Bambook si na první pohled získala nejen mě, ale hlavně mojí starší dceru. […]
  • TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké2. července 2017 TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké Kniha „TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké“ od Aleny Isabelly Grimmichové, které vydalo nakladatelství CPress, určitě nenechá chladnými všechny milovníky nejrůznějších výtvarných […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *