Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > TV Tipy 27.9.- 3.10.2004

TV Tipy 27.9.- 3.10.2004

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

27. 9. 2004 - Nova
09:25

Hledá se lás­ka /P/
(Love at Large) Americký film (1990). Hrají T. Berenger, E. Perkins, K. Capshaw, T. Levine... Režie A. Rudolph

27. 9. 2004 - Prima
11:40

Jan Žižka
Hořící hra­ni­ce na bře­hu Rýna zažeh­la oheň odpo­ru Husových pří­z­niv­ců po celé čes­ké zemi... Český film (1955). Hrají Z. Štěpánek, F. Horák, K. Höger, V. Matulová, L. Pešek... Režie O. Vávra

27. 9. 2004 - ČT2
22:15

Mechanický pome­ranč /P/
(A Clockwork Orange) Miloval nási­lí, sex a Beethovena. Malcolm McDowell v brit­ském kul­tov­ním fil­mu (1971). Dále hra­jí: P. Magee, M. Bates, W. Clarke, J. Clive, A. Corriová, M. Karlinová... Scénář a režie Stanley Kubrick (v ang­lic­kém zně­ní s titul­ky)

27. 9. 2004 - Nova
22:40

Královský posel /P/
(Queens Messanger) Americký akč­ní film (2000). Hrají G. Daniels, T. Sherrer, J. Standing, N. Boraine, D. Westhead... Režie M. Roper

28. 9. 2004 - Nova
07:40

Cesta do pra­vě­ku
Nález pra­vě­ké zka­me­ně­li­ny roz­ho­dl, aby se čty­ři zví­da­ví klu­ci vyda­li na malé pra­mič­ce do dáv­né minu­los­ti a dora­zi­li tak až na samý počá­tek živo­ta na Zemi. Český film (1955). Hrají V. Bejval, P. Herrmann, Z. Husták, J. Lukáš. Režie K. Zeman

28. 9. 2004 - Prima
08:00

Jako vej­ce vej­ci /P/
(Multiplicity) Americká kome­die (1996). Hrají M. Keaton, A. MacDowellová, H. Yulin, R. Masur, E. Levy, K. Schlossbergová, Z. Duhame... Režie H. Ramis

28. 9. 2004 - Nova
09:10

Dívka na koš­tě­ti
Komu by se chtě­lo být třista let po ško­le. Mladé čaro­děj­ni­ci Saxaně urči­tě ne, a tak ute­če do svě­ta lidí. Aby nemu­se­la zpět, musí zís­kat odvar z bab­ské­ho ucha... Česká fil­mo­vá kome­die (1971). Hrají P. Černocká, J. Kraus, J. Hrušínský... Režie V. Vorlíček

28. 9. 2004 - Nova
10:35

O Popelce tro­chu jinak /P/
(Confessions of an Ugly Stepsister) Kanadsko-lucemburský film (2002). Hrají A. Skye, J. Harrison, S. Channing, T. Styler, E. Poole, M. Dexter... Režie G. Millar

28. 9. 2004 - Nova
12:25

Ať žije nebož­tík
Teprve omyl při lékař­ské pro­hlíd­ce a svat­ba s nezná­mou ženou při­ve­dou zhý­ra­lé­ho Hugo Haase na lep­ší cestu...Česká kome­die (1935). Dále hra­jí A. Mandlová, K. Hašler, M. Gampeová, V. Trégl, F. Kreuzmann, J. Marvan... Režie M. Frič

28. 9. 2004 - Nova
13:50

Bublifuk
(Soapdish) Když chce stár­nou­cí hvězdu Sally Field vystr­na­dit její rival­ka Cathy Moriarty z tele­viz­ní­ho natá­če­ní, nesmí při tom spo­lé­hat na její­ho býva­lé­ho pří­te­le. Americká kome­die (1991). Dále hra­jí K. Kline, W. Goldberg, E. Shue... Režie M. Hoffman

28. 9. 2004 - Prima
13:55

Páni klu­ci
I v ospa­lém měs­teč­ku se dají zažít báječ­ná dob­ro­druž­ství. Kamarádi Tomáš a Hubert jsou totiž ohrom­ně vyna­lé­za­ví... Český film (1975). Hrají M. Dymek, P. Voříšek, I. Janžurová, Z. Hadrbolcová, J. Somr, P. Nárožný, K. Augusta... Režie V. Plívová-Šimková

28. 9. 2004 - ČT1
15:30

Provdám svou ženu
Vlasta Burian jako potrh­lý pro­fe­sor bota­ni­ky pod­nik­ne slo­ži­tou akci, aby se ele­gant­ně zba­vil roz­mar­né man­žel­ky (1941). Dále hra­jí: Z. Kabátová, S. Svozilová, J. Marvan, V. Ferbasová... Scénář: J. Mottl, J. Lébl a V. Wasserman. Režie Miroslav Cikán
28. 9. 2004 - Prima
15:35

Tragický let 1501
(Crash: The Mystery of Flight 1501) Co zapří­či­ni­lo kata­stro­fu vel­ké­ho doprav­ní­ho leta­dla? Chyba pilo­ta, bom­ba, ane­bo bouř­ka?... Americký kata­stro­fic­ký film (1990). Hrají Ch. Laddová, J. DeMunn, F. Coffin, P. Jurasik... Režie P. Saville

28. 9. 2004 - Nova
15:40

Zavěste, pro­sím
(Hanging Up) Americko-německý film (2000). Hrají M. Ryan, A. Arkin, C. Leachman, M. Crist... Režie D. Keaton

 

29. 9. 2004 - ČT2
06:35

Provdám svou ženu
Vlasta Burian jako potrh­lý pro­fe­sor bota­ni­ky pod­nik­ne slo­ži­tou akci, aby se ele­gant­ně zba­vil roz­mar­né man­žel­ky (1941)

29. 9. 2004 - Nova
09:25

Černé zrca­dlo /P/
(Die Schwarze Spiegel) Německý kri­mi film (2000). Hrají S. Kirchberger, P. Bongartz, J. Haacke, M. Marschall... Režie R. Boldt

29. 9. 2004 - ČT1
10:05

Otcové a děti
Jan Kačer v roli mla­dé­ho léka­ře, jehož život­ní ces­tu zkří­ží prázd­ni­no­vé milost­né setká­ní s osu­do­vou ženou (1971). Televizní adap­ta­ce slav­né­ho romá­nu I. S. Turgeněva

29. 9. 2004 - Prima
11:25

Vlny poku­še­ní (1/2)
(La Crociera) Romantická týden­ní plav­ba na výlet­ní lodi Egejským mořem při­ná­ší mla­dé vdo­vě Lauře, jejím rodi­čům i dce­ři Julii řadu cito­vých pro­blé­mů... Italský roman­tic­ký film (2001). Hrají A. Galienaová, B. Herzsprung, F. Sartor... Režie E. Oldoni

29. 9. 2004 - Nova
20:40

Inspektor Gadget /P/
Americká kome­die (1999). Hrají M. Broderick, J. Fisher, R. Everett, M. Trachtenberg, A. Dick... Režie D. Kellogg

29. 9. 2004 - Nova
22:15

Náhlá úmr­tí /P/
(Phase IV) Kanadský thriller (2001). Hrají D. Cain, B. Bosworth, M. Kuzyk, N. Bennett... Režie B. Goeres

29. 9. 2004 - Prima
22:45

Barbar Conan /P/
(Conan the Barbarian) Americký akč­ní film (1982). Hrají A. Schwarzenegger, J. E. Jones, M. von Sydow, S. Bergmanová, B. Davidson... Režie J. Milius

30. 9. 2004 - Nova
09:25

Stanley a Iris
(Stanley and Iris) Americký film (1990). Hrají J. Fonda, S. Kurtz, M. Plimpton, H. Cross... Režie M. Ritt

30. 9. 2004 - ČT1
10:05

Odplavený smu­tek
(Floating Away) Kvůli pití ztra­ti­la man­že­la, dítě i dům. Pomohou jí dva vylé­če­ní alko­ho­li­ci? Americké road movie (1998)

30. 9. 2004 - Prima
11:25

Vlny poku­še­ní (2/2)
Romantická týden­ní plav­ba na výlet­ní lodi Egejským mořem při­ná­ší mla­dé vdo­vě Lauře, jejím rodi­čům i dce­ři Julii řadu cito­vých pro­blé­mů... Italský roman­tic­ký film (2001). Hrají A. Galienaová, B. Herzsprung, R. M. Kubitscheková, F. Sartor... Režie E. Oldoni

30. 9. 2004 - ČT1
20:00

Zapomenuté svět­lo
Bolek Polívka v hlav­ní roli fil­mo­vé­ho pří­bě­hu ves­nic­ké­ho fará­ře, oce­ně­né­ho tře­mi Českými lvy (1996). Na moti­vy Jakuba Demla scé­nář napsa­la Milena Jelinek. Dále hra­jí: V. Žilková, S. Peková, P. Kavan, J. Pecha, A. Kinský, J. Lábus... Režie V. Michálek

30. 9. 2004 - ČT2
21:50

Moje levá noha
(My Left Foot) Daniel Day-Lewis a Brenda Frickerová v irsko-britském fil­mu, ověn­če­ném dvě­ma Oscary (1989). Dále hra­jí: R. McAnally, R. McCabeová, F. Shawová... Režie Jim Sheridan (V ang­lic­kém zně­ní s titul­ky)

30. 9. 2004 - ČT1
23:20

Pomsta bude slad­ká
(The Revengers“ Comedies) Ten plán nese všech­ny rysy geni­a­li­ty. Bude však mož­né jej usku­teč­nit? Helena Bonham Carterová a Sam Neill v brit­ské čer­né kome­dii (1997). Dále hra­jí: K. Scott Thomasová, M. Clunes, S. Coogan... Scénář a režie Malcolm Mowbray

30. 9. 2004 - Nova
23:25

Hra na dvě stra­ny
(Double Bang) Čestný poli­cajt William Baldwin taj­ně pro­nik­ne do tem­né­ho svě­ta vražd a korup­ce, aby našel vra­ha své­ho par­ťá­ka. Americký akč­ní film (2001). Dále hra­jí R. Portnow, A. Baldwin, J. Seda, Ch. Camargo, J. Capodice, S. Carney... Režie H. Gould

1. 10. 2004 - Nova
09:25

Profesor /P/
(Le Prof) Francouzský film (2000). Hrají Y. Attal, J.-H. Anglade, H. de Fougerolles, D. Besnehard, J. M. Winling... Režie A. Jardin

1. 10. 2004 - ČT1
10:05

Ptáče
(Little Bird) Každý má svou prav­du. Ale kdo roz­hod­ne, kte­rá je ta nej­lep­ší pro dítě? Britský film, inspi­ro­va­ný sku­teč­nou udá­los­tí (2000)

1. 10. 2004 - Prima
11:40

Návrat kyber­ne­tů /P/
(Bionic Ever After?) Americký akč­ní sci-fi film (1994). Hrají L. Wagnerová, L. Majors, R. Anderson, F. Forkeová, M. E. Brooks... Režie S. Stafford

1. 10. 2004 - ČT1
20:35

Kam se podě­la sed­má rota?
(Mais ou est donc pas­sée la 7eme com­pag­nie) Když bojo­vat, tak s plným žalud­kem a bez zby­teč­né­ho hrdin­ství. Francouzská váleč­ná kome­die (1973). Hrají: J. Lefebvre, P. Mondy, A. Maccione, R. Lamoureux, P. Tornade... Scénář a režie Robert Lamoureux

1. 10. 2004 - Prima
22:25

Operace Zlomený šíp
(Broken Arrow) Americký akč­ní thriller (1996). Hrají Ch. Slater, S. Mathisová, D. Lindo, F. Whaley, B. Gunton... Režie J. Woo

1. 10. 2004 - Nova
22:40

Operace Boeing 747 /P/
(Air Rage) Americký akč­ní film (2001). Hrají A. Cord, Ice-T, A. Raines, K. Oja, C. O’Reilly... Režie F. O. Ray

1. 10. 2004 - ČT2
23:10

Milostivé léto
Simona Postlerová v dra­ma­tu uči­tel­ky, obvi­ně­né z mrav­nost­ní­ho delik­tu (1990) Dále hra­jí: T. Töpfer, J. Kakač, V. Preiss, J. Adamová, J. Hartl, J. Šulcová, G. Vránová, B. Hrzánová, J. Synková, S. Skopal, D. Prachař... Kamera A. Nožička. Režie J. Dudek

1. 10. 2004 - ČT1
23:55

Unesená
(Kidnapped) Oslavy svých naro­ze­nin si před­sta­vo­va­la doce­la jinak. Americký thriller (1986). Hrají: B. Cramptonová, D. Naughton, K. Evensonová, L. LeGault, Ch. Vennera... Scénář a režie Howard Avedis (V ang­lic­kém zně­ní s titul­ky)

2. 10. 2004 - Nova
01:15

Kráska z pla­ká­tu /P/
(Centerfold) Americký ero­tic­ký film (1996). Hrají G. Hall, Ch. Bartel, E. Hazzard, J. Kochner... Režie K. Cauthen

2. 10. 2004 - ČT1
08:25

Na vlast­ní pěst /P/
Patnáctiletá Amandine má před sebou neleh­ký úkol. Francouzský film (2001). Hrají: S. Brooková, N. Cazalé, N. Marais, L. Breton... Režie Dominique Ladoge

2. 10. 2004 - ČT2
11:25

Jdi za svým srd­cem /P/
(Where the Heart Is) Natalie Portmanová musí pře­žít něko­lik zemětře­se­ní, než najde oprav­do­vou lás­ku. Americký film (2000). Dále hra­jí: A. Juddová, S. Channingová, S. Fieldová, J. Cusacková, J. Frain, D. Bruno a R. Prewitt. Režie Matt Williams

2. 10. 2004 - Prima
11:55

Samé štěs­tí
(Pure Luck) Chronická smo­lař­ka zmi­zí během své dovo­le­né v Mexiku. Vypátrat ji může jedi­ně stej­ný neši­ka, jako je ona... Americká kome­die (1991). Hrají S. Kelleyová, M. Short, D. Glover, S. Wilson, H. Shearer, S. Wanamaker... Režie N. Tassová

2. 10. 2004 - Nova
12:30

Lelíček ve služ­bách Sherlocka Holmese
Vlasta Burian vtrh­ne do ospa­lé­ho por­to­ric­ké­ho krá­lov­ství Ferdinanda jako vítr a způ­sob, jakým zastu­pu­je báz­li­vé­ho a neschop­né­ho panov­ní­ka vyho­vu­je všem, i mla­dé krá­lov­ně. Česká kome­die (1932). Dále hra­jí M. Frič, L. Baarová, T. Pištěk... Režie K. Lamač

2. 10. 2004 - ČT1
13:50

Jenom lás­ka (1/2) /P/
(Only Love) Vzdala se ho, aby mohl žít. Teď se vra­cí, aby zachrá­nil on ji. Americký roman­tic­ký film (1998). Hrají: M. Tomeiová, R. Morrow, M. Mayová, J. Krabbé... Režie John Erman

2. 10. 2004 - ČT1
15:45

Tajnosti Paříže
(Les Mysteres de Paris) Jean Marais jako šlech­tic, kte­rý se nevá­há posta­vit na stra­nu chudých a bez­bran­ných. Francouzsko-italské roman­tic­ké dra­ma (1962). Dále hra­jí: J. Haworthová, D. Robinová, R. Pellegrin, P. Mondy... Režie André Hunebelle

2. 10. 2004 - Nova
16:45

Pumpaři od Zlaté pod­ko­vy
Jiří Bartoška, Josef Vinklář, Miroslav Moravec a Jiří Krampol chtě­jí rych­le, ale nezá­kon­ně zbo­hat­nout! Česká kri­mi kome­die (1978). Dále hra­jí V. Lohniský, B. Hausnerová, G. Osvaldová, J. Přeučil, J. Kodet, M. Myslíková... Režie O. Fuka

2. 10. 2004 - Prima
17:10

Danielle Steelová: Rodinné album (1/2) /P/
(Danielle Steel´s: Family Album) Mladá hereč­ka Faye se postu­pem času vypra­cu­je až na úspěš­nou reži­sér­ku. Kariéru jí však ztrp­ču­jí rodin­né pro­blémy... Americký roman­tic­ký film (1994). Hrají J. Smithová, M. Ontkean, J. Flanigan... Režie J. Bender

2. 10. 2004 - Nova
20:00

Gladiátor /P/
Americko-britský his­to­ric­ký vel­ko­film (2000). Hrají R. Crowe, J. Phoenix, C. Nielsen, O. Reed, R. Harris, D. Jacobi... Režie R. Scott

2. 10. 2004 - Prima
20:55

Cesty lás­ky /P/
(Wege der Liebe) Německý roman­tic­ký film pod­le Rosamundy Pilcherové (2003). Hrají D. Zichová, M. Grüsser, S. Uhlenová, C. Rieschel... Režie M. Steinke

3. 10. 2004 - Nova
14:05

Diamanty jsou věč­né
(Diamonds Are Forever) Britský akč­ní film (1971). Hrají S. Connery, J. St. John, Ch. Gray, L. Wood, J. Dean... Režie G. Hamilton

3. 10. 2004 - Prima
15:00

King Kong žije
(King Kong Lives) Po dese­ti letech se obří pri­mát vra­cí k živo­tu, aby spo­lu se svou druž­kou pro­žil napí­na­vá dob­ro­druž­ství! Americký film (1986). Hrají B. Kerwin, L. Hamiltonová, J. Ashton, P. M. Goetz, F. Maraden, J. R. Weeks... Režie J. Guillermin

3. 10. 2004 - Nova
16:20

Sám doma
(Home Alone) Rodiče si odje­dou na Vánoce do Paříže a zapo­me­nou osmi­le­té­ho Kevina doma. Chlapeček je ale šikul­ka a uži­je si vět­ší dob­ro­druž­ství než máma s tátou. Americká rodin­ná kome­die (1990). Hrají M. Culkin, J. Pesci, D. Stern... Režie Ch. Columbus

3. 10. 2004 - Prima
17:00

Pokus o vraž­du /P/
Přednosta praž­ské kli­ni­ky Karel Höger je pro­ná­sle­do­ván oba­vou, že někdo usi­lu­je o jeho život. Podezřívá nejen své kole­gy a paci­en­ty, ale i čle­ny rodi­ny... Český kri­mi­nál­ní film (1973). Dále hra­jí S. Budínová, J. Brejchová, M. Růžek... Režie J. Sequens

3. 10. 2004 - ČT1
20:00

Městečko aneb Sláva vítězům, čest pora­že­ným /P/
Hořká kome­die z éry budo­vá­ní kapi­ta­lis­mu v malém měs­teč­ku v Čechách. Hrají: V. Brabec, O. Brancuzský, R. Novák, M. Čížek, J. Kupšina, N. Lichý, M. Študent... Kamera M. Diviš. Scénář a režie J. Kraus

3. 10. 2004 - Prima
22:05

Něžný vrah
(Kill Me Softly - Frauenmord in Frankfurt) Německý thriller (1999). Hrají S. Kirchbergerová, M. Tidof, G. Bloeb, J. Winterová... Režie P. Patzak

3. 10. 2004 - Nova
22:25

Vražedný mané­vr /P/
(Road Rage) Americký thriller (1999). Hrají J. Burns, J. W.Shipp, A. Austin, J. Bergere, D. Abrahams... Režie D. Sarafian

3. 10. 2004 - ČT2
23:45

Esther Kahnová
Jen z boles­ti se rodí pra­vé umě­ní... Drama ženy, pro kte­rou jeviš­tě zna­me­na­lo život. Britsko-francouzský film (2000). Hrají: S. Phoenixová, I. Holm, F. Desplechin, F. Barberová... Scénář a režie Arnaud Desplechin (V ang­lic­kém zně­ní s titul­ky)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,32220 s | počet dotazů: 264 | paměť: 61376 KB. | 30.05.2023 - 18:56:01