RECENZE: GoT The Spoils Of War

image

   Tak jsme se pře­houp­li do dru­hé polo­vi­ny před­po­sled­ní řady Hry o trů­ny a i když díl Válečné kořisti uni­kl na inter­net již minu­lý týden, jis­tě se mezi Vámi najdou tací, kte­ří si počka­li na jeho ofi­ci­ál­ní odvy­sí­lá­ní, kte­ré pro­běh­lo až dnes v noci.

   V epi­zo­dě The Spoils of War pokra­ču­je­me tam, kde jsme v před­cho­zí sko­či­li. Jaime, Bronn a Tarlyové  jsou na ces­tě z Vysoké zahra­dy spo­lu s kořis­tí, kte­rou tam zís­ka­li. Pro Cersei v Králově pří­sta­viš­ti to zna­me­ná mož­nost spla­tit dluh Železné ban­ce v Braavosu a násled­né zís­ká­ní jejich důvě­ry a dal­ší finanč­ní pod­po­ry.

   Téměř celou prv­ní polo­vi­nu dílu se více­mé­ně jen poví­dá a nej­vět­ší pro­stor zde dosta­nou dvoj­ča­ta Lannisterovi i když jsou kaž­dý někde jin­de a čas si udě­lá­me i na návště­vu Dračího kame­ne, kde pokra­ču­jí jed­ná­ní mezi Jonem a Daenerys.

   V dru­hé polo­vi­ně se pak pře­su­ne­me na Zimohrad, kde dojde k dal­ší­mu rodin­né­mu zno­vushle­dá­ní a tady už se nikdo nesna­ží o vyvo­lá­ní doje­tí, ale spíš o roš­ťác­ký úškle­bek, pro­to­že Arya je aktu­ál­ně ten nej­vět­ší bad-ass Stark a její (byť jen tré­nin­ko­vý) sou­boj je hod­ně vyda­ře­ná zále­ži­tost.

   Jak už je ale v této řadě zvy­kem, to nej­lep­ší si tvůr­ci necha­li do samot­né­ho závě­ru epi­zo­dy a i když dostá­vá­me his­to­ric­ky nej­krat­ší díl, tak prá­vě v jeho posled­ní dese­ti­mi­nu­tov­ce nám to tvůr­ci vykom­pen­zu­jí více než vrcho­va­tou měrou a musím říct, že mi při­jde tro­chu ško­da, že se závěr nena­tá­hl ješ­tě ale­spoň o pět minut, ale asi musí zůstat zacho­ván poměr CGI a dél­ky epi­zo­dy, abychom se toho nej­vět­ší­ho náře­zu (dou­fej­me) dočka­li v závě­ru sezó­ny.

   Sice jsme se nedo­sta­li opět ke všem hrá­čům a někte­ré dějo­vé lin­ky zatím zůstá­va­jí bez posu­nu (Ohař, Jorrah, Chodci, Daario (?), Sam, Euron, Šedý červ), ale tím, že se vše důle­ži­té ode­hrá­vá v Západozemí se hýbe­me kupře­du vel­kou rych­los­tí a vál­ka Lannisterů pro­ti zbyt­ku svě­ta je z atmo­sfé­ry kaž­dé­ho dílu cítit.

90%

Ukázka na násle­du­jí­cí epi­zo­du zde

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • RECENZE: GoT Eastwatch14. srpna 2017 RECENZE: GoT Eastwatch    Jsme ve druhé polovině sedmé řady a asi jen blázen by čekal podobný nářez, jako jsme dostali posledně. Tento týden k žádnému úniku od hackerů nedošlo, všichni diváci jsou si […]
  • RECENZE: GoT Queen's Justice1. srpna 2017 RECENZE: GoT Queen's Justice    Příští týden nás čeká předěl řady a i když jsme se dnes dočkali především "upovídané" epizody Spravedlnost pro královnu, tak je samozřejmě stále na co se dívat, a to nejen díky […]
  • PREVIEW: GoT Eastwatch7. srpna 2017 PREVIEW: GoT Eastwatch Po dnes odvysílané epizodě se můžeme podívat i na ukázku na díl následující. Ponese název Eastwatch a kromě Daenerys, která bude řešit, co s přeživšími zajatci dojde řada i na Bílé chodce […]
  • Recenze: Taboo3. srpna 2017 Recenze: Taboo  Tom Hardy spojil síly s tvůrcem úspěšného (a kvalitního) seriálu Peaky Blinders a jako spoluscénárista nám servíruje depresivní podívanou z Londýna 19. století.    Taboo […]
  • RECENZE: Designated Survivor28. července 2017 RECENZE: Designated Survivor    Kiefer Sutherland se v jednom z největších televizních překvapení uplynulé sezóny stává po teroristickém útoku prezidentem USA a má plné ruce práce, aby dokázal, že je této pozice […]
  • RECENZE: A Series Of Unfortunate Events11. srpna 2017 RECENZE: A Series Of Unfortunate Events    Řadu nešťastných příhod si možná pamatujete jako film v titulní roli s Jimem Carrym. Letos přišel se svou seriálovou verzí Netflix a titulní role hraběte Olafa se namísto Carryho […]
  • RECENZE: Detectorists25. července 2017 RECENZE: Detectorists   Vzpomínáte na jednookého piráta z Pirátů z Karibiku nebo na Orella ze Hry o trůny (ten, který se převtěloval do orla)? Tak to je prosím Mackenzie Crook, který nám v prozatím třinácti […]
  • RECENZE: První řada American Gods26. července 2017 RECENZE: První řada American Gods    Po osmi dílech skončila první z třech plánovaných řad Amerických bohů. Adaptace knihy autora fantasy Neila Gaimana, která se těší nemalé oblibě a seriál byl ve fanouškovských kruzích […]
  • Hra o trůny - promo k 8.sérii + rozbor6. února 2018 Hra o trůny - promo k 8.sérii + rozbor Sice už je to nějaký ten měsíc, co promo video k osmé sezóně spatřilo světlo světa, ale většinou když se někoho zeptám jestli ho viděl, tak odpoví že ne. Proto bych chtěl upozornit ty z […]
  • Tyrion Lannister – Hra o Trůny8. dubna 2016 Tyrion Lannister – Hra o Trůny Tyrion Lannister: „Dopustil jsem se mnohem horšího zločinu. Dopustil jsem se toho, že jsem trpaslík!“ Tywin Lannister: „Nejsi u soudu proto, že jsi trpaslík.“ Tyrion Lannister: „Ale […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *