Disenchantment (A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar (S01E01))

První díl nové­ho seri­á­lu od tvůr­ci Simpsonů? Jak se líbí? Jasně líbí. Simpsonovi jsou v pří­tom­nos­ti, Futurama v budouc­nos­ti a Disenchantment o minu­los­ti.

Seriál o stře­do­vě­ké prin­cezně, plný magie, rytí­řů a krve je přes­ně tím, co ješ­tě v nabíd­ce seri­á­lů chy­bě­lo. Hlavní hrdin­ka prin­cez­na Bean se má vdá­vat za prin­ce cizí­ho krá­lov­ství, není moc ráda, a tak se svat­ba nekoná.Během svat­by se sezná­mí s elfem Elfem a zje­ví se jí její vlast­ní démon Luci.

To všech­no je základ o prv­ní epi­zo­du, kte­rá má sezná­mit s hlav­ní hrdin­kou a její­mi kama­rá­dy.

Seznamovací ritu­ál si pod­stat­ný­mi posta­va­mi během 35 minut pro­bě­hl bez pro­blé­mů, všech­ny posta­vy mají svo­jí vlast­ní chvil­ku, abychom se o nich moh­li dozvě­dět více a proč se při­dal elf a vlast­ní démon k hlav­ní hrdin­ce. Účel to to spl­ní a kaž­dý fanou­šek si najde svo­jí oblí­be­nou posta­vu.

Seriál také je plný vtíp­ků, kte­ré urči­tě jsou pro pře­kla­da­te­le oříš­kem, a tak je vel­mi zábav­ný a až se dosta­ne i do čes­ké­ho dabin­gu, tak bude ješ­tě vtip­něj­ší.

Mně se pros­tě před­sta­ve­ní svě­ta v krá­lov­ství Dreamland začí­ná líbit a během násle­du­jí­cích dní oče­ká­vej­te recen­zi dal­ších epi­zod.

CZ Titulky

Hodnocení: 90 %

Disenchantment (A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar (S01E01))
Ohodnoťte článek


Části seriálu: Disenchantment

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Disenchantment (The Princess of Darkness (S01E03))20. srpna 2018 Disenchantment (The Princess of Darkness (S01E03)) Třetí díl o princezně Bean je ještě lepíš než jsem čekal. Po ukončení potíží se svatbou se dostáváme do každodenních problémů, které mohou princeznu potkal během toulek po království svého […]
  • Disenchantment (For Whom the Pig Oinks (S01E02))18. srpna 2018 Disenchantment (For Whom the Pig Oinks (S01E02)) Druhý dál seriálu Disenchantment je pokračování toho prvního. Při předchozí recenzi jsem zapomněl připomenout, že končí s hlavními postavami v nesnázích, které jsou ihned na začátku […]
  • Disenchantment (Simpsonovi v minulosti) má dnes premiéru17. srpna 2018 Disenchantment (Simpsonovi v minulosti) má dnes premiéru Prvních deset epizod seriálu Disenchantment je už  na Netfixu online. Přináší nám příběh princezny Bean, alkoholové závislačky, která má za kamaráda Elfa a svého osobního démona. Jedním […]
  • Disenchantment (Castle Party Massacre (S01E04))21. srpna 2018 Disenchantment (Castle Party Massacre (S01E04)) Těžko se hodnotí, když každý díl je lepší než ten předchozí. Ano je to tak, čtvrtý díl je ještě lepší než předchozí tři. Ihned v úvodu se dozvídáme, že Bean má potíže s partnery a že si […]
  • Disenchantment - S01E01: A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar18. srpna 2018 Disenchantment - S01E01: A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar Stahujte první titulky k první epizodě seriálu Disenchantment  Verze / Rip:WEB-DL (351 433 295 b) Stahujte z webu Serialzone.cz
  • Disenchantment - prvních deset zajímavostí o seriálu21. srpna 2018 Disenchantment - prvních deset zajímavostí o seriálu Disenchantment Matt Groeninga je na světě už čtyři dny a je plný odkazů na ostatní seriály, komiksy a filmy. Přináším prvních deset zajímavostí ze seriálu. Poprvé (v seriálu od […]
  • Disenchantment (The Limits of Immortality (S01E08))18. září 2018 Disenchantment (The Limits of Immortality (S01E08)) Osmý díl přináší konečně něco zajímavého na to, abychom vydrželi do konce první sezóny. Díly uprostřed sezóny byly takové doplňkové a až poslední tři díly pokračují v příběhu, který nemusí […]
  • Disenchantment (Faster, Princess! Kill! Kill! (S01E05))28. srpna 2018 Disenchantment (Faster, Princess! Kill! Kill! (S01E05)) Pátá epizoda, no to se fanoušci divte, je stále dokonalá. Po předchozí epizodě, kterou Bean ukončila velmi neslavně (trocha mrvol a nas*** taťka), se dostala do kláštera, kde moc dlouho […]
  • Maigret klade past - Rowan Atkinson není jenom Mr. Bean2. ledna 2019 Maigret klade past - Rowan Atkinson není jenom Mr. Bean Tak Prima se pochlapila. Už nedává jenom blbě nekonečné seriály, reality show a další blbosti, začala dávat detektivky. První dobrou detektivkou je Maigret. První díl z britské série, kde […]
  • The Simpsons – S28E03: The Town - 75 %13. října 2016 The Simpsons – S28E03: The Town - 75 % Třetí díl se konečně odsunul od vedlejších postav a věnuje se pouze rodině Simpsonů. Tentokrát  rodina jede do vedlejšího města, spíše do velkoměsta Bostonu.  Je to záměr tvůrců, aby se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *