Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > TV TIPY

TV TIPY

Televizní tipy na začí­na­jí­cí chlad­né veče­ry.............. 1 -7. lis­to­pa­duSO 1. Listopadu
NOVA 20:00

ARMAGEDON
Bruce Willis v hlav­ní roli ame­ric­ké­ho kata­stro­fic­ké­ho fil­mu o ohro­že­ní exis­ten­ce naše­ho svě­ta. Za osm­náct dní pře­sta­ne Země exis­to­vat, boj o její záchra­nu prá­vě začí­ná......
Film, kte­rý není nut­no nijak zvlášť před­sta­vo­vat. Pokud jste jej ješ­tě nevi­dě­li roz­hod­ně si jej nenech­te ujít.

USA 1998
Režie: M.Bay
Hrají: B.Willis, B.Thornton, B.Affleck, L.Tylerová, W.Patton, S.Buscemi aj.

SO 1. Listopadu
PRIMA 23:15

DOBRÝ WILL HUNTING
M.Damon pochá­zí z nuz­ných pomě­rů, ale od svých vrs­tev­ní­ků se pře­ce liší - je geni­ál­ní. Geniální leč těž­ce při­způ­so­bi­vý Will nalé­zá svou život­ní ces­tu......

USA 1997
Režie: G. Van Sant
Hrají: M.Damon, R.Williams, B.Affleck, M.Driverová aj.

NE 2. Listopadu
NOVA 23:20

FANTOM PAŘÍŽE
Francouzský film ode­hrá­va­jí­cí se roku 1830 v Paříži. Tajemný zlo­či­nec zva­ný Alchymista a ambi­ci­oz­ní detek­tiv, kte­rý zmi­zel při jeho pro­ná­sle­do­vá­ní.........
S náde­chem tajem­na a bra­vu­rou fran­couzům vlast­ní, se ode­hrá­vá zají­ma­vá smě­si­ce fil­mo­vých žánrů.

FRA 2001
Režie: Pitof
Hrají: G.Depardieu, G.Canet, I.Sastreová, M.Maaskri, A.Dussollier aj.

PO 3. Listopadu
NOVA 23:15

PRCI, PRCI, PRCIČKY
Studenti ame­ric­ké střed­ní ško­ly, řeší vel­ký pro­blém jak při­jít o panic­tví.......

USA 1999
Režie: P. a Ch.Weitzovi
Hrají: T.I.Nicholas, E.K.Thomas, J.Biggs, Ch.Klein, S.Reidová, A.Hannigenová aj.

ÚT 4. Listopadu
NOVA 22:45

TWISTER
Americký kata­stro­fic­ký film H.Hantová a B.Paxton se blí­ží k obří­mu tor­ná­du, nej­vět­ším za posled­ních 30.let. Tornádo však změ­ní směr.......

USA 1996
Režie: J.de Bont
Hrají: J.Getzová, C.Elwes, LSmithová aj.

STŘ 5. Listopadu
PRIMA 19:55

SLUNCE, SENO, JAHODY
Česká kome­die Zdeňka Trošky, aneb zno­vu v Hošticích.........
Dnes již noto­ric­ky zná­má podí­va­ná s H.Růžičkovou, kte­rá exce­lu­je v kaž­dém zábě­ru, nehle­dě na tzv. neher­ce.......

ČR 1983

PA 7. Listopadu
ČT1 23:25

NEBEZPEČNÉ HRY
Kriminální film ze slun­né Floridy. Středoškolský uči­tel Sam Lombardo je faleš­ně obvi­něn ze zná­sil­ně­ní své žač­ky Kelly, s jejíž nym­fo­man­skou mat­kou měl kdy­si poměr.......

USA 1998
Režie: J.McNaughton
Hrají: K.Bacon, M.Dilon, M.Campbellová, T.Russellová aj.

PA 7. Listopadu
NOVA 23:45

HALLOWEEN - PŘEDVEČER VŠECH SVATÝCH
Kultovní ame­ric­ký horor nejen pro fajnšme­k­ry horo­ro­vé­ho žánru!M.Mayers a jeho vra­žed­né počí­ná­ní, cho­rob­ná mysl a hlav­ně dosta­tek obě­tí..........

USA 1978
Režie: J.Carpenter
Hrají: T.Moran, D.Pleasance, J.L.Curtis, P.J.Soles, Ch.Cypers aj.

A jako tře­šín­ka pro horo­ro­vé fanouš­ky
26. Listopadu Nova
VĚC

Jeden z nej­zda­ři­lej­ších fil­mů Johna Carpentera se ode­hrá­vá v odlehlém tábo­ře upro­střed zasně­že­ných plá­ní Antarktidy. Mezi čle­ny vědec­ké­ho týmu se vetře nestvů­ra z vesmí­ru, kte­rá se může zmoc­nit kaž­dé­ho z nich a při­svo­jit si jeho identi­tu........
USA 1982
Režie: J.Carpenter
Hrají: K.Russell, K.David, W.Brimky aj.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76294 s | počet dotazů: 235 | paměť: 55898 KB. | 24.05.2022 - 08:00:37