Temný případ – Hunters in the Dark (S03E06) - Jak hluboko vede ještě „králičí nora“?

Temn06

Atmosféra houst­ne a stá­le jsme se nedo­sta­li k tomu, kdo všech­no sto­jí za úno­sem a vraž­dou.

Oproti před­cho­zí­mu dílu se pří­běh posu­nul dále a v posled­ních se dozví­me o dost více o tom, že nešlo jen o únos dětí. Nejen že otec ztra­ce­ných dětí hod­ně věcí zata­jil, ale i jejich mat­ka není sva­tá a kom­bi­na­ce vyšet­řo­vá­ní v 80. roku a v 90. nám při­nes­lo hod­ně pře­kva­pe­ní o tom, jací to vlast­ně byli rodi­če.

Hlavní vyšet­řo­va­te­lé Hays a West se obou pří­pa­dech v 20. sto­le­tí dosta­nou na sko­ro až na jádro pro­blé­mu. Nejstarší pří­pad už bohu­žel nemů­žou doře­šit, pro­to­že to smr­tí váleč­né­ho vete­rá­na, na kte­ré­ho byl únos sve­den, kon­čí.

Mladší pří­pad zno­vu obje­vu­je sta­ré rány a vyšet­řo­vá­ní se vra­cí k výslechům všech důle­ži­tých osob zno­vu od začát­ku. Nic se nesmí opo­me­nout a řeší se i nešťast­ná smrt mat­ky Lucy Purcell, jejíž smrt mož­ná i sebe­vraž­da neby­la.

Více na Kritiky.cz
The Cast Remembers: Maisie Williams on Playing Arya Stark | Game of Thrones: Season 8 (HBO) ...
RECENZE – Prokletí Schwartzovy vily Autorka: Anna Beatrix BártováNakladatelství: PetrklíčRok vydání: 2019Počet stran: 224ISBN:&n...
Dnes padla první klapka hvězdně obsazené romantické komedie Léto s gentlemanem Scénář filmu Léto s gentlemanem o touze po svobodě, pozdní lásce a naději napsal Jaromír H...
Sarah Andersenová: Dospělost je mýtus Viděli jste někdy na Facebooku nebo Tumblru krátké černobílé komiksy s introvertní dívkou ...
Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve nar...

Třetí epi­zo­da z kon­ce nás vrhá k pře­kva­pi­vým kon­cům a řeší čim dál podrob­ně­ji to, že za úno­sem dětí bylo něco vět­ší­ho než jenom nor­mál­ní únos.

Jsem oprav­du zvě­da­vý, kdo je vlast­ně une­sl, kdo vraž­dil a kdo vlast­ně za celým kom­pli­ko­va­ným a vel­kým spik­nu­tím sto­jí.

Určitě hlav­ním detek­ti­vům a jejich přá­te­lům v posled­ních dvou epi­zo­dách půjde o život, ale jak je vidět, z vyprá­vě­ní z roku 2015, tak detek­ti­vo­vé vyšet­řo­vá­ní pře­ži­jí, ale za jakou cenu? Na vyře­še­ní této otáz­ky máme ješ­tě 2 hodi­ny

Více na Kritiky.cz
Barevné spektrum Stanleyho Kubricka Marc Anhony Figueras vytvořil velmi zajímavé, čtyřminutové video, obsahující záběry z těc...
Petrov Vadim: Muž, který nevrhá stín S tímto románem se okamžitě přenesete do doby těsně po Sametové revoluci a dostanete možno...
Palm Off Fest 2018 přichází s tématem „Už máme, co jsme chtěli?“ Třetí ročník mezinárodního setkání divadel střední Evropy Palm Off Fest proběhne v Divadl...
Chlapectví na Blu-ray Když jsem tak probíral lednové novinky na DVD a Blu-ray, tak jsem si vzpomněl na jeden festival...
První mezinárodní úspěch Účastníků zájezdu Nová česká filmová komedie podle bestselleru Michala Viewegha Účastníci zájezdu, režiséra...

Hodnocení: 100 %


Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Temný pří­pad – Hunters in the Dark (S03E06)
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

Více na Kritiky.cz
Iron Man 3 3D (2013) - 80% Postava Iron Mana je mezi všemi filmovými superhrdiny moje nejoblíbenější. Je to charismatick...
Rocky Horror Picture Show - O FILMU Britský činoherní a muzikálový herec Richard O´Brien oslavil třicáté narozeniny, oženil se...
Místo zločinu Plzeň - novinářská konference Ve středu 7.října proběhla v Muzeu policie v Praze slavnostní projekce nového seriálu režis...
Kubrick - Osvícení Nikdo si doposud neuvědomil, jaký taj a um se skrývá pod prostou zkratkou KK. Jistě mi odpustí...
Star Trek: Discovery - Brother (S02E01) - znovu tam, kam se člověk ještě nevydal Po více a roce je v televizích (i online) nový díl ze seriálu Star Trek: Discovery. Prvních 1...
Ohodnoťte článek|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *