Herečka Amy Adams, pohlcující atmosféra amerického maloměsta a skvělý soundtrack dělají z Ostrých předmětů jeden z nejlepších seriálů roku

OstrePredmety

Pokud jste si letos v létě tře­bas nemoh­li dovo­lit vyces­to­vat do vzdá­le­něj­ších kon­čin naše­ho širé­ho svě­ta, pak posta­či­lo nala­dit si záso­bár­nu kva­lit­ních seri­á­lo­vých kous­ků s názvem HBO. Její prázd­ni­no­vá novin­ka Ostré před­mě­ty (v ori­gi­ná­le Sharp Objects) se nám posta­ra­la o osmi­díl­nou „dovo­le­nou“ v ame­ric­kém malo­měs­tě Wind Gap ve stá­tě Missouri, kde někdo zavraž­dil dvě mla­dé dív­ky.

Pokusit se pood­ha­lit a násled­ně o této tragé­dii něco sepsat při­jíž­dí do své­ho rod­né­ho měs­ta novi­nář­ka Camille Preaker. Tu ztvár­ni­la výbor­ná Amy Adams a už teď mohu pro­zra­dit, že je hor­kou – mož­ná pří­mo vaří­cí – kan­di­dát­kou na nej­lep­ší hereč­ku dal­ší­ho roč­ní­ku Pažótích Oskarů. Amy je ovšem nejen skvě­lá, co se týče herec­tví, ale rov­něž vskut­ku krás­ná, což slý­chá i její posta­va v seri­á­lu poměr­ně čas­to. Není divu, Kamče Preakerovic to oprav­du sek­ne. Prakticky celý pří­běh se točí kolem ní, její minu­los­ti, psy­chic­kých pro­blé­mů, její rodi­ny a pře­de­vším mat­ky, kte­rá jí s nad­še­ním neví­tá.

Že se nám tvůr­ci posta­ra­li o osmi­díl­nou dovo­le­nou ve Wind Gapu jsem nepsal jen tak zbůh­dar­ma. Zvláště pokud si tak jako já vychut­ná­te všech­ny epi­zo­dy v prů­bě­hu něko­li­ka málo dní, atmo­sfé­ra seri­á­lu a tím i samot­né­ho měs­ta vás pohl­tí. Nutno ovšem podotknout, že abys­te si seri­ál napl­no uži­li, musí­te mít v obli­bě obdob­ná pozvol­na ply­nou­cí psy­cho­lo­gic­ká dra­ma­ta. Některé divá­ky kupří­kla­du rozhně­va­lo, že se nejed­ná o thriller, kte­rý čeka­li a kte­rý je v popi­su mezi žán­ry uvá­děn.

Více na Kritiky.cz
Tento snímek je adept na diváckou cenu a možná i na Křišťálový globus Film Cukrář režiséra Ofira Raula Graizera je zařazený v Hlavní soutěži a získává si př...
Komiks 89 ...
Informace z tiskové konference k uvedení 2. řady seriálu Život a doba soudce A.K. V úterý 15.srpna proběhla v kině Atlas novinářská projekce prvního dílu z 2. řady seri...
Šípková Růženka Ze spojení klasických pohádek s prostorovými ilustracemi jednoho ve světě velmi známých če...
JAN HARTL – Kytka Jan Hartl vystudoval pražskou DAMU. Hrál v Realistickém divadle Z. Nejedlého, v Divadle na Vinoh...

Ostré před­mě­ty, kte­ré vychá­zí z kniž­ní před­lo­hy Gillian Flynn (autor­ka Zmizelé), jsou pře­de­vším o postup­ném pozná­vá­ní Wind Gapu a jeho oby­va­tel. To se daří výbor­ně i díky skvě­lé kame­ře a režii. Režisér Jean-Marc Vallée loni pro stej­nou sta­ni­ci nafil­mo­val Sedmilhářky.

Není mno­ho seri­á­lů, kte­ré na vás doká­žou tak zvlášt­ním způ­so­bem emo­ci­o­nál­ně zapů­so­bit, jako se to poved­lo prá­vě mini­sé­rii Sharp Objects. Nepochybně je to i díky skvě­lé­mu soun­d­trac­ku. Právě zmín­ku o něm jsem si nechal na úpl­ný závěr. Pokud bych měl vypích­nout dvě sklad­by, kte­ré dle mého sou­du doko­na­le vysti­hu­jí atmo­sfé­ru seri­á­lu, byla by to ta z úvod­ní scé­ny:

A pře­de­vším pak tato feno­me­nál­ní kla­vír­ní sklad­ba Ludovica Einaudiho, kte­rá mě osob­ně od prv­ní­ho momen­tu napros­to pohl­ti­la.


Pažótí verdikt: 80 %

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Sebastian Pažót

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Související příspěvky:

  • Holistická detektivní kancelář Dirka Gentlyho9. července 2018 Holistická detektivní kancelář Dirka Gentlyho Čistá esence ujetosti jak britské, tak vyprávěcí, Doktor Who na speedu a LSD v jediném momentu, ale bez TARDISu a šrouboováku, pouze se svým přístupem k věcem a realitě. Zfilmovaná karma a […]
  • Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný.12. listopadu 2018 Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný. Michael Bay je jedním z mála filmových tvůrců, kteří to umí pořádně (a kolikrát až nezdravě) rozjet. Tam, kde se ostatní spoléhají na rychlostní stupeň číslo dvě či tři, tam už má Bay […]
  • Evil Dead (1981) - 100% kultovní masakr nejen motorovou pilou6. dubna 2018 Evil Dead (1981) - 100% kultovní masakr nejen motorovou pilou Pokud jste si někdy mysleli, že už jste viděli opravdu pořádný horor, pak vám samozřejmě věřím. I my si to tehdy v roce 1987 mysleli. Když se však pustilo do televize COSI, co mělo […]
  • MISSION: IMPOSSIBLE25. srpna 2003 MISSION: IMPOSSIBLE Všimli jste si, že naprostá většina špiónů ve filmech se nezabývá špiónováním civilistů, ale řešením zapeklitých situací, do kterých je jiní špióni (taky nešpiónující) dostali? Tajné […]
  • Labyrint: Zkoušky ohněm - Thomase čeká tvrdá zkouška ohněm.1. dubna 2019 Labyrint: Zkoušky ohněm - Thomase čeká tvrdá zkouška ohněm. Jednou už musel Thomas a jeho kamarádi bojovat v labyrintu o holý život a tento boj byl v prvním díle úspěšný. Po zdolání vražedného labyrintu si mysleli, že mají vše za sebou, ale hluboce […]
  • Labyrint: Útěk - další knižní adaptace23. března 2019 Labyrint: Útěk - další knižní adaptace Kdepak, tento Labyrint nemá nic společného s tým slavným "osmdesátkovým" filmem, kde se zpívá, hopsá a hraje tam s různými "muppety" David Bowie. Do tohoto labyrintu má Bowie vstup […]
  • Noe - 50 %30. března 2014 Noe - 50 % Starostlivý otec Noe (Russell Crowe) se o svou rodinu umí postarat, a když je potřeba, dokáže ji ubránit i před nebezpečím. Mouše by neublížil, ale zlé lidí dokáže udolat bez ohledu na […]
  • Vztahové drama Noční zvířata vstupuje 24. Listopadu do českých kin10. listopadu 2016 Vztahové drama Noční zvířata vstupuje 24. Listopadu do českých kin Noci Nočních zvířat, tedy chronických nespavců, bývají osamělé, temné a nekonečně dlouhé. Tom Ford o jednom exempláři tohoto druhu natočil výjimečný film, který je šokující, krutý a velmi […]
  • Ona - 65 % 27. dubna 2014 Ona - 65 % Kdo si myslí, že romantická láska má místo jen na písečné pláži s nezbytným drinkem a v kruhu okouzlujících mladých lidí, ten bude filmem Ona překvapen. Hlavní hrdina tohoto filmu, nesmělý […]
  • MUŽ Z OCELI - Blu-ray 3D + 2D Futurepak / Metalpak30. ledna 2014 MUŽ Z OCELI - Blu-ray 3D + 2D Futurepak / Metalpak Recenze filmu na Blu-ray už není moc potřeba, film jsem zrecenzoval už 16. června, ale několik vět z recenze ocituji. „Záporák v hraný Michaele Shannonem je zvolen dobře, ale v rámci […]