Maigret a noc na křižovatce - 75 %

Maigret a noc na kři­žo­vat­ce - 75 %
Ohodnoťte člá­nek

Jako v loni, tak i ten­to měsíc dali na Primě dal­ší­ho Maigreta. Třetí díl z ang­lic­ké pro­duk­ce nás při­vá­dí na ves­nic­kou kři­žo­vat­ku, kde se ode­hra­je vraž­da, kte­ré zamo­tá osa­zen­stvu poli­cej­ní­ho ředi­tel­ství v nábře­ží Zlatníků v č.p. 36 dost hla­vu.

Třetí díl nás zno­vu vrhá do vyšet­řo­vá­ní kom­pli­ko­va­né­ho zlo­či­nu, kte­rý nemá dale­ko od pod­pla­ce­ní poli­cej­ních komi­sa­řů, dia­man­tů a nešťast­né lás­ky.

Tento díl se mohl klid­ně natá­čet i v Anglické pří­ro­dě, neza­bí­rá tolik Paříže ani Francie. Tím, že je pří­běh o vraž­dě na ven­ko­vě, tak si moc ani Francie neu­ži­je­me. První dva díly byly zají­ma­věj­ší tím, že se pro­du­cen­tům poda­ři­lo pří­běh dopl­nit o více fran­couz­ských reá­lií a hud­by. Třetí díl nás zane­sl tro­chu jinam a moc tajem­ství si neu­ži­je­me.

V hlav­ní roli zno­vu exce­lu­je v rám­ci dra­ma­tic­ké­ho herec­tví Rowan Atkinson, zdár­ně mu asis­tu­jí jeho hereč­tí part­ne­ři už od prv­ních dílů. Osazenstvo dopl­ňu­jí Tom Wlaschiha (Hra o trů­nů) a Kevin McNally (Piráti z Karibiku), kte­ří do herec­ké par­ty zdár­ně zapad­li.

Třetí díl Maigreta v ang­lic­ké pro­duk­ci je sice o tro­chu slab­ší než dva před­cho­zí, ale moje dopo­ru­če­ní je stá­le o tom, že je to stá­le na vel­ké úrov­ni, kte­rá čes­ké (detek­tiv­ní, dok­tor­ské…) seri­á­ly kva­li­tou dost pře­sko­čí.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Maigret a případ mrtvého muže - 85 %12. ledna 2017 Maigret a případ mrtvého muže - 85 % Pokud chcete dělat dobrou detektivku, tak si na ní musíte dát záležet. Mnoho Prima seriálu je nekonečných a natáčí se strašně rychle. Druhou alternativou jsou seriály, kde se natočí pár […]
  • Maigret klade past - 80 %4. ledna 2017 Maigret klade past - 80 % Tak Prima se pochlapila. Už nedává jenom blbě nekonečné seriály, reality show a další blbosti, začala dávat detektivky. První dobrou detektivkou je Maigret. První díl z britské série, kde […]
  • Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %21. června 2014 Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 % Jedinou věcí, která nám zůstává po tisíce let, je slunce a naše země. Život je krátký v poměru času. Jako ostatní lidé na světě, tak i život Poirota musí končit. Tvůrci z Velké Británie […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Johny English se vrací (Johny English Reborn) (80%)19. října 2011 Johny English se vrací (Johny English Reborn) (80%) Po dlouhé době jsme se dočkali druhého dílu trhlé komedie, kde je opět hereckým hrdinou Rowan Atkinson, který má jako herec určitě ještě co nabídnout. V akční komedii Johny English se […]
  • Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 %17. května 2016 Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 % Tak už po týdnu máme čtvrtý díl v televizi. Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Včerejší díl zase posunul věci […]
  • Hra o trůny - Battle of the Bastards (S06E09) - 100 %20. června 2016 Hra o trůny - Battle of the Bastards (S06E09) - 100 % Tak Ramsay Bolton je mrtev. Tedy doufám, že ti, co čtou tento článek, už předposlední díl viděli a že tento spoiler až tak nevadí. Samozřejmě neřeknu, kdo ho zabil a jak skončila bitva o […]
  • Life on Mars (2006) tv seriál24. února 2014 Life on Mars (2006) tv seriál To si to takhle v poklidu děláte záslušnou práci jako vedoucí pracovník policie v Manchesteru, stíháte lotry a lumpy narušující poklidné soužití slušných občanů, když tu do vás vrazí plnou […]
  • Hra o trůny - The Broken Man (S06E07) - 60 %6. června 2016 Hra o trůny - The Broken Man (S06E07) - 60 % Tak ještě tři díly. Hra o Trůny se kousek po kousku rychle posunuje do poslední epizody této sezóny. Sedmý díl nám zas přinesl několik nových věcí. Za prvé, nové rody, které jsme ještě […]
  • Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 %30. května 2016 Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 % Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *