Maigret a noc na křižovatce - 75 %

MaigretE03

Jako v loni, tak i ten­to měsíc dali na Primě dal­ší­ho Maigreta. Třetí díl z ang­lic­ké pro­duk­ce nás při­vá­dí na ves­nic­kou kři­žo­vat­ku, kde se ode­hra­je vraž­da, kte­ré zamo­tá osa­zen­stvu poli­cej­ní­ho ředi­tel­ství v nábře­ží Zlatníků v č.p. 36 dost hla­vu.

Třetí díl nás zno­vu vrhá do vyšet­řo­vá­ní kom­pli­ko­va­né­ho zlo­či­nu, kte­rý nemá dale­ko od pod­pla­ce­ní poli­cej­ních komi­sa­řů, dia­man­tů a nešťast­né lás­ky.

Tento díl se mohl klid­ně natá­čet i v Anglické pří­ro­dě, neza­bí­rá tolik Paříže ani Francie. Tím, že je pří­běh o vraž­dě na ven­ko­vě, tak si moc ani Francie neu­ži­je­me. První dva díly byly zají­ma­věj­ší tím, že se pro­du­cen­tům poda­ři­lo pří­běh dopl­nit o více fran­couz­ských reá­lií a hud­by. Třetí díl nás zane­sl tro­chu jinam a moc tajem­ství si neu­ži­je­me.

V hlav­ní roli zno­vu exce­lu­je v rám­ci dra­ma­tic­ké­ho herec­tví Rowan Atkinson, zdár­ně mu asis­tu­jí jeho hereč­tí part­ne­ři už od prv­ních dílů. Osazenstvo dopl­ňu­jí Tom Wlaschiha (Hra o trů­nů) a Kevin McNally (Piráti z Karibiku), kte­ří do herec­ké par­ty zdár­ně zapad­li.

Více na Kritiky.cz
K porodu bez obav Těhotenství a porod představují významné období v životě ženy a páru. Můžeme na ně b...
Karel Hynek - Predjizdeni ...
Johnny English znovu zasahuje (Johnny English Strikes Again) – Recenze – 40% Nejnemožnější britský tajný agent Johnny English (opět Rowan Atkinson), toho času na agentsk...
Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a...
Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 2017 Dnes představili tvůrci nový šestidílný seriál věnovaný osudům českých filmových legend...

Třetí díl Maigreta v ang­lic­ké pro­duk­ci je sice o tro­chu slab­ší než dva před­cho­zí, ale moje dopo­ru­če­ní je stá­le o tom, že je to stá­le na vel­ké úrov­ni, kte­rá čes­ké (detek­tiv­ní, dok­tor­ské…) seri­á­ly kva­li­tou dost pře­sko­čí.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Maigret a noc na křižovatce - 75 %
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *