Prima Comedy Central přichází po prázdninách s Červeným trpaslíkem, Takovou moderní rodinkou i Goldbergovými

RD 02 10 34mB min

Zábavní tele­viz­ní kanál Prima Comedy Central se roz­ho­dl do pod­zim­ní­ho vysí­lá­ní zařa­dit hned něko­lik novi­nek. Diváci se mohou těšit na zce­la nové série oblí­be­ných tele­viz­ních rodin, bláz­ni­vé­ho poli­cej­ní­ho okrsku i divo­ké­ho taj­né­ho agen­ta. K rados­ti všech pří­z­niv­ců brit­ské­ho humo­ru se na tele­viz­ní obra­zov­ky vra­cí i sci-fi sit­com Červený trpas­lík.

Zářijový pro­gram sta­ni­ce Prima Comedy Central roz­prou­dí 4. série neob­vyk­lé­ho poli­cej­ní­ho okrsku Brooklyn 99. Diváci se dopo­sud moh­li sezná­mit s řadou poli­cis­tů, z nichž kaž­dý vybo­ču­je ale­spoň tro­chu z nor­má­lu. I ve 4. sérii úspěš­né­ho ame­ric­ké­ho seri­á­lu se ochrán­ci záko­na potý­ka­jí s nástra­ha­mi pra­cov­ní­ho a sou­kro­mé­ho živo­ta – neče­ka­né těho­ten­ství, spo­leč­né stě­ho­vá­ní a pře­de­vším nikdy nekon­čí­cí chy­tá­ní zlo­čin­ců.

Říjen bude mít nao­pak vesmír­ný pře­sah. Úskalím na těžař­ské lodi Červený trpas­lík bude během říj­na čelit zná­má sku­pin­ka slo­že­ná z jedi­né­ho živé­ho člo­vě­ka Dava Listera, lid­ské­ho kocou­ra, holo­gra­mu Arnolda Rimmera, huma­no­i­da Krytona a extrém­ně inte­li­gent­ní­ho počí­ta­če Hollyho s IQ 6000. Kultovní seri­ál Červený trpas­lík se popr­vé na brit­ských obra­zov­kách obje­vil v roce 1988 a zís­kal si tisí­ce fanouš­ků po celém svě­tě. Britský humor při­po­me­ne ten­to­krát Prima Comedy Central, a to hned 10 séri­e­mi.

V říj­no­vém pro­gra­mu nebu­dou chy­bět ani kla­sic­ké tra­ble tele­viz­ních rodin jako Goldbergovi a Taková moder­ní rodin­ka, kte­ré navá­žou novou sérií, stej­ně tak Archer. Kreslený agent nezříd­ka při­rov­ná­va­ný k Jamesi Bondovi se před­sta­ví v nej­no­věj­ší 9. sérii, kde navští­ví tro­pic­ký ost­rov plný nebez­peč­ných zví­řat i žen. Na své si při­jdou i fanouš­ci oblí­be­ných seri­á­lů Jak jsem poznal vaši mat­ku, Průměrňákovi a pří­z­niv­ci kres­le­né­ho South Parku, Griffinových či Amerického táty.

Podzimní pro­gram ale nebu­de jen o seri­á­lech. Milovníci zába­vy a neko­rekt­ní­ho humo­ru se mohou těšit na zce­la novou show z pro­duk­ce Prima Comedy Central.

Nejnovější infor­ma­ce o pro­gra­mu sta­ni­ce Prima Comedy Central a oblí­be­ných kome­di­ál­ních seri­á­lech sle­duj­te na Facebooku www.facebook.cz/comedycentralcz nebo na www.primacomedycentral.cz.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Červený trpaslík / Red Dwarf aneb Britkom neporazitelný12. října 2018 Červený trpaslík / Red Dwarf aneb Britkom neporazitelný Je skoro těžké uvěřit, že nám tahle smečka bláznů dělá společnost už od roku 1988, kdy se vypravili do vesmíru, respektive v něm trochu zkejsli a jejich snahy o návat na planetu Zemi byly […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru11. června 2013 Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru
  • RYTMUS sídliskový sen - Obsah/O filmu18. srpna 2015 RYTMUS sídliskový sen - Obsah/O filmu Obsah Prvé reakcie divákov po zhliadnutí filmu na kontrolných projekciách sú vzácne rovnaké. Silné emócie, výraz prekvapenia, že videli niečo neočakávané a potom vzápätí otázka: “To vám […]
  • Bernard Minier: Tma6. června 2016 Bernard Minier: Tma Cvak. Zhasne se světlo, oči lehce unavené vnímají jen obrysy a pak už ani ty. Ale co má taková tma vše v sobě? Třetí román autora Bernarda Miniera Tma je laděn do  hávu chladných […]
  • Che Guevara - revoluce (2008)24. února 2009 Che Guevara - revoluce (2008) Do kin dorazil dlouho očekávaný snímek o slavném kubánském revolucionáři - Che Guevara - Revoluce. Jedná se v podstatě o životopisný snímek, který tvoří první část chystaného cyklu. Tento […]
  • Pečení s UNICEF16. dubna 2018 Pečení s UNICEF
  • TIM BURTON10. prosince 2012 TIM BURTON TIM BURTON  svou kariéru zahájil v The Walt Disney Company jako koncepční a inbetween výtvarník a pracoval na celovečerních animovaných filmech společnosti Disney Liška a pes a Černý […]
  • Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny7. září 2018 Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny Spavé pohádky. Pohádky, které vám přivodí tak hluboký spánek, že je to až k neuvěření. Něco na té relaxaci a meditaci je. A když si k tomu přidáte ještě ten mateřsky hebký hlas Nadi […]
  • Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"...7. listopadu 2017 Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion korun, vysněný dům, vysněný partner, spokojenost a smysluplnost života. „Milion“ tady berte velmi často […]
  • Milionář z chatrče - Nevěříte? ... Pak budete muset.22. ledna 2009 Milionář z chatrče - Nevěříte? ... Pak budete muset. Jamala Malika, přehlíženého roznašeče čajů, dělí už jen jediná otázka od maximální výhry ve hře Chcete být milionářem. Publikum v sále zatajuje dech, diváci u obrazovek jakbysmet. Za […]