Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > TV TIPY

TV TIPY

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další tele­viz­ní tipy od 15 - 21. lis­to­pa­du z nou­ze ctnost až na pár tipů radě­ji mrz­nout ven­ku :))SO 15. lis­to­pa­du
21:20 ČT 1

MUŽI V ČERNÉM
Akční scifi-komedie, kte­rá vychá­zí z komik­su Lowella Cunnihama, pod­le něhož na zemi exis­tu­je super­taj­ná agen­tu­ra MIB, moni­to­ru­jí­cí pohyb mimo­zemš­ťa­nů žijí­cích mezi námi. MIB jejíž agen­ti v čer­ných oble­cích a brý­lích dohlí­že­jí na dodr­žo­vá­ní galak­tic­ké­ho prá­va a sta­ra­jí se o to, aby běž­ný občan neměl o občas­ných výstřel­cích vesmír­ných návštěv­ní­ků nejmen­ší poně­tí.........
USA 1997
R: B. Sonnenfeld
H: T.L. Jones, W.Smith, L. Fiorentinoová, R. Torn, T. Shalhoub aj.

SO 15. lis­to­pa­du
21:30 NOVA

SEDMÝ HŘÍCH
Americko-francouzský milost­ný pří­běh s kri­mi­nál­ní záplet­kou, dle moti­vu romá­nu Cornella Woolriche Valčík do tem­not.
Děj fil­mu se ode­hrá­vá na Kubě kon­cem 19. sto­le­tí. Obchodník s kávou Luis Vargas si podal inze­rát a přál si posluš­nou man­žel­ku a poz­dě­ji dobrou mat­ku jejich dětí. Julie, nevěs­ta na inze­rát, mu však vyra­zí dech. Luis se do Julie zami­lu­je.....
USA-FRA
R: M. Cristofer
H: A.Banderas, A.Jolie, T.Jane, J.Thompson, G.Itzin, A.Mackieová,
C.Richardsová aj.

SO 15.listopadu
23:45 Nova

NÁJEMNÍ VRAZI
Nájemný zabi­ják S.Stallone má své zása­dy, kdo­si ho při­nu­tí je poru­šit a  tím roze­hrá­vá nebez­peč­nou hru, kde jde i o jeho život. Zároveň mu do ces­ty vstou­pí nový mla­dý a vel­mi nebez­peč­ný kon­ku­rent.........
USA 1995
R: R.Donner
H: S.Stallone, A.Banderas, J.Mooreová, ADvydov aj.

SO 15. lis­to­pa­du !!! Osobní tip!!!
1:20 PRIMA

SMRTIHLAV
Americký scifi- triller, kte­rý pro­bu­dí vaši fan­ta­zii. Co je rea­li­ta? To je hlav­ním pojmem, není vše tak jak to na prv­ní pohled vypa­dá. Co by se sta­lo, kdy­by jste ze dne na den zjis­ti­ly, že rea­li­ta kolem Vás je pou­há hra pro poba­ve­ní jiných............. a ne zrov­na lidí........
USA 1997
R: A.Proyas
H: R.Sewell, K.Sutherland, J.Connellyová, R.O´Brien aj.

ST 19. lis­to­pa­du
20:35 NOVA

MILIONOVÝ ZÁVOD
Neobvyklý závod při­pra­vil k obve­se­le­ní kli­en­tů výstřed­ní maji­tel kasi­na. Dva mili­o­ny dola­rů jako cena pro vítě­ze neob­vyk­lé­ho závo­du a šest závod­ních týmů,které o výhru usi­lu­jí. Ale jen jeden bude v cíli prv­ní.
R: J.Zucker
H: R.Atkinson, W.Goldbergová, C.Gooding jr., J.Cleese, L.Chapmanová

ČT 20. lis­to­pa­du
21:40 ČT2

LOLA BĚŽÍ O ŽIVOT
V ryt­mu Lolina behu před námi postup­ně ros­te dva­ce­ti­mi­nu­to­vý boj, o život, kte­rý má tři ver­ze, tři více či méně tra­gic­ká vyús­tě­ní....
SRN 1998
R: T.Tykwer
H: F.Potenteová, M.Bleibten, H.Knaup, A.Rohde aj.

Pa 21. lis­to­pa­du
23:35 NOVA

HALLOWEEN III.
Blíží se Halloween a s ním i nesmr­tel­ný M.Mayers !!! Dnes již kla­sic­ký před­sta­vi­tel horo­ro­vé­ho žán­ru, kte­ré ani léty neztrá­cí šmrnc.
USA 1982
R: T.L.Wallace
H: T.Atkins, S.Nelkinová, M.Currie aj.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13145 s | počet dotazů: 255 | paměť: 58163 KB. | 11.08.2022 - 14:42:41