Terapie III – třetí týden Lucie, Šimona, Jardy a dvojice Hedviky a Zuzany

Tento týden už nebu­du recen­zo­vat jed­not­li­vé epi­zo­dy, spí­še udě­lám krát­ké shr­nu­tí, co nás potka­lo v 3. návštěvě všech paci­en­tů u naše­ho Marka.

Lucia nám zase uká­za­la, že se postup­ně z ní stá­vá čím dál vět­ší namyš­le­na hvězda, kte­rá si ani neu­mí před­sta­vit, že by skon­či­la se zpě­vem. Už nemá moc budouc­nost a děsí jí to, že nemá niko­ho, o koho se posta­rat a manžel-manažer je jenom mana­žer, kte­rý se sta­rá o její pub­li­ci­tu.

Šimon je už o dost vět­ší pří­pad, postup­ně se odha­lu­je, že mož­ná v sobě má skry­té­ho „transvesti­tu“ a není tře­ba jenom „tep­louš“. Postupně se dozví­dá­me t, že jej jeho povo­lá­ní ničí, ale přes­to si vel­mi čas­to uží­vá v cizích zemích s cizí­mi lid­mi a nepře­mýš­lí, jaké to může mít násled­ky.

Jarda byl pros­tě před auto­ne­ho­dou „kanec“, co měl tucet zata­je­ných mile­nek a havá­rií se mu pros­tě změ­nil život. A teď před ním sto­jí ten nej­vět­ší úkol. Změnit svůj život tolik, aby se stal správ­ným man­že­lem a uklid­nil své chout­ky.

Pár čtvr­teč­ní­ho veče­ra se koneč­ně při­znal, jak to vlast­ně bylo s tím „stal­kin­gem“ a proč se muse­li odstě­ho­vat z Olomouce do Prahy. Zvrat jako hrom a koneč­ně jsme se hnu­li z mís­ta.

Třetí týden při­ne­sl hod­ně zvra­tů a pře­kva­pe­ní, kte­ré do seri­á­lu pat­ří. Za týden bude­me v půl­ce tře­tí sezó­ny a už za měsíc bude konec.

Třetí sezó­na důstoj­ně pokra­ču­je a vylep­šu­je pocit z prv­ních dvou sezón, her­ci jsou dost zku­še­ní a oprav­du jejich dia­lo­gy jsou doko­na­le vymyš­le­né tak aby seri­ál nebyl nud­ný a neby­lo to pořád o jenom

Těším se na dal­ších 14 epi­zod, abychom se dozvě­dě­li jak to vlast­ně doo­prav­dy s paci­en­ty je.

Terapie III – třetí týden Lucie, Šimona, Jardy a dvojice Hedviky a Zuzany
Ohodnoťte článek


Části seriálu: Terapie

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Hra o trůny - No One (S06E08) - 95 %14. června 2016 Hra o trůny - No One (S06E08) - 95 % Tak co pro nás připravili tvůrci pro díl, který je ještě blíže k velkému finále letošní sezóny? Zase několik překvapení, ale tentokrát není tento díl o postavě, která se vrátila po dlouhé […]
  • TvTip: Lepší už to nebude6. září 2002 TvTip: Lepší už to nebude Vynikající snímek Jamese L. Brookse na ČT 1 v sobotu v 20:50...Melvin Udall je úspěšný spisovatel kýčovitých románků. Žije sám na Manhattanu a s požitkem znepříjemňuje život všem v okolí. […]
  • 2 $ocky aneb Takovej je byznys Bajzo…23. ledna 2017 2 $ocky aneb Takovej je byznys Bajzo… Odlehčená verze The Apprentice vedeného Donaldem Trumpem? Proč ne…Max Black pracuje v bistru jako servírka. Kromě vlastní práce taky rozšiřuje sortiment obchodu domácími dortíky, které […]
  • Hra o trůny - Oathbreaker (S06E03) - 65 %10. května 2016 Hra o trůny - Oathbreaker (S06E03) - 65 % Tak se nám zase příběh posunul. Už máme 3. díl. Ti co nezvládají tolik titulky, už HBO začíná vysílat i první díl s dabingem. Ale zpět ke třetímu dílu. První části byly seznamovací a […]
  • Poručík Backstrom8. července 2018 Poručík Backstrom Televizní krimi tvorba nás obdařila už mnoha asociály, jejichž mozek je dokonale uspůsoben na řešení zločinů, ale jinak jsou prakticky nepoužitelní. Poručík Everett Backstrom je alkoholik […]
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […]
  • Akta X - Návrat domů (Home Again) - S10E04 - Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin.14. prosince 2018 Akta X - Návrat domů (Home Again) - S10E04 - Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin. Epizoda měla slibný začátek, postavy, obě dějové linie i prostředí. Ale jako celek je to vlastně nic neříkající nuda. Hororovou linku dost zastiňuje ta nemocniční, ve které Scully tráví […]
  • Chyť mě, když to dokážeš4. května 2006 Chyť mě, když to dokážeš 13. 5. 2006 - Nova 20.00 Frank W. Abagnale je dnes mužem v nejlepším věku s pověstí špičkového odborníka, ale ještě než dosáhl plnoletosti, tedy jedenadvaceti let, pátrala po něm […]
  • Disenchantment (For Whom the Pig Oinks (S01E02))18. srpna 2018 Disenchantment (For Whom the Pig Oinks (S01E02)) Druhý dál seriálu Disenchantment je pokračování toho prvního. Při předchozí recenzi jsem zapomněl připomenout, že končí s hlavními postavami v nesnázích, které jsou ihned na začátku […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *