Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl

Foto TV Markiza Tvoja tvar znie povedome

Tvoja tvár znie pove­do­me pokra­čo­va­la tře­tím dílem a upřím­ně řeče­no, šou zno­vu pobláz­ni­la celé Slovensko, hlav­ně díky jed­no­mu účin­ku­jí­cí­mu – Tomáš Bezdeda. Ten zaží­vá něco podob­né­ho jako před lety ve slo­ven­ské Superstar, kde skon­čil na tře­tím mís­tě. Ale o tom poz­dě­ji. V úvo­du toho­to zábav­né­ho pro­gra­mu se posta­ral o šok jeden z porot­ců Juraj Šoko Tabaček, kte­rý vystou­pil s vra­ce­jí­cí se hvězdou prv­ní a dru­hé série – her­cem, komi­kem, mode­rá­to­rem Andrejem Bičanem.

Pánové před­ved­li Right Said Fred, což jsou dva němeč­tí brat­ři. Byla to vel­ká sran­da, chlap­ci potom ješ­tě vystřih­li tane­ček z Modré ústři­ce, což je gay bar ze slav­né­ho fil­mu - Policejní aka­de­mie. Podobnou hrů­zu v dob­rém způ­so­bil poro­tě i Peter Brajerčík, kte­rý před­sta­vo­val Pointer Sisters. Na prv­ní pohled by člo­věk nepo­znal, že je to muž. Dano Dangl dokon­ce pro­hlá­sil, že na chví­li zapo­mněl, že je to chlap. Nyní se vrá­tí­me k tomu, co jsem pře­de­sí­la­la ze začát­ku.

Tomáš Bezdeda vyfa­so­val na tře­tí večer vel­mi těž­kou sklad­bu – Blurred Lines – Robin Thicke. Ono se to nezdá, ale jed­ná se o hou­pa­vou pís­nič­ku a tudíž hod­ně těž­kou, ale zvlá­dl ji výbor­ně, i pod­le poro­ty. Zuzana Fialová, popu­lár­ní slo­ven­ská hereč­ka, dokon­ce pro­hlá­si­la, že Tomáš má nej­hez­čí zadek a během celé inter­pre­ta­ce se roz­plý­va­la nad jeho poza­dím. Muži v poro­tě navíc čeka­li, až se jim vrá­tí krev do hla­vy, i spo­lu s Tomášem Bezdedou.

Bohužel na čtvr­té kolo dostal Dr. Albana, což je dis­ko minu­lých let. Hned poté, co se zasta­vi­la rule­ta se slo­ven­ský zpě­vák chy­tal za hla­vu se slo­vy – čo som komu uro­bil. Přestože je opa­ko­va­ně chvá­len, tak se údaj­ně někte­ří divá­ci bou­ří, že ješ­tě nevy­hrál ani jed­nou. Tentokrát zví­tě­zil herec a komik René Štúr, kte­rý měl na ten­to večer slo­ven­skou hvězdu Michala Dočolomanského. Výhra 1 000 eur puto­va­la ke sdru­že­ní Nepočujúce die­ťa.

  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl17. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl Na Slovensku se rozeběhla třetí série nejsledovanější šou všech dob – Tvoja tvár znie povedome – česky Tvoje tvář má známý hlas. Hned úvodní večer začal tak jako předešlé série – naplno. […] Posted in TV Recenze
  • Horná Dolná12. března 2017 Horná Dolná Původní televizní tvorba patří mezi velké zbraně všech televizí. Některé se tomu sice cíleně vyhýbají, to však není případ Markízy na Slovensku. Tam trhá rekordy ve sledovanosti seriál […] Posted in TV Recenze
  • Divoký Zapadákov - recenze5. března 2017 Divoký Zapadákov - recenze Televize Markíza na Slovensku se pokouší přicházet stále s něčím novým a výjimkou nejsou ani původní slovenské seriály. Úplnou současnou novinkou, která se začala vysílat, je seriál Divoký […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 10. díl - finále9. května 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 10. díl - finále Tak a je to za námi. Přesněji řečeno třetí série nejsledovanější show na Slovensku všech dob – Tvoja tvár znie povedome. V pondělí 8. května proběhlo finále a byla to neuvěřitelná palba, a […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3- série - 9. díl2. května 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3- série - 9. díl Je za námi deváté kolo nebo taky semifinále zábavného programu Tvoja tvár znie povedome, po kterém zůstali čtyři finalisté, přičemž to vzbudilo docela velké rozpaky a rozčarování, ale o […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 8. díl24. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 8. díl Tvoja tvár znie povedome se blíží s třetí sérií ke svému závěru, avšak tentokrát to bylo osmé kolo. Jako první nastoupil Tomáš Bezdeda a jeho Elvis Presley. Podle diváků nejlepší, avšak […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 7. díl17. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 7. díl Tvoja tvár znie povedome se blíží do finiše, i když je za námi v uvozovkách teprve sedmý díl. Jako první šla na řadu Eva Máziková a její představa Dana Nekonečného. Přestože se jedná o […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 6. díl10. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 6. díl Nejúspěšnější šou v historii samostatné slovenské televizní zábavy pokračovala šestým dílem a opět nezklamala – spíše naopak. Jako první se představila Lina Mayer s písní Euphoria, jejíž […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 5. díl4. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 5. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala pátým dílem a po minulém týdnu, kdy to byla velká sranda, se očekávalo něco podobného i nyní. Ovšem tentokrát to byla prča jak hrča – což jsou […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl19. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl Druhý díl třetí řady nejsledovanější šou všech časů na Slovensku pokračoval v nasazeném tempu. Jestliže byl první díl jenom začátek, tak tady se emoce rozšouply už naplno. Na dvojsmyslné […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,77808 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53336 KB. | 20.09.2021 - 04:31:05