Bílá princezna - 80 %

BP03

Seriál vychá­zí z jiné­ho seri­á­lu, Bílá krá­lov­na (White Queen), kte­rý pojed­ná­vá téměř o stej­ném ději, ako­rát na něj nebyl sta­no­ven tak vel­ký roz­po­čet. Uvidíme, jak s tím­to seri­á­lem budou spo­ko­je­ni divá­ci. V seri­á­lu Bílá prin­cez­na byli vymě­ně­ni někte­ří her­ci opro­ti Bílé krá­lov­ně, tak­že tam, kde skon­čil seri­ál Bílá krá­lov­na, nekom­pro­mis­ně pokra­ču­je po čtyřech letech seri­ál Bílá prin­cez­na. Bílá prin­cez­na byla nato­če­na pod­le kniž­ní před­lo­hy spi­so­va­tel­ky Philippy Gregory.

Herecké obsa­ze­ní je sko­ro hvězd­né. V jed­né z hlav­ních rolí může­me zahléd­nout hereč­ku Michelle Fairley, kte­rá si zahrá­la v něko­li­ka dílech Hry o trů­ny jako Catelyn Stark. Musím říct, že role Margaret Beaufortové v Bílé prin­cezně jí veli­ce sed­la a pro mě podá­vá vel­mi dob­rý herec­ký výkon. O dru­hou hlav­ní roli se zaslou­ži­la hereč­ka Jodie Comer jako prin­cez­na Alžběta z Yorku. Její herec­ký výkon je opti­mál­ní. Michelle Fairley a Jodie Comer tvo­ří nepo­chyb­ně vel­mi dobrou herec­kou dvo­ji­ci, kte­rá dodá­vá seri­á­lu šmrnc. V jed­né z dal­ších rolí nalez­ne­me Rebeccu Benson, kte­rá hra­je posta­vu Margaret Pole. Po boku Jodie Comer (Alžběty z Yorku) hra­je také Essie Davis jako její seri­á­lo­vá mat­ka Alžběta Woodvileová a Jacob Collins-Levy jako její man­žel Jindřich VII..

Děj seri­á­lu začí­ná po bitvě u Bosworthu v roce 1485, kte­rá ukon­či­la přes tři­cet let trva­jí­cí Války růží mezi dvě­ma nepřá­tel­ský­mi rody Yorků (bílá růže) a Lancasterů (čer­ve­ná růže). Na trůn nyní use­dá Jindřich VII., kte­rý v bitvě pora­zil krá­le Richarda III., a kte­rý také nově zalo­žil tudo­rov­skou dynastii. Následně v nové zemi nastal mír, a to díky man­žel­ské­mu svaz­ku Jindřicha VII. a Alžběty z Yorku, čímž také došlo ke spo­je­ní rodů bílé a čer­ve­né růže. Seriál si zami­lu­jí hlav­ně milov­ní­ci his­to­rie. V tom­to seri­á­lu jde hlav­ně o boj a moc žen­ských před­sta­vi­te­lek.

Více na Kritiky.cz
Od přírody podřadné - Jak se věda mýlila v ženách Název knihy je sice konstatování, ale současně byl patrně pro autorku výzvou, protože se sna...
Výměna manželek – 19.10.2016 ...
Kráska a zvíře - Nejkrásnější příběh Kdo by neznal legendární pohádku, Kráska a zvíře! Po celém světě se natočilo mnoho různý...
Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“ Rok 2002 je už zajímavý přinejmenším tím, že do světových kin vstoupily hned dva filmy, j...
Parodie šerosvitu, projekce HBO a divadelní „Leni“ s Vilmou Cibulkovou NOIR FILM FESTIVAL, který se koná od 20. do 23. srpna na hradě Křivoklát, už má kompletní pr...

Je vidět, že si reži­sé­ři Jamie Payne a Alex Kalymnios dali zále­žet na tom, aby všech­no při­po­mí­na­lo his­to­ric­kou dobu z kon­ce 15. sto­le­tí, ve kte­ré se ten­to seri­ál ode­hrá­vá. Herci podá­va­jí skvě­lé výko­ny a musím říct, že i ti nejmen­ší, kte­ří se před­sta­vi­li jako dal­ší děti Alžběty Woodvileové. Opravdu je tady znát vel­ký finanč­ní roz­po­čet. Seriál půso­bí na divá­ka oprav­du skvě­le. Dali si také zále­žet na kos­tý­mech a pro­stře­dí, ve kte­rém je seri­ál natá­čen. Děj vás nene­chá jen tak usnout na vav­ří­nech. Naleznete zde lás­ku, nená­vist, magii a mno­ho dal­ší­ho.

První, a zdá se i posled­ní vysí­la­ná řada toho­to seri­á­lu nám nabíd­ne 8 epi­zod. Seriál se nese tro­chu ve sty­lu Her o trů­ny, avšak se seri­á­lem Hry o trů­ny se nedá srov­ná­vat žád­ný z podob­ných seri­á­lů. Seriál se svým dějem  hod­ně při­bli­žu­je seri­á­lu Království a mys­lím, že je i na stej­né úrov­ni, ale uvi­dí­me, čím nás dále pře­kva­pí.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce ?

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána31. března 2019 Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]
  • Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora30. března 2019 Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně […]
  • Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz7. listopadu 2018 Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz Někdo tvrdí, že to byla parodie, někdo říká, že v žádném případě nešlo o parodii, ale komedii a někdo hlásá, že Soumrak mrtvých byl klasický zombie film okořeněný černým humorem. Je v […]
  • Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)14. srpna 2008 Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :) Je to už dávno (čtyři roky?), co mě poprvé napadla vize komiksového filmu, který by ve své podstatě nebyl komiksový. Zůstal by jen hrdina bojující proti zlu (zároveň však stále pouhý […]
  • n200804191006 Matka25. dubna 2008 Ti druzí (The Others) Režisér španělského původu Alejandro Amenábar se do širšího povědomí diváků zapsal filmem Abre los ojos, 1997 (Otevři oči). Film se zalíbil Tomu Cruisovi, jenž neváhal a koupil práva na […]
  • Temné síly - 55 %9. srpna 2018 Temné síly - 55 % Když je člověk nemocný, není to nic příjemného. A to jak pro nemocného, tak i pro jeho okolí. Co když se ale objeví něco závažnějšího? V Americe se náhle objeví virus, který je nejen […]
  • Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 2013 Dlouho očekávaný film režiséra Larse von Triera (Idioti, Melancholia, apod.) zaobírající se ženskou sexualitou je poměrně chytře rozdělen na dvě části, díkybohu to ale není po vzoru […]
  • Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL - Blu-ray STEELBOOK10. března 2014 Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL - Blu-ray STEELBOOK V roce 2006 Zack Snyder natočil komiks od Franka Millera. Jeho stylizaci si vzal za svou a s pomocí počítačů, několika méně slavných herců a samozřejmě zeleného plátna natočil svůj velice […]
  • Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30%4. dubna 2015 Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30% Především asi nemá smysl, abyste chodili na film Rezistence, pokud jste neviděli loňskou Divergenci. Rezistence na ni totiž plynule navazuje (jde o adaptaci druhého dílu knižní trilogie), […]
  • Hra o trůny - jak David Benioff a D. B. Weiss během 10 let došli ke Star Wars15. dubna 2019 Hra o trůny - jak David Benioff a D. B. Weiss během 10 let došli ke Star Wars Jak už si všichni fanoušci sérii všimli, tak dnes měla premiéru poslední sezóna jedinečného a asi i nejslavnějšího fantasy seriálu Hra o trůny. Když v roce 2011 začínala, nikdo netušil, že […]