Westworld - S02E05: Akane No Mai - 80 %

WesS02E05

Co nám při­nes­lo prv­ních pět epi­zod? Hodně novi­nek, hod­ně her­ců a taky hod­ně toho, co vlast­ně čeká­me od seri­á­lo­vé­ho hitu.

Poslední díl prv­ní polo­vi­ny nás zno­va pře­ne­sl do pří­bě­hu dvou hlav­ních žen­ských postav, Dolores a Maeve. První jme­no­va­ná zno­va ces­tu­je po širo­kém divo­kém zápa­dě za odpla­tou a Maeve obje­vu­je nový svět, ten­to­krát z Japonska (Shogun World).

Příběh wes­ter­no­vé dcer­ky už není tak zají­ma­vý, jak by se asi dalo čekat, jde spí­še o výpl­ňo­vou část, kdy až posled­ní záběr při­ne­se něco pře­kva­pi­vé­ho.

Za to „bor­del máma“ má svůj osud více zají­ma­vý, obje­ve­ní svě­ta „Shogun World“ jí uká­že, jak se ješ­tě může sama změ­nit a co vlast­ně ješ­tě nezná. Ford si urči­tě na pro­gra­mu a pří­bě­hu Maeve dal dost zále­žet, aby moh­la v pro­stře­dí Japonska více poznat sama sebe a její par­ta pozna­la své japon­ské pro­tějš­ky, ve kte­rých se pova­hy jed­not­li­vých osob (Western vs. Shogun) začí­na­jí čím dál více podo­bat.

Více na Kritiky.cz
Recenze MONEYBALL - 43 %. Hrdinou filmu je Billy Beane, bývalý hráč baseballu , který se z aktivního hráče stal jedn...
Tajemné okno Tajemné okno opět patří k filmům, které slabší jedinci obvykle nevidí úplně celé. Jsou z...
Nesmrtelný (Self/less) - 55 % Kdo má peníze, ten si může koupit, co si jen zamane, třeba i zdravé tělo. Damian je nemocný ...
Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80% Píseň moře byla nominovaná na Oscara za nejlepší animovaný film a nyní doputovala i do naši...
Inside Game of Thrones: A Story in Stunts – BTS (HBO) ...

Je také dob­ře, že se na začát­ku epi­zo­dy sezná­mí­me i s tím, jak to vlast­ně skon­čí a kdo vlast­ně z Fordových výtvo­rů pře­ži­je. Ke kon­ci série totiž nebu­de vlast­ně koho rese­to­vat. Dozvíme se, že Bernand (ostat­ní lidé nevě­dí, že je výtvor) pře­ži­je a Teddy nepře­ži­je, ale jak skon­čí Dolores, William anii Maeve, neví­me. Dokonce osud Charlotte s Elsie je nezná­mý.

To vše ostat­ní se urči­tě dozví­me během dru­hé půl­ky dru­hé série. Určitě nás ale čeká dal­ší kapi­to­la Fordovy hry, na co všech­no se při­pra­vil, než jej Dolores zastře­li­la.

Prostřednictvím Williama se urči­tě dozví­me o tom, co všech­no se děla­lo za Fordovými zády a co vše je ucho­vá­no ve středo­bo­du výtvo­rů - Peterovi Abernathy, kte­rý slou­ží jako hlav­ní bod pro tou­hu po zís­ká­ní infor­ma­cí k vel­ké lou­pe­ži dat o výtvo­rech.

Jedná se o dva hlav­ní pří­běhy. Příběh Dolores je už nud­ný (50 %), Maevin pří­běh je o dost zábav­něj­ší (90 %) a ta malá a krát­ká zmín­ka o tom, jak to vlast­ně skon­čí (konec vzpou­ry výtvo­rů) je nej­zá­bav­něj­ší (100 %). Celkové hod­no­ce­ní tedy 80 %, což nám urči­tě při­ná­ší sice slab­ší epi­zo­du z celé­ho seri­á­lu, ale ne zas tak cha­bou, abychom kvů­li ní muse­li sle­do­vá­ní seri­á­lu v půl­ce zavr­ho­vat.


Děkuji Karolíně Kobližkové za korek­tor­ské prá­ce.

Westworld - S02E05: Akane No Mai - 80 %
Hodnocení: 3 - ‎2 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […]
  • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […]
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […]
  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […]
  • Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %11. října 2016 Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více […]
  • Westworld - První výtvor (S01E01) - 95 %4. října 2016 Westworld - První výtvor (S01E01) - 95 % Tak zase jde na HBO seriál, který chce překročit stín Her o trůny. Tím je Westworld, který známe ve filmovém zpracování z roku 1973. Film z roku 1973 napsal a zrežíroval autor Jurského […]
  • Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 %26. června 2018 Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 % Budeme zase čekat pár let na pokračování? Asi jo… Poslední, desátá, epizoda měla včera premiéru. Přinesla nám zase vyvrcholení celého příběhu s nástinem, co se asi bude dít v následující […]
  • Westworld 1x02 "Chestnut"5. října 2016 Westworld 1x02 "Chestnut" Podívejte se na trailer epizody, která nás bude čekat příští týden - 10.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=MLZxMx8jcpY
  • Westworld - The Adversary (S01E06)31. října 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) Podívejte se na to, co nás čeká v příběhu během šesté epizody. Premiéra 7.11.2016. https://www.youtube.com/watch?v=QXIiMUaNlLc
  • Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 %14. listopadu 2016 Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, […]