RECENZE: Bodyguard

p06j4zb7

 BBC nám minu­lý rok naser­ví­ro­va­la jeden nená­pad­ný hit. Minisérie Bodyguard, ve kte­ré se v hlav­ní roli obje­vil Richard Madden, kte­ré­ho vět­ši­na z nás zná jako Robba Starka ze Hry o trů­ny. Já se koneč­ně doko­pal k tomu, abych v polo­vi­ně rozkou­ka­nou sérii dora­zil do kon­ce a mohl ji koneč­ně zhod­no­tit jako celek.

   David Budd (Richard Madden) je býva­lý voják, kte­rý je při­dě­len jako šéf osob­ní ochran­ky pro minis­tri­ni spra­ve­dl­nos­ti (Keelay Hawes). Ta se díky pro­sa­zo­vá­ní své bez­peč­nost­ní poli­ti­ky stá­vá ter­čem více zain­te­re­so­va­ných stran než jen tero­ris­tů ope­ru­jí­cích v Londýně. Netrvá tak dlou­ho a oba dva se dostá­va­jí do nebez­peč­né hry, ve kte­ré půjde o život nejen jim.

   Jedním z mých abso­lut­ně nej­ob­lí­be­něj­ších seri­á­lů je 24 hodin a nebál bych se Bodyguarda při­rov­nat prá­vě k nim. Pokud Vás devět dní Jacka Bauera bavi­lo, Homeland Vám není cizí, tak nevá­hej­te ani chví­li a do Bodyguarda se bez obav pusť­te. Tady ved­le roz­hod­ně nešláp­ne­te a pokud Vás z něja­ké­ho důvo­du výše zmí­ně­né seri­á­ly minu­ly, poku­sím se Vás pře­svěd­čit o tom, proč dát Bodyguardovi šan­ci. 

Více na Kritiky.cz
Throne of the Crypt | Quest #ForTheThrone - Day ...
Ucho Herecký koncert Radoslava Brzobohatého a Jiřiny Bohdalové v brilantním filmu Karla Kachyňi a J...
Quantum Break Hru Quantum Break již několikrát Microsoft propagoval jako úžasně zpracovanou hru, opak je vš...
Lincoln speciál - část 2 - Nalezení Lincolna Postava Abrahama Lincolna dlouho osciluje mezi mýtem a mužem z masa a kostí.   S...
Doba ledová 2: Obleva V této akční adventuře z pohledu 3. osoby se vracejí známí hrdinové, na něž čeká zbrusu ...

   Jak je u BBC zvy­kem, tak celá řada čítá poměr­ně málo epi­zod, v tom­to pří­pa­dě šest a pro­stor těch­to nece­lých šes­ti hodin je vyu­žít prak­tic­ky beze­zbyt­ku a navíc jsou bez ote­vře­né­ho kon­ce, tak­že seri­ál tak má svůj začá­tek a pře­de­vším závěr bez jakých­ko­li vol­ných kon­ců. Od prv­ních minut prv­ní­ho dílu se pořád něco děje, samot­ný děj se sune neu­stá­le kupře­du a o něja­kém pře­šla­po­vá­ní na mís­tě se tu nedá hovo­řit ani v nejmen­ším. Je tu navíc roze­hrá­na hra s divá­kem tako­vým způ­so­bem, že si sami nemů­že­me být zce­la jis­ti, jest­li je Budd klad­ná nebo zápor­ná posta­va, a tyto pochy­by zůsta­nou zhru­ba na polo­vi­nu série. I díky této nejis­to­tě není pro­blém u seri­á­lu držet pozor­nost na maxi­mu, a věř­te mi, že je lep­ší být neu­stá­le ve stře­hu.

   Díky neu­tu­cha­jí­cí­mu tem­pu se seri­ál nevy­hý­bá ani vcel­ku pře­kva­pi­vým twis­tům (z nichž ten nej­zá­sad­něj­ší řadím do kate­go­rie „wtf?!“) a my si díky výbor­né­mu scé­ná­ři nemů­že­me být oprav­du jis­ti vůbec ničím. Je prav­da, že něja­ké vel­ko­le­pé akce se tu nedo­čká­me, ale pro mate­ri­ál, jakým Bodyguard je, to není vůbec na ško­du a zce­la si vysta­čí s tím, co má. A to mě pro­sím neber­te špat­ně, pro­to­že i na akci samo­zřej­mě dojde, jen ne v tako­vém měřít­ku, jako když Jack Bauer vystří­lí přístav/stadion/ropnou plo­ši­nu nebo coko­li dal­ší­ho, co se mu poved­lo vykli­dit tím­to způ­so­bem. 

   Co se týče herec­kých výko­nů, tak už jen dvě nomi­na­ce na Zlaté gló­by pro oba hlav­ní před­sta­vi­te­le hovo­ří jas­ně o tom, že i v tom­to ohle­du seri­ál nabí­zí prvotříd­ní podí­va­nou. Je prav­da, že u Richarda Maddena pár dílů trvá než doce­ní­te jeho výkon, ale ve vypja­tém finá­lo­vém díle jis­tě uzná­te, že pro­mě­ně­ná nomi­na­ce je více než zaslou­že­ná.

Více na Kritiky.cz
Rychle a zběsile 6 - 50% Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fano...
Brooklynský klub vrahů - 70 % Zatímco James Bond opět září v docela úspěšném bijáku Skyfall na plátně kin, zavzpom...
Dobrý den, noci není historický snímek, říká o svém filmu režisér Marco Bellocchio Marco Bellocie je významný italský režisér, který ke svým mnoha režisérským oceněním zí...
Auta 3 - 50 % Ve filmu Auta 3 se závodí bez ohledu na věk. Z mladých a namyšlených suverénů nemusí mít...
Tisková zpráva FILM SOKOLOV 2011 Během tohoto víkendu 21.–23. října se v Sokolově již po jedenácté uskuteční tematický f...

  Bodyguarda zce­la zaslou­že­ně řadím k tomu nej­lep­ší­mu, co nám tele­viz­ní obra­zov­ky minu­lý rok nabíd­ly a po absen­ci a mrtvých nadě­jích na pokra­čo­vá­ní mé oblí­be­né 24ky je to více než důstoj­ná náplast na smu­tek. Jsem upřím­ně zvě­dav, zda si tvůr­ci po obec­ném úspě­chu Bodyguarda doká­ží odpus­tit dal­ší řadu. Za sebe bych byl rad­ši, kdy­by věci zůsta­ly tak, jak je tato řada uza­vře­la.

95%

TT

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • RECENZE: Druhá řada Marvel's The Punisher5. února 2019 RECENZE: Druhá řada Marvel's The Punisher Frank Castle je zpět. Samozvaný mstitel s bílou lebkou na hrudi se vrátil se svou druhou sólovou sezónou a po velmi povedené první řadě byla očekávání pro pokračování nadmíru vysoká. […]
  • Recenze: Taboo3. srpna 2017 Recenze: Taboo  Tom Hardy spojil síly s tvůrcem úspěšného (a kvalitního) seriálu Peaky Blinders a jako spoluscénárista nám servíruje depresivní podívanou z Londýna 19. století.    Taboo […]
  • RECENZE: Detectorists25. července 2017 RECENZE: Detectorists   Vzpomínáte na jednookého piráta z Pirátů z Karibiku nebo na Orella ze Hry o trůny (ten, který se převtěloval do orla)? Tak to je prosím Mackenzie Crook, který nám v prozatím třinácti […]
  • Robb Stark – Hra o Trůny13. dubna 2016 Robb Stark – Hra o Trůny „Vyhrál jsem každou bitvu. Ale prohrávám válku.“ Robb Stark Robb Stark (Richard Madden) je nejstarší syn Lorda Eddarda Starka ze Zimohradu a Lady Catelyn, bratr Sansy, Aryi, Brana a […]
  • RECENZE: A Series Of Unfortunate Events11. srpna 2017 RECENZE: A Series Of Unfortunate Events    Řadu nešťastných příhod si možná pamatujete jako film v titulní roli s Jimem Carrym. Letos přišel se svou seriálovou verzí Netflix a titulní role hraběte Olafa se namísto Carryho […]
  • Philomena - 75%9. března 2014 Philomena - 75% S filmy podle skutečné události nebo s těmi, které byly realitou ovlivněny se nám při letošních nominacích na Oscary, roztrhl pytel. Nicméně Velká Filmová Noc už je za námi a můžeme ze […]
  • Popelka (Cinderella) – Recenze – 60%24. března 2015 Popelka (Cinderella) – Recenze – 60% Filmem Zloba – Královna černé magie se loni studio Disney úspěšně pokusilo oprášit pohádku o Šípkové Růžence a vtisknout jí háv moderní a vizuálně našlapané podívané. Nyní se o to samé […]
  • Popelka - Obsah/O Filmu18. března 2015 Popelka - Obsah/O Filmu OBSAH              Elka (Lily James) je krásná mladá dívka, jejíž idylický život skončí poté, co si její otec (Ben Chaplin) po tragické smrti Elčiny matky (na Zlatý globus nominovaná […]
  • RECENZE: Okja30. července 2017 RECENZE: Okja Na Netflixu není o jejich originální produkci nouze. Jeden z posledních kousků, které máme možnost na této streamovací službě je jihokorejský film Okja, který jen těžko půjde zařadit […]
  • TEASER: The Crown 2. sezóna10. srpna 2017 TEASER: The Crown 2. sezóna    8.12.2017 se na Netflix vrátí oceňovaný seriál The Crown se svojí druhou řadou. My dále budeme sledovat osudy královské rodiny a v jedné z vedlejších rolí se letos objeví představitel […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *