Varte s nami - rychlé vaření

wg3G.varte s nami button

V kaž­dé z tele­vi­zí se vaří. Je jed­no jest­li u nás nebo na Slovensku, ale všu­de se vaří. Pořadů je mno­ho a jed­ním z nich je Varte s nami na Markíze. Vysílá se jed­nou týd­ně a trvá zhru­ba mezi dese­ti až pat­nác­ti minu­ta­mi, jak kdy, zále­ží na dél­ce recep­tů. Pořad je svým způ­so­bem roz­dě­len na dvě čás­ti. Má dva mode­rá­to­ry nebo spí­še kucha­ře a pekař­ku a cuk­rář­ku.

Začíná Marcel Ihnačák, kte­rý pat­ří mezi zná­mé slo­ven­ské kucha­ře. Pracoval napří­klad v restau­ra­ci svě­tozná­mé­ho Jamieho Olivera. Obvykle vaří rych­lé recep­ty. Ani se nedá říci, že minut­ky. Spadá to do mezi­ná­rod­ní kuchy­ně. Že by někdy dělal čis­tě slo­ven­ské jíd­lo, to ne, a to je mož­ná chy­ba. Mě osob­ně se jeho recep­ty neza­mlou­va­jí. Ve dru­hé půl­ce pořa­du při­chá­zí na řadu Adriana Poláková – ta je pekař­ka a cuk­rář­ka dohro­ma­dy. Snaží se při­pra­vit slad­ké pokr­my všech dru­hů – mouč­ní­ky, dezer­ty, zmrz­li­no­vé recep­ty a mno­ho jiné­ho.

Její pokr­my se mi zamlou­va­jí moc. Pokaždé vybe­re něja­ký vel­mi chut­ný a vesměs jed­no­du­chý recept. Sledovanost je vcel­ku dob­rá, divá­ci nena­dá­va­jí ani nekri­ti­zu­jí, což je u Markízy ohrom­ná výjim­ka. Důkazem oblí­be­nos­ti je i doba, od kte­ré se Varte s nami vysí­lá. Začalo to totiž už v roce 2015 a udr­že­lo se to až dodnes a vypa­dá to, že ješ­tě dlou­ho.


Varte s nami - rychlé vaření
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Horná Dolná12. března 2017 Horná Dolná Původní televizní tvorba patří mezi velké zbraně všech televizí. Některé se tomu sice cíleně vyhýbají, to však není případ Markízy na Slovensku. Tam trhá rekordy ve sledovanosti seriál […]
  • Divoký Zapadákov - recenze5. března 2017 Divoký Zapadákov - recenze Televize Markíza na Slovensku se pokouší přicházet stále s něčím novým a výjimkou nejsou ani původní slovenské seriály. Úplnou současnou novinkou, která se začala vysílat, je seriál Divoký […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl25. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala třetím dílem a upřímně řečeno, šou znovu pobláznila celé Slovensko, hlavně díky jednomu účinkujícímu – Tomáš Bezdeda. Ten zažívá něco podobného jako […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl17. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl Na Slovensku se rozeběhla třetí série nejsledovanější šou všech dob – Tvoja tvár znie povedome – česky Tvoje tvář má známý hlas. Hned úvodní večer začal tak jako předešlé série – naplno. […]
  • Šťastný domov - pomoc v nouzi9. března 2017 Šťastný domov - pomoc v nouzi Slovenská televize Markíza se specializuje na vymýšlení nových pořadů a seriálů. Nejde vyloženě jen o formáty čistě zábavné, velmi často se v nových pořadech i pomáhá v uvozovkách […]
  • O 10 rokov mladší - změna k lepšímu nebo ne?7. března 2017 O 10 rokov mladší - změna k lepšímu nebo ne? Televize Markíza na Slovensku kromě původních seriálů přichází i s různými novými pořady, možná lépe řečeno reality show. Jedním z úplně nových formátů je show O 10 rokov mladší. Je to […]
  • Dobre vedieť! - zábava i poučení11. března 2017 Dobre vedieť! - zábava i poučení Na slovenské televizi Markíza už pár měsíců běží zábavný soutěžní program Dobre vedieť!, který si získal poměrně oblibu. Soutěží dva týmy. První vede herec Juraj Kemka a druhý Róbert […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3- série - 9. díl2. května 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3- série - 9. díl Je za námi deváté kolo nebo taky semifinále zábavného programu Tvoja tvár znie povedome, po kterém zůstali čtyři finalisté, přičemž to vzbudilo docela velké rozpaky a rozčarování, ale o […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 5. díl4. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 5. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala pátým dílem a po minulém týdnu, kdy to byla velká sranda, se očekávalo něco podobného i nyní. Ovšem tentokrát to byla prča jak hrča – což jsou […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl28. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl Čtvrté kolo šou Tvoja tvár znie povedome bylo kolem masek, jak poznamenala porotkyně, slovenská herečka Zuzana Fialová, udělila by za masky plný počet bodů. První šok přišel hned u druhého […]