Indiánské tee-pee na prázdniny - hry na indiány a spoustu letní zábavy?

Prázdniny jsou v plném prou­du, a co by to bylo za prázd­ni­ny bez tábo­ře­ní,

hry na indi­á­ny a spous­tu let­ní zába­vy?

A jeli­kož se tako­vá pra­vá hra na indi­á­ny neo­be­jde bez sku­teč­né­ho tee-pee, je tu pro vás jed­no­du­chý návod,

jak si jej spo­leč­ně se svý­mi nejmen­ší­mi vyro­bit.

Budou urči­tě moc rádi, když jim dáte důvě­ru a budou vám moci s ním malin­ko pomo­ci.

A bez čeho se při výro­bě neo­be­jde­me?

 

Zcela urči­tě bude­me potře­bo­vat 5 ks tyčí (klid­ně poslou­ží  5ks dře­vě­ných násad na mop dlou­hých 180 cm),

bavl­ně­ná lát­ka veli­kos­ti 140 x 360 cm, sil­něj­ší lan­ko dlou­hé asi  3 až 4 m,

a nesmí­me zapo­me­nout i na sil­něj­ší pro­vá­zek.

 

Vše potřeb­né máme, a tak se může­me s chu­tí do toho pus­tit!

Z lát­ky si vystřih­ne­me 5 stej­ných troj­ú­hel­ní­ků o základ­ně veli­kos­ti cca 90 cm a zbý­va­jí­cí dvě stra­ny po 140 cm.

Od vrchu odstřih­ne­me při­bliž­ně 5 cm.

Vzniklý otvor poslou­ží k pro­vlék­nu­tí násad a uvá­zá­ní pláš­tě tee-pee ke dře­vu.

 

Jednotlivé díly lát­ky k sobě seši­je­me. Díl, kte­rý bude před­sta­vo­vat vchod do tee-pee v polo­vi­ně roz­střih­ne­me a začis­tí­me.

Nyní je na řadě výro­ba kon­struk­ce. 

U jed­not­li­vých tyčí v jejich spod­ní čás­ti asi 5 cm ode země vyvr­tá­me dír­ku, kte­rou pro­vlék­ne­me pev­něj­ší pro­vá­zek, kte­rý kon­struk­ci zpev­ní.

Nahoře tee-pee jed­not­li­vé tyče svá­že­me k sobě.

Sešité tee-pee nasa­dí­me na tyče a z vrchu do polo­vi­ny pro­ple­te­me pro­váz­kem.

A hra na „indi­á­ny“ může začít!

 

 

Související příspěvky:

  • Žaludový skřítek2. října 2017 Žaludový skřítek Podzim je, co se týče kreativního tvoření, velmi inspirativní, tak si ho pojďme spolu s našimi dětmi hezky užít! Kromě zvířátek z kaštanů si můžete si zkusit vyrobit podzimní […]
  • "Renovace voskovek"23. července 2017 "Renovace voskovek" Renovace starých voskovek Také máte doma voskovky, kterým děti již sundaly papírový kabátek? A také dost špiní a povalují se všude možně? I u nás tomu není jinak! A tak jsme se rozhodli, […]
  • VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka5. srpna 2017 VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA (50 NÁVODŮ k výrobě indiánských předmětů) Nejen pro děti, ale i dospělé, táborníky a prostě pro všechny, které zajímá kultura severoamerických indiánů, tak pro […]
  • Kouzlíme s CRAYOLA voskovkami19. července 2017 Kouzlíme s CRAYOLA voskovkami Kouzlíme s CRAYOLA voskovkami Není nic jednoduššího, než kouzlit s pomocí voskovek. Levný, krásně barvený materiál plný veselých barviček, navíc děti s nimi rády pracují a hlavně žádný […]
  • Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová20. července 2017 Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová KOUZLA Z KVĚTIN: Martina Šedová, Lenka Foltýnová Květy a květiny jsou každodenní součástí našeho života. Na to, jak si ze živých květů jednoduše vyrobit krásné dekorace, vám pomůže a […]
  • "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové22. srpna 2017 "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v podezření“ od vydavatelství Grada Publishing, a.s. pod značkou Bambook si na první pohled získala nejen mě, ale hlavně mojí starší dceru. […]
  • Medicinské karty: Odkaz zvířat, starých šamanů a našeho nitra5. září 2017 Medicinské karty: Odkaz zvířat, starých šamanů a našeho nitra Energie a symbolika zvířat provází lidstvo v celé jeho historii. Nejvíce ji mají do hloubky propracovanou indiáni, a právě z této znalosti vychází Medicinské karty, kterých se vůbec […]
  • TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké2. července 2017 TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké Kniha „TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké“ od Aleny Isabelly Grimmichové, které vydalo nakladatelství CPress, určitě nenechá chladnými všechny milovníky nejrůznějších výtvarných […]
  • LOGOPEDICKÉ PÍSNIČKY. Procvičování výslovnosti v lidových melodiích11. června 2018 LOGOPEDICKÉ PÍSNIČKY. Procvičování výslovnosti v lidových melodiích Logopedické písničky aneb procvičování výslovnosti pomocí lidových melodií od autorek Jany Havlíčkové a Ilony Eichlerové, jež vydalo nakladatelství Fragment, nebylo doposud tak zábavné a […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *