Disenchantment (Castle Party Massacre (S01E04))

Těžko se hod­no­tí, když kaž­dý díl je lep­ší než ten před­cho­zí. Ano je to tak, čtvr­tý díl je ješ­tě lep­ší než před­cho­zí tři.

Ihned v úvo­du se dozví­dá­me, že Bean má potí­že s part­ne­ry a že si ji otec hlí­dá. A že krá­lov­ství není až tak boha­té, jak by se asi mělo čekat, a tak sám král musí odces­to­vat do láz­ní a prin­cez­na toho zdár­ně vyu­ži­je k par­ty na hra­dě.

Tentokrát jsem se bavil od začát­ku do kon­ce, nejen slov­ní­mi hříč­ka­mi, ale dokon­ce i pří­bě­hem, kte­rý je správ­ně posta­ve­ný tak, aby to fanouš­ky seri­á­lu bavi­lo. Od začát­ku pří­bě­hu do finá­le, kte­ré je oče­ká­va­né s pří­cho­dem uzdra­ve­né­ho krá­le a tím, že sama prin­cez­na je „par­ty“ hol­ka a při­tom nesmě­lá.

Princezny sidekic­ko­vé  zdár­ně nahrá­va­jí pro ftip­né oka­mži­ky a umí vše řešit správ­ně, aby se par­ta dopl­ňo­va­la jak má, a tak je pořád­ný humor posta­rá­no.

Čtvrtý dil je oprav­du nej­lep­ší – 100 %

Disenchantment (Castle Party Massacre (S01E04))
Ohodnoťte článek


Části seriálu: Disenchantment

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *