RECENZE: The Walking Dead: Adaptation (S09E09)

Whisperer

   Po zim­ním spán­ku se Živí mrt­ví pro­bou­zí k živo­tu a epi­zo­dou Adaptation, kte­ré jsme se dočka­li o týden dřív než bylo plá­no­vá­no, se dozví­dá­me, jak se pře­ži­vší hrdi­no­vé budou dál vypo­řá­dat s novou hroz­bou, před­sta­ve­nou v prv­ní polo­vi­ně devá­té řady.

   Po krát­kém opa­ko­vá­ní, kte­ré po více jak dvou­mě­síč­ní pau­ze při­jde vhod, se v devá­tém díle aktu­ál­ní řady vra­cí­me zpět do víru dění. Na hřbi­to­vě se par­ta kolem Daryla a Michonne dostá­vá z obklí­če­ní nejen nemrt­vý­mi, ale i novým nepří­te­lem tzv. Šeptači, kte­ří se mas­ko­vá­ním mezi nemrt­vé infil­tru­jí. V Hilltopu se dvě sku­pi­ny vydá­va­jí po jejich sto­pách a v Alexandrii sle­du­je­me utí­ka­jí­cí­ho Negana, kte­ré­mu se na kon­ci osmé­ho dílu poda­ři­lo opus­tit svo­ji celu.

   Původně jsem neměl v plá­nu recen­zi k devá­té­mu dílu psát a nechat si hod­no­ce­ní až po odvy­sí­lá­ní všech zby­lých epi­zod. Nicméně během sle­do­vá­ní mi při­šlo ško­da se o názor na devá­tý díl nepo­dě­lit. V pozi­tiv­ních dojmech, kte­ré se poved­lo pro­bu­dit v prv­ní polo­vi­ně devá­té řady se totiž nadá­le pokra­ču­je a za sebe můžu říct, že epi­zo­du, kte­rá by mě bavi­la tak, jako Adaptation, jsem u The Walking Dead nevi­děl už hod­ně dlou­ho.

Více na Kritiky.cz
Želvy Ninja o Vánocích Tak byly Vánoce, co pak by si komiksoví fanoušci mohli přát? Nějaké nové komiksy? Nějaké n...
Star Trek: Nemesis Předně: můj přístup ke Star Treku by se dal popsat stylem "vzájemně si nepřekážíme". Ale ...
Janina Černá: Cukrfree Bez cukru si život asi těžko dokážeme představit. Teď během vánočního období je nepostra...
Šípková Růženka Ze spojení klasických pohádek s prostorovými ilustracemi jednoho ve světě velmi známých če...
Kingsman: Tajná služba - O FILMU Kingsman: Tajná služba si s vtipem dobírá namyšlenost špionážního žánru. Vypráví pří...

   Lví podíl na tom nese pře­de­vším děj kolem Negana, kte­rý dostal po dlou­hé době oprav­du hod­ně pro­sto­ru a jeho ces­ta za nápra­vou je uvě­ři­tel­ná a díky malé Judith Grimesové navíc i zábav­ná. Celá jeho lin­ka v tom­to díle je navíc dokres­le­na vyni­ka­jí­cím soun­d­trac­kem, kte­rý spo­lu s puto­vá­ním lidu­prázd­ným měs­tem a kra­ji­nou dá oprav­du hod­ně vzpo­me­nout na vyni­ka­jí­cí hru The Last of Us a vsa­dil bych se, že pro ten­to díl tvůr­ci čer­pa­li inspi­ra­ci prá­vě tam.

   Jak jsem již psal na začát­ku, kro­mě Negana a Judith v Alexandrii se samo­zřej­mě dočká­me i sta­rých (i nových) zná­mých v Hilltopu a co se týče děje kolem Šeptačů, tak tady jsou samo­zřej­mě zásad­ní udá­los­ti kolem sku­pi­ny vra­ce­jí­cí se ze hřbi­to­va se zachrá­ně­ným Eugenem a pad­lým Ježíšem. Zkrátka tak ten­to týden při­šli mimo­ji­né oby­va­te­lé Království v čele s Ezekielem a Carol, ale k těm se jis­tě dosta­ne­me v dal­ších dílech.

   Na samot­ném závě­ru se sice dočká­me dal­ší­ho cli­f­fhan­ge­ru, ale vzhle­dem k tomu, že už na dal­ší díl nemu­sí­me čekat měsí­ce ale týden, je toto čeká­ní o dost pří­jem­něj­ší. Navíc oprav­du po hod­ně dlou­hé době můžu říct, že jsem na dal­ší díl nejen zvě­dav, ale že se na něj dokon­ce i těším.

Více na Kritiky.cz
Shingeki no Kyojin - 4. díl Noc závěrečného ceremoniálu: Znovuzrození lidstva (2. část) Je rok 850. Eren a ostatní maj...
Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a ...
The Week Of Adam Sandler před lety platil za komerční jistotu, jehož komedie patřily k těm nejnavštěvova...
Rychlá týdenní soutěž o Steam klíč! č. 4 Soutěž trvá ode dneška do 30. 7. 2017 na našem facebooku Kritiky.cz....
Obsluhoval jsem anglického krále Ať už jste slyšeli o adaptaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále cokoliv, je ji...

90%

TT

Tady se může­te podí­vat na zhod­no­ce­ní prv­ních osmi dílů, kte­ré byly odvy­sí­lá­ny loni na pod­zim.

   

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - 70 %24. března 2016 Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - 70 % Svět je malý pro dva hrdiny. Batman a Superman měli už mnoho filmů, seriálů a samozřejmě i komiksů. Ve filmovém světě se setkali až teď v roce 2016. Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti […]
  • #1949: Živí mrtví 28: Neodvratný osud - 90 %4. dubna 2019 #1949: Živí mrtví 28: Neodvratný osud - 90 % Živí mrtví 28: Neodvratný osud (The Walking Dead Vol. 28: A Certain Doom)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 163 až 168 v sérii […]
  • #1832: Živí mrtví 26: Volání do zbraně - 80 %23. října 2018 #1832: Živí mrtví 26: Volání do zbraně - 80 % Živí mrtví 26: Volání do zbraně (The Walking Dead Vol. 26: Call to Arms)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 151 až 156 v sérii "The […]
  • Rudý úsvit | Red Dawn [45%]21. února 2013 Rudý úsvit | Red Dawn [45%] Remaky to mají relativně těžké. I když je jich v poslední době požehnaně, málokterý dokázal dostát kvalitám předlohy, natož ji vůbec překonat. U remaku Rudého úsvitu z roku 1984 to platí […]
  • Kletba z temnot (Possession) - 45%3. října 2012 Kletba z temnot (Possession) - 45% Nekupujte si žádnou tajemnou starou skříňku! Po světě se totiž jedna taková dřevěná skříňka potuluje  a už dokázala pár lidem pořádně zničit život. Alespoň tak to vypadá, když se půjdete […]
  • #1883: Živí mrtví 27: Válka šeptem - 80 %2. ledna 2019 #1883: Živí mrtví 27: Válka šeptem - 80 % Živí mrtví 27: Válka šeptem (The Walking Dead Vol. 27: The Whisperer War)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 157 až 162 v sérii […]
  • Far Cry 5 - Seznamte se s Mary May Fairgrave26. května 2017 Far Cry 5 - Seznamte se s Mary May Fairgrave Seznamte se z NPC postavou Mary May Fairgrave z Far Cry 5. https://youtu.be/XMVjLNLdyE8
  • Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid13. března 2017 Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid Na trhu se objevila další detektivka, která se na zadní straně přebalu označuje jako „Maják v moři thrillerů“. Děj se odehrává v severském prostředí, proto čtenář bude pln očekávání, zda […]
  • Probudím se včera – divákova noční můra (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […]
  • Psí ostrov | Isle of Dogs11. května 2018 Psí ostrov | Isle of Dogs Wes Anderson si tak trochu jede proti proudu. Díky své filmografii si může dovolit experimentovat, což se mu zatím vždy podařilo. Po úspěšném Grandhotelu Budapešť se vrací do kin s dalším […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *