Orange Is The New Black - Rána do prsu (S01E02)

orange is the new black season3

Jsem zpát­ky v žen­ské base a tak nesu nové info. V dru­hém díle už není tře­ba se zdr­žo­vat základ­ní­mi infor­ma­ce­mi, pojď­me tedy pří­mo k věci. V tom­to díle vám totiž nej­spíš docvak­ne, že se vše neto­čí jen kolem Chapmanové, ale i dal­ší (ved­lej­ší) posta­vy jsou nemé­ně důle­ži­té.

RedTento díl se tedy točí kolem Red – vlast­ním jmé­nem Galina Reznikov. Jak již jmé­no (a mož­ná i vzhled) napo­ví­dá, Red je půvo­dem z Ruska. Šéfuje míst­ní kuchy­ni, což jí vyná­ší urči­tá pri­vi­le­gia. Už jen to, že roz­ho­du­je o tom, kdo jíd­lo dosta­ne a kdo ne, jí sta­ví do vyso­ké pozi­ce. Však si vzpo­meň­te na chu­din­ku Piper, kte­rá si to s ní v minu­lém díle roz­há­ze­la a teď trpí hla­dem. Když už jsem zmí­ni­la její původ, urči­tě vás napad­ne, že by moh­la sedět kvů­li pletkám s rus­kou mafií. No, co si bude­me poví­dat, máte prav­du, avšak je to tro­chu slo­ži­těj­ší, než to vypa­dá a nechci tu toho zas tolik pro­zra­zo­vat.

Možná jste si moh­li všim­nout, že věz­ni­ce je tak tro­chu roz­dě­le­ná. Základní děle­ní pro­ve­de­me tak­to: čer­né, bílé a hispán­ky. Každá tako­vá sku­pi­na má něja­kou auto­ri­tu ve svém čele a pro běloš­ky je to prá­vě Red. Někomu mohou při­jít její způ­so­by vště­po­vá­ní pra­vi­del a zásad poně­kud kru­té, na dru­hou stra­nu, pokud se nad tím zamys­lí­te, tak zjis­tí­te, že jsou doce­la drs­né, ale na pomě­ry věz­ni­ce doce­la spra­ved­li­vé. Red se svo­je svě­řen­ky­ně sna­ží udr­žet čis­té. Kdo si začne s dro­ga­mi, může na její pomoc a ochra­nu zapo­me­nout.

211359634Tenhle díl jed­no­du­še uka­zu­je, jak vel­kou moc Red má, jak je respek­to­va­ná, a že se prak­tic­ky vše točí kolem ní. Chapmanová pak brzy pocho­pí, že Red se nad ní jen tak nesmi­lu­je a je tře­ba s její nedob­ro­vol­nou hla­dov­kou něco dělat. Rozhodne se tedy, že si nasy­pe popel na hla­vu a půjde se Red omlu­vit. Avšak moh­la být dost chyt­rá na to, aby vědě­la, že v žen­ské base to takhle necho­dí. Zadarmo ani kuře nehra­be, a tak Piper zjis­tí, že tudy ces­ta neve­de. Nemusíte se bát, Chapmanová není jen hloupouč­ká blon­dýn­ka, tak­že na řeše­ní toho­to pro­blé­mu nemu­sí­me dlou­ho čekat.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Orange Is The New Black – Nebyla jsem připravená (S01E01)21. června 2016 Orange Is The New Black – Nebyla jsem připravená (S01E01) Orange Is The New Black je seriál, který v sobě mísí prvky komedie a dramatu. Na amerických obrazovkách jste ho poprvé mohli zahlédnout před třemi lety. Můj názor je, že jde o skvělé […]
  • Naivní manželka od Amy LLoyd14. července 2019 Naivní manželka od Amy LLoyd Toužíte-li si přečíst fascinující, a zároveň i silně podmanivý thriller o nezkrotné posedlosti a hořkém procitnutí z mladistvé nerozvážnosti a naivnosti, tak si vás určitě získá příběh s […]
  • Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den!21. prosince 2017 Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den! Když Bůh praví, že si musíte promluvit, věřte mi, že se jen tak nevzdá. A bude vás pronásledovat kdekoliv. Neodlepí se. A nakonec s ním projdete chtě nechtě celou jeho pozemskou […]
  • Doktor Martin: Záhada v Beskydech – Recenze – 30%7. prosince 2018 Doktor Martin: Záhada v Beskydech – Recenze – 30% Populární seriál Doktor Martins Miroslavem Donutilem v hlavní roli, vytvořený podle britské seriálové předlohy, na níž koupila Česká televize licenci, se oproti osmi řadám anglického […]
  • Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %21. března 2017 Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 % Mám ráda pohádky, myslím si, že na tom není nic špatného, když to přizná dospělý člověk. Kniha Krátké pohádky na dobrou noc je opravdu moc hezké vyprávění. Autorem je Jan Zima, jenž […]
  • Rostliny – poznej 85 zajímavých druhů od Ursuly Stichmann-Marny28. listopadu 2018 Rostliny – poznej 85 zajímavých druhů od Ursuly Stichmann-Marny Máte rádi přírodu, chodíte často na výlety a chcete sebe či své děti naučit i něco o okolní flóře? Kniha od vydavatelství Grada vás v tomto ohledu rozhodně nezklame. Jak už název […]
  • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […]
  • The Beach Bum – Recenze – 70%15. dubna 2019 The Beach Bum – Recenze – 70% Americký nezávislý režisér a tvůrce videoklipů Harmony Korine, jehož osobité a sem tam i kontroverzní filmy obvykle konzistentně dodržují určitou stylizovanou formu, leč pracují s velice […]
  • Ve spárech ďábla (The Possession of Hannah Grace) – Recenze – 30%1. prosince 2018 Ve spárech ďábla (The Possession of Hannah Grace) – Recenze – 30% Dvacetiletá Hannah je posednutá zlým démonem/ďáblem a během neúspěšného exorcismu usmrcuje kněze, takže jejímu otci nakonec nezbyde než ji zabít. O tři měsíce později je její tělo […]
  • Mirai, dívka z budoucnosti (Mirai no mirai) – Recenze – 80%9. dubna 2019 Mirai, dívka z budoucnosti (Mirai no mirai) – Recenze – 80% Čtyřletý chlapec Kun je v domácnosti středem zájmu, dokud si jeho rodiče nepořídí další dítě. Přítomnost mladší sestřičky jménem Mirai, obírající jej o část pozornosti dospělých, přijímá […]