Létající Čestmír aneb Květiny a dětské sny

„Létající Čestmír léta tam a zpět
Já ho pode­zří­vám, že zná jiný svět“

Co nám reži­sér Václav Vorlíček nabí­dl ten­to­krát?

Fantazie pánů Vorlíčka a Macourka se ten­to­krát vyda­la do malé­ho měs­teč­ka za par­tou dětí a jejich uči­te­li a rodi­či. Co z toho bude za dob­ro­druž­ství?

Trnka a Modrý kámen

Čestmír Trnka je kluk jako ostat­ní. Akorát si občas doce­la rád vymýš­lí a obec­ně má buj­nou fan­ta­zii, kte­rou pou­ží­vá k růz­ným výmluvám. A jak se tak jed­nou vypra­vu­je do ško­ly, vez­me to zkrat­kou, pro­to­že by jinak při­šel poz­dě. Jak už to tak v pří­bě­zích bývá, kdo se vydá do nezná­ma, obvykle nara­zí na něco zají­ma­vé­ho.

Náš Čestmír nara­zí na mod­ré zábles­ky a kus zvlášt­ní­ho mod­ré­ho kame­ne. Ten se zvět­ší a chlap­ce vcuc­ne. Za moment ho zase vrá­tí, ale uvnitř kame­ne ply­ne čas jinak a Čestmír si při­ná­ší prv­ní semín­ka zvlášt­ních kvě­tin. Jednu, kte­rá dovo­lu­je létá­ní, dru­hou, po kte­ré se sta­ne na něja­ký čas dospě­lým.

Jeho his­tor­ce o mete­o­ri­tu samo­zřej­mě nikdo nevě­ří a i jeho kama­rá­di ho berou s vel­kou rezer­vou. Trnka je ale pře­svěd­čí a při­le­tí k nim domů. Trojlístek tak obje­vu­je nové mož­nos­ti a začí­na­jí prv­ní peri­pe­tie, zámě­ny a nedo­ro­zu­mě­ní.

vlcsnap-2016-03-21-00h21m35s053

Učitel Filip, dal­ší kvě­ti­ny a rodi­na Blechů

Další, kdo se časem s Modrým kame­nem setká, je nový uči­tel Filip, kte­rý si kro­mě jiné­ho vel­mi dob­ře rozu­mí s Čestmírovou star­ší sestrou Zuzankou.

Ačkoli při­ne­se z nit­ra kame­ne dal­ší semín­ka kvě­tin, jsou jaké­ko­li dob­ro­ti­vé plá­ny pře­ka­že­ny cti­žá­dosti­vým holi­čem Blechou. Ten semín­ka ukrad­ne a vyu­ži­je k pro­sla­ve­ní své rodi­ny sestá­va­jí­cí z drba­jí­cí Ivy Janžurové a syna Oscara, nej­hlou­pěj­ší­ho žáka tří­dy, do kte­ré cho­dí i Čestmír.

Zkostnatělost dospě­lých ver­sus dět­ská před­sta­vi­vost

Létající Čestmír je kro­mě pří­bě­hu o hamou­no­vi, kte­rý se sám vytres­tá, také krás­nou ale­go­rií na téma dět­ské schop­nos­ti vidět dál než mno­zí dospě­lí a na to, jak čas­to dospě­lost z člo­věk tuto schop­nost vysa­je a utlu­mí ji v něm. Role oso­by, kte­rá o ni nepři­šla přes svůj pokro­či­lý věk, je pro­fe­sor v podá­ní Jiřího Sováka, kte­rý dětem pak v mno­ha plá­nech i pomá­há a sám se nakonec…no, ale to už je jenom drob­nost…

vlcsnap-2016-03-21-00h32m48s356

Související příspěvky:

  • Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy7. července 2018 Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy Má seriál z roku 1987 ještě něco do sebe nebo patří jen do archivu? Dvojice režiséra a scénáristy Václava Vorlíčka a Miloše Macourka stojí za mnohými z nejkrásnějších a nejoriginálnějších […]
  • Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU31. července 2018 Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU Scenárista Limonádového Joea Jiří Brdečka měl hned několik ta­lentů, které dokázal využít. Byl schopný výtvarník a rovnocenně se dokázal pohybovat na poli hraného i animovaného filmu. […]
  • Probudím se včera – divákova noční můra (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […]
  • Vrásky z lásky - 65 %. 12. dubna 2012 Vrásky z lásky - 65 %. Dostat před kameru dvojici výborných herců, Jiřinu Bohdalovou a Radka Brzobohatého, bylo snem režiséra Jiřího Stracha. Jen napsat správný scénář a bude vyhráno. Zalíbil se jim až scénář o […]
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […]
  • Já, Olga Hepnarová - 70 %18. března 2016 Já, Olga Hepnarová - 70 % Prügelknabe to nemá v životě lehké a když se v téhle roli člověk doslova zabydlí, tak se z ní těžko dostane. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otloukánek připadá a jediným místem, kde […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky26. března 2016 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […]
  • Jak básníci čekají na zázrak - Z HISTORIE BÁSNÍKŮ5. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - Z HISTORIE BÁSNÍKŮ Píše se rok 1982. Do „filmové matriky“ se poprvé zapisuje film o Básnících – Jak svět přichází o básníky.  Z tvůrčí dílny doktora Ladislava Pecháčka a režiséra Dušana Kleina. A na […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *