Addamsova Rodina aneb Vítejte v domě noblesní hrůzy

Kdo má vět­ší šmrnc a kte­rý Lurch líp vrčí?

Addamsovu rodi­nu má vět­ši­na lidí spo­je­nou hlav­ně s dvě­ma fil­my, kde se v hlav­ních rolích zaskvě­li Anjelica Houston, Raul Julia a krom Pugsleyho neza­po­me­nu­tel­ně ble­dá Christina Ricci jako Wednesday Addams.

Ano, taky jsem si tuhle ver­zi nemohl vyna­chvá­lit, dokud…dokud jsem se nedo­vě­děl o exis­ten­ci star­ší seri­á­lo­vé ver­ze a nepus­til si její prv­ní díl.

Promiňte, celo­ve­če­rá­ky, ale byl jsem oka­mži­tě ztra­cen…

Seriálová Addamsova rodi­na se nikdy nedo­čka­la čes­ké ver­ze, exis­tu­je pou­ze ve slo­ven­šti­ně a v ang­lic­kém ori­gi­ná­le. České pub­li­kum neho­ví­cí titul­kům a ang­lič­ti­ně tak při­šlo o obrov­skou por­ci vytří­be­né­ho čer­né­ho humo­ru, kte­rý dove­dou oprav­du jen Addamsovi.

They’re cre­e­py and they’re koo­ky,
Mysterious and spo­o­ky,
They’re all toge­ther ooky,
The Addams Family.

The Addams Family Intro the­me song

Projděte bran­kou, počí­tej­te s tím, že se za vámi zabouch­ne a že kle­pa­dlo si taky bude dělat, co ho zrov­na napad­ne.

Nic pro­ti Anjelice, ale Carolyn Jones je jed­no­du­še okouz­lu­jí­cí. Role Morticie se zhos­ti­la s doko­na­lým jem­ně děsi­vým šar­mem, do kte­ré­ho se fan­tas­tic­ky hodí její klid­ný nevtí­ra­vý půvab, mimi­ka nad­hle­du a ono­ho stá­le pří­tom­né­ho leh­ké­ho údi­vu nad nor­mál­ní­mi oby­va­te­li měs­teč­ka. Přitom se stá­le cho­vá jako pra­vá dáma.

addamsfamilyhouse

Rodinný klan by samo­zřej­mě nebyl kom­plet­ní bez Gomeze s věč­ným dout­ní­kem v ruce, strýč­ka Festera, Lurche, Babičky a Věci. Nechybí ani děti, Pugsley a Wednesday, ten­to­krát mlad­ší než ve fil­mo­vé ver­zi – na počát­ku série jdou popr­vé do ško­ly, což se neo­be­jde bez mno­ha situ­a­cí a také nářku nad chudáč­kem zabi­tým pohád­ko­vým dra­kem.

Filmová ver­ze je vel­mi dob­rá, ale má prázd­něj­ší mís­ta. Řekl bych, že tvůr­ci seri­á­lu nemě­li pro­blém s dostat­kem nápa­dů, tak­že mohou poměr­ně dlou­ho dáv­ko­vat pří­ho­dy Addamsových po malých účin­ných kous­kách, kte­ré nikdy nevy­zní­va­jí do ztra­ce­na a nejsou vtip­né za kaž­dou cenu.

Navíc je prav­da, že i opa­ko­va­né vti­py jsou pou­ži­ty v tref­ných situ­a­cích, tak­že snad nic nepů­so­bí laci­ně, nuce­ně a dojmem, že si tvůr­ci nevě­dě­li rady, tak hodi­li do pla­cu něco zno­va, pro­to­že je zrov­na nic nena­padlo.

Černobílý for­mát navíc zrov­na tomu­to téma­tu sed­ne mno­hem víc. Opět, nic pro­ti fimo­vé ver­zi, ale tohle je pros­tě někde jin­de.

Co všech­no nás čeká? Vítání sou­se­dů, kou­pá­ní Aristotela, Pugsleyho cho­bot­ni­ce, útěk Wednesday z domo­va, Gomezova poli­tic­ká kan­di­da­tu­ra, Halloween ve spo­leč­nos­ti ban­kov­ních lupi­čů, Lurch žár­lí­cí na nové­ho domá­cho slu­hu, sesta­vo­vá­ní rodokme­nu Addamsových i kou­ří­cí Morticie a dokon­ce Pugsley, kte­rý se chce při­dat ke skau­tům.

A mno­hem mno­hem víc…

Základní šab­lo­na: Příjemně mor­bid­ní, vzdě­la­ná a boha­tá rodi­na jako pro­ti­pól ame­ric­ké spo­leč­nos­ti.

Navíc:

 • styl
 • čer­ný humor
 • nápa­dy
 • inte­li­gent­ní pře­krou­ce­ní spo­le­čen­ských zvy­ků a ste­re­o­ty­pů

Addamsova Rodina aneb Vítejte v domě noblesní hrůzy
Ohodnoťte článek

Jonáš Jenšovský

Související příspěvky:

 • Projekt 100 - Planeta opic - O filmu14. září 2017 Projekt 100 - Planeta opic - O filmu Producent Planety opic, Arthur P. Jacobs, byl v branži nováčkem. Předtím než 20th Century Fox přesvědčil, aby film zafinancovali, produkoval jen dva filmy. Získat si důvěru velkého studia […]
 • Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera10. listopadu 2018 Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera Třetí epizoda (podle číslování v titulcích ep.VI.) je nejméně překvapivá ze všech dílů Star Wars. Zatímco první, extrémně nízkorozpočtová Nová naděje přinesla ve své době revoluční efekty […]
 • Toy Story 4: Příběh hraček - premiéra příští rok12. listopadu 2018 Toy Story 4: Příběh hraček - premiéra příští rok Příští rok se vrátí do kin animovaná stálice Toy Story 4. Do dabování hlavních rolí se samozřejmě vratí Tom Hanks a Tim Allen. K nim se přidají další slavní herci, například i Patricia […]
 • 14. února 2003 Americká krása Americká krása je americký a krásný film. Jeden z těch filmů, na který se můžete koukat dvakrát, třikrát a bude se vám líbit pořád stejně. Už na začátku vám totiž řeknou, jak to dopadne. […]
 • Deník Bridget Jonesové26. dubna 2004 Deník Bridget Jonesové Bridget Jonesová je trochu kulatější "třicítka", která má ve svém životě zdánlivě jednoduchá a splnitelná přání – shodit nějaké to kilo a najít opravdový vztah. Jenže právě v roce, do […]
 • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
 • Akta X – S11E09 - Nic netrvá věčně - důstojné rozloučení z Foxem a Danou16. září 2018 Akta X – S11E09 - Nic netrvá věčně - důstojné rozloučení z Foxem a Danou Akta X jsou fenomén a poslední ne-mytologická epizoda je zakončení velmi zajímavého vztahu Muldera a Scullyové. Jejich vztah přežil mnoho těžkostí, smrtelnou nemoc, unášení mimozemšťany, […]
 • Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %21. června 2014 Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 % Jedinou věcí, která nám zůstává po tisíce let, je slunce a naše země. Život je krátký v poměru času. Jako ostatní lidé na světě, tak i život Poirota musí končit. Tvůrci z Velké Británie […]
 • RECENZE: Detectorists25. července 2017 RECENZE: Detectorists   Vzpomínáte na jednookého piráta z Pirátů z Karibiku nebo na Orella ze Hry o trůny (ten, který se převtěloval do orla)? Tak to je prosím Mackenzie Crook, který nám v prozatím třinácti […]
 • Da Vinciho Démoni aneb Freska odvahy, umu a inovace vzdor době6. května 2017 Da Vinciho Démoni aneb Freska odvahy, umu a inovace vzdor době „Nejvznešenější rozkoší je radost z porozumění.“ Leonardo da Vinci Recenze seriálu je vlastně jeden velký paradox. Pokud chcete napsat něco co nejrychleji, spokojíte se s pilotem a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *