maxresdefault


Šťastný domov - pomoc v nouzi

Slovenská tele­vi­ze Markíza se spe­ci­a­li­zu­je na vymýš­le­ní nových pořa­dů a seri­á­lů. Nejde vylo­že­ně jen o for­má­ty čis­tě zábav­né, vel­mi čas­to se v nových pořa­dech i pomá­há v uvo­zov­kách oby­čej­ným lidem. Do jed­no­ho z tako­vých pořa­dů spa­dá Šťastný domov. Moderuje ho Jana Hospodárová, kte­ré nikdo neřek­ne jinak než Janka a na Slovensku je poměr­ně uzná­va­nou mode­rá­tor­kou. Pod názvem pořa­du si čes­ký divák může před­sta­vo­vat růz­né věci, ale v pod­sta­tě jde o vel­mi jed­no­du­chou věc na vysvět­le­ní.

Základ je tedy mode­rá­tor­ka. Pak musí­te mít něja­kou rodi­nu, kte­rá má svůj dům či byt, pros­tě jaký­ko­liv pří­by­tek. K tomu se dále při­po­čí­tá­vá spe­ci­ál­ní tým řeme­sl­ní­ků, kte­ří rozu­mě­jí stav­bám. A nyní už je to asi jas­né – tým odbor­ní­ků i spo­lu s mode­rá­tor­kou budou pře­dě­lá­vat byd­le­ní lidem, kte­ří se dosta­li do těž­ké život­ní situ­a­ce a nema­jí finan­ce na opra­ve­ní své­ho obyd­lí – čas­to­krát, vlast­ně téměř pokaž­dé jsou to žalost­né pod­mín­ky.

A jaké jsou reak­ce slo­ven­ských divá­ků? Zhruba tak půl na půl. Asi nej­víc na divá­ky půso­bil nega­tiv­ně fakt, že oby­va­te­lé své­ho domu či bytu, mají pou­hých 15 minut, aby si zaba­li­li, co chtě­jí, zby­tek se totiž musí zlik­vi­do­vat. Nepadají sice úpl­né nadáv­ky, jak je to u Markízy od divá­ků běž­né v jiných pro­gra­mech, ale lidé i tak nejsou s cha­ri­ta­tiv­ním pro­gra­mem pří­liš spo­ko­je­ní.

 

Šťastný domov - pomoc v nouzi
Ohodnoťte článek

Jana Plecháčová

Související příspěvky:

  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl17. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl Na Slovensku se rozeběhla třetí série nejsledovanější šou všech dob – Tvoja tvár znie povedome – česky Tvoje tvář má známý hlas. Hned úvodní večer začal tak jako předešlé série – naplno. […]
  • Horná Dolná12. března 2017 Horná Dolná Původní televizní tvorba patří mezi velké zbraně všech televizí. Některé se tomu sice cíleně vyhýbají, to však není případ Markízy na Slovensku. Tam trhá rekordy ve sledovanosti seriál […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl25. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala třetím dílem a upřímně řečeno, šou znovu pobláznila celé Slovensko, hlavně díky jednomu účinkujícímu – Tomáš Bezdeda. Ten zažívá něco podobného jako […]
  • Divoký Zapadákov - recenze5. března 2017 Divoký Zapadákov - recenze Televize Markíza na Slovensku se pokouší přicházet stále s něčím novým a výjimkou nejsou ani původní slovenské seriály. Úplnou současnou novinkou, která se začala vysílat, je seriál Divoký […]
  • Varte s nami - rychlé vaření15. března 2017 Varte s nami - rychlé vaření V každé z televizí se vaří. Je jedno jestli u nás nebo na Slovensku, ale všude se vaří. Pořadů je mnoho a jedním z nich je Varte s nami na Markíze. Vysílá se jednou týdně a trvá zhruba […]
  • O 10 rokov mladší - změna k lepšímu nebo ne?7. března 2017 O 10 rokov mladší - změna k lepšímu nebo ne? Televize Markíza na Slovensku kromě původních seriálů přichází i s různými novými pořady, možná lépe řečeno reality show. Jedním z úplně nových formátů je show O 10 rokov mladší. Je to […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 5. díl4. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 5. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala pátým dílem a po minulém týdnu, kdy to byla velká sranda, se očekávalo něco podobného i nyní. Ovšem tentokrát to byla prča jak hrča – což jsou […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl28. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl Čtvrté kolo šou Tvoja tvár znie povedome bylo kolem masek, jak poznamenala porotkyně, slovenská herečka Zuzana Fialová, udělila by za masky plný počet bodů. První šok přišel hned u druhého […]
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl19. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl Druhý díl třetí řady nejsledovanější šou všech časů na Slovensku pokračoval v nasazeném tempu. Jestliže byl první díl jenom začátek, tak tady se emoce rozšouply už naplno. Na dvojsmyslné […]
  • Dobre vedieť! - zábava i poučení11. března 2017 Dobre vedieť! - zábava i poučení Na slovenské televizi Markíza už pár měsíců běží zábavný soutěžní program Dobre vedieť!, který si získal poměrně oblibu. Soutěží dva týmy. První vede herec Juraj Kemka a druhý Róbert […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *