Hra o trůny - Za zdí (S07E06) - Znova se vrátil noční král i draci

Wall

Máme za sebou díl, kte­rý zase při­ne­sl mno­ho akce, mno­ho pře­kva­pe­ní, samo­zřej­mě i hod­ně úmr­tí, ale oče­ká­vá­ní se spl­ni­lo. Znova se vrá­til noč­ní král i dra­ci. Hodně to epi­zo­du vyzdvih­lo z pod­prů­měr­ných výšin.

Je vidět, že už sce­náris­té nevy­mýš­le­jí svůj pří­běh pod­le knih, mají napros­tou vol­nost se svý­mi před­sta­va­mi, jak by měl pří­běh pokra­čo­vat, aby byl láka­vý pro fanouš­ky.

Tentokrát nás čeka­jí pou­ze dva pří­běhy. Důležitý pří­běh Jona Sněha, jeho par­ty, a Ariina a Sansina pře o his­to­rii jejich před­ků. Opravdu nej­za­jí­ma­věj­ší pří­běh se ode­hra­je za zdí, kde na všech­ny živé lidi čeká ješ­tě vět­ší armá­da mrtvých bílých chod­ců v popře­dí se Zimním krá­lem. Samozřejmě má důle­ži­tý účel i Daenerys, kte­rou její činy za zdí také pozna­me­na­jí.

Tento díl reží­ro­val po dlou­hé době reži­sér vel­ko­fil­mů (dru­hý Thor, pátý Terminator). Je dob­ře, že se vrá­til, aby zve­dl úro­veň letoš­ní sezo­ny. Samozřejmě, že tu také máme něko­lik dlou­hých čás­tí s dia­lo­gy mezi posta­va­mi, ale koneč­ně to není jenom o plká­ní. Dialogy jsou dosta­teč­ně krát­ké na to, aby se řeklo všech­no důle­ži­té mezi posta­va­mi a nemu­se­lo se nud­ně čekat na konec a dal­ší nud­ný dia­log.

Více na Kritiky.cz
11 památných filmových momentů Osobně moc nemám v lásce různé žebříčky "5 nejlepších filmů všech dob", či "10 v...
U nás doma v zoo - Slůně bez maminky Lea, Františka a Marie Frankovy – úplně běžná rodina, někdo by řekl. Ovšem ne až tak doc...
Shingeki no Kyojin 17. díl Ženský titán: 57. expedice mimo zdi (1. část) Dalekosáhlá průzkumná formace je na začátk...
Amerika vstoupí do našich kin Ve čtvrtek 22.října 2015 bude mít premiéru film Amerika, který natočil Jan Foukal. Sám napsa...
Pavel Scheufler - Fotoportréty Každý, kdo měl v ruce fotouparát, už vytvořil portrétní fotografii. Jak ale udělat ideáln...

Během akce za zdí na seve­ru se zase pořád něco děje, sever s mrt­vou armá­dou bílých chod­ců v krá­lov­ství noč­ní­ho krá­le není vůbec bez­pe­čí. Ti, co žijí, nemu­sí zůstat živí dlou­ho.

Na celém seri­á­lu je oprav­du vidět jeho cena. HBO dosta­teč­ně spon­zo­ru­je her­ce i tri­ka­ře, aby dra­ky i nemrt­vé bílé chod­ce ztvár­ni­li oprav­du reál­ně. Když jsem se tak rych­le podí­val na koneč­né titul­ky, mrkl na mě název „Weta Digital, kte­rá sto­jí za vel­ko­fil­my.

Je dob­ře, že kabe­lov­ka oprav­du do seri­á­lu vrá­tí pení­ze, a tak nás čeká mno­ho úchvat­ných zábě­rů, scén, kde jedi­ný­mi živý­mi jsou pou­ze her­ci z Jonovi par­ty. Ostatní je pou­ze počí­ta­čo­vé, ale vytvo­ře­no tak dob­ře, že roz­dí­ly mezi reál­ný­mi a CGI her­ci nejsou vůbec vidět.

Více na Kritiky.cz
Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl Voják Vracíme se v čase dvě hodiny před napadení ruiny Untgerd titány. Jižní a východní ...
MARTA VANČUROVÁ (BABIČKA) (Narozena 1948). Významná česká divadelní a filmová herečka. Absolventka pražské DAMU (1968...
Než přijde Ježíšek – mnoho nápadů a námětů pro předvánoční čas I když se může zdát, že je ještě brzy, adventní čas se ale kvapem blíží. V mé knihovni...
Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964) Horst Wendlandt, šéf produkční firmy Rialto, byl v roce 1964 na vrcholu své úspěšné kariér...
Anita Ekbergová Anita Ekbergová (celým nepřechýleným jménem Kerstin Anita Marianne Ekberg, 29. září 1931 Ma...

Letošní sezo­na seri­á­lu kon­čí. Jako obvykle je před­po­sled­ní díl nej­lep­ší. Jsem zvě­da­vý na sed­mý posled­ní díl, kdy se Jon, Cersei i Daenerys set­ka­jí na jed­nom mís­tě.

Mé cel­ko­vé hod­no­ce­ní epi­zo­dy je 80 %. Příběh za zdí je na 90 %,Na Zimohradu na 85 % a zby­tek do 80 % udě­la­jí  Daenerys a Tyrion na Dračím kame­ni.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Hra o trů­ny - Za zdí (S07E06)
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

Ohodnoťte článekČásti seriálu: Hra o trůny

|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih8. dubna 2019 Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih Mezi prvními hvězdami, které nově patří mezi herecké osazenstvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít určitě velkou a důležitou roli. Druhý asi moc dlouho nezůstane, […]
  • Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei9. dubna 2019 Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v každém díle něco dít. Začneme nudně, v Králově přístavišti se prozatím nic neděje, Cersei pořád […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu5. března 2019 Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu Osmá sezóna, která přijde na HBO v dubnu, má první trailer. https://youtu.be/rlR4PJn8b8I  
  • Hra o trůny - Winterfell15. dubna 2019 Hra o trůny - Winterfell Příběh prvního dílu poslední série. Královo přístaviště Qyburn imformujte Cersei, že je poražena východní hlídka. Královna přivítá koupené vojsko a i přes svůj prvotní odpor se vyspí s […]
  • Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih15. dubna 2019 Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih Tak první díl už je online! A co jsme očekávali, to jsme dostali. Završení devíti-leté historie, která bude zakončena v tom nejlepším. Minulou sezónu jsme opustili útokem na Východní […]
  • Hra o trůny - Východní hlídka (S07E05) - seznamte se s Východní hlídkou12. dubna 2019 Hra o trůny - Východní hlídka (S07E05) - seznamte se s Východní hlídkou    Není čas ztrácet čas. Alespoň tak se to na začátku dílu zdá a my pokračujeme přesně tam, kde předchozí díl skončil - na spáleništi po bitvě Dothraků s Lannistery a cliffhanger z […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *