Terapie - S03E03 - Středa 17:00

Terapie - S03E03 - Středa 17:00
Ohodnoťte člá­nek

Dnešní díl má zase v režii Petr Zelenka. Tentokrát si uži­je­me Barbory Milotové jako man­žel­ky psy­chic­ky zlo­me­né­ho Marka Taclíka.

Noví paci­en­ty, nové pří­běhy. To je je hlav­ní moto nové série. Jsem vel­mi zvě­da­vý, co vše se vlast­ně dozví­me v pří­bě­hu účast­ní­ka auto­ne­ho­dy, kte­rý se ješ­tě po roce cho­vá jako malé dítě a jeho man­žel­ka (vč. její­ho oko­lí) jsou na práš­ky.

Od Karla Rodena už samo­zřej­mě víme, co kaž­dý díl bude dělat, kou­kat co všech­no k němu při­šlo za paci­en­ty. Popová zpě­vač­ka v kri­zi, ste­vard, co si neví s nad­ří­ze­ným tep­lou­šem a teď man­žel­ka, co má za man­že­la psy­chic­kou trosku, kte­rá mož­ná i hra­je své poško­ze­ní, aby měla klid od všech lidí kolem.

Petr Zelenka je zku­še­ný reži­sér a je dob­ře je doká­že všech­ny své posta­vy v jed­not­li­vých psy­cho­lo­gic­kých pří­bě­zích postup­ně odli­šit. I Karel Roden je tro­chu jiný při kaž­dém setká­ní, má sice pořád stej­né cho­vá­ní při poslou­chá­ní svých pří­pa­dů, ale jem­né odli­še­ní, dle přá­ní řeži­sé­ra, je vidět.

Jsem hod­ně zvě­da­vý, co zít­ra bude za pří­běh Hedviky a Zuzany (Jenovéfa Boková a Ivana Chýlková). Bohužel v pátek nebu­de „vyvr­cho­le­ní“ s kole­gy­ní Marka a tak celý týden bude­me sle­do­vat pří­pa­dy 4 hlav­ních paci­en­tů a občas se dozví­me i drob­nos­ti kolem Marka, kte­rý má při­tel­ky­ni a jed­no­ho syna.


Části seriálu: Terapie

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Terapie - Epizoda 7 (S03E07)16. ledna 2019 Terapie - Epizoda 7 (S03E07) Ta na co nám přišel Jarda, co měl před rokem autonehodu? No že byl prostě „kanec“ a těch jeho 150 milenek během 15 let šťastného manželství zůstalo neobjevených. A na co na to Marek?  No […]
  • Terapie - S03E04 - Čtvrtek 16:0010. ledna 2019 Terapie - S03E04 - Čtvrtek 16:00 Tak je čtvrtý díl, už víme čtvrtého účastníka Terapie, který chodí k Markovi Poštovi. Je jím dvojice Jenovéfa Boková  Ivana Chýlková. Matka s dcerou, které se kvůli stalkingu přestěhovaly […]
  • Terapie - Epizoda 6 (S03E06)15. ledna 2019 Terapie - Epizoda 6 (S03E06) Tak co se stalo Šimonovi během minulého týdne? Skoro nic, jenom se pohádal s manželkou a šel si užít život v Amsterdamu. Terapie pokračuje a postupně se dozvídáme podrobnosti ze života […]
  • Křižáček - 65 %31. července 2017 Křižáček - 65 % Je krásné slunečné ráno a malý chlapec se právě probudil. Ví, že jeho den bude jiný než ostatní. Podle oblečení poznáme, že se bude oblékat do brnění, ale to není vše. Ještě se rozloučí […]
  • Frankensteinova armáda: 30 % (70 % pro otrlé)25. března 2015 Frankensteinova armáda: 30 % (70 % pro otrlé) Nový film Karla Rodena? Nizozemská creepy lahůdka plná monster, odehrávající se přímo v centru druhé světové války. Film Frankensteinova armáda představuje malou skupinu ruských vojáků, […]
  • Terapie - S03E01 - Pondělí 14:00, Lucia7. ledna 2019 Terapie - S03E01 - Pondělí 14:00, Lucia Máme za sebou 70 epizod seriálu. A co pak nám tvůrci mohou přinést v nové sezóně? Nové příběhy a nové postavy, které se nám v následujících dílech odhalí až na kost. Úplně první díl se […]
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, […]
  • Fotograf a jeho film6. ledna 2015 Fotograf a jeho film Dnes představili tvůrci novinářům film Fotograf a zájem byl velký. Jednak zapůsobila samotná osobnost známého fotografa Jana Saudka a také možnost nahlédnout trochu „pod pokličku“ jeho […]
  • Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet (40%)21. února 2012 Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet (40%) Čekám na komedii a ona z plátna nepřichází a tak čekám dál… marně. Ve volné parafrázi na ústřední stejnojmennou píseň skupiny Nightwork k novému filmu teprve čtyřiadvacetiletého režiséra […]
  • Jako nikdy15. srpna 2018 Jako nikdy Konec léta ve filmu "JAKO NIKDY" znamená zároveň konec života. Vladimír Holas umírá. Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog okresního významu. Namaloval spoustu krásných obrazů - […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *