Orange Is The New Black – Nebyla jsem připravená (S01E01)

orange is the new black season3

orange-is-the-new-black-season3Orange Is The New Black je seri­ál, kte­rý v sobě mísí prv­ky kome­die a dra­ma­tu. Na ame­ric­kých obra­zov­kách jste ho popr­vé moh­li zahléd­nout před tře­mi lety. Můj názor je, že jde o skvě­lé zpes­t­ře­ní, mezi vše­mi těmi kri­mi­nál­ka­mi a sit­co­my, kte­ré v posled­ních letech zahl­ti­ly hlav­ní vysí­la­cí časy na mno­ha TV sta­ni­cích. A čím se ten­to seri­ál vymy­ká?

Tematicky ho lze při­po­dob­nit k zná­měj­ší­mu seri­á­lu Prison Break (čes­ky: Útěk z věze­ní), avšak vězeň­ská tema­ti­ka je to jedi­né, co tyto seri­á­ly spo­ju­je. Orange Is The New Black je seri­ál zalo­že­ný na kni­ze Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison, ve kte­ré Piper Kerman popsa­la své vzpo­mín­ky a zku­še­nos­ti načer­pa­né za jeden rok v žen­ském věze­ní.

Stejně jako autor­ka ori­gi­nál­ní před­lo­hy i hlav­ní hrdin­ka se jme­nu­je Piper. Na to však honem rych­le zapo­meň­te, pro­to­že v žen­ské base vás budou znát jen pod vaším pří­jme­ním, zapa­ma­tuj­te si ji tedy spí­še jako Chapmanovou, jejíž roli ztvár­ni­la Taylor Schilling, kte­rou může­te znát z dra­ma­tu Dark Matter (čes­ky: Temná Hmota), kde si zahrá­la po boku Meryl Streep, nebo z roman­tic­ké­ho fil­mu The Lucky One (čes­ky: Talisman), kde spo­lu­pra­co­va­la napří­klad se Zacem Efronem.PiperChapman

V prv­ním díle se kla­sic­ky dozví­te důle­ži­tá fak­ta, kte­rá Vám pomo­hou se zori­en­to­vat. Zjistíte tedy, proč se chu­din­ka Chapmanová vlast­ně dosta­la do věze­ní, jaká byla její minu­lost a co jí prv­ní dny ve věze­ní schá­zí nej­víc. Nemůžeme také zapo­me­nout na základ­ní pra­vi­dla a prin­ci­py, kte­rá jsou v lochu zave­de­na a bez nichž bude­te mít pro­blém vyváz­nout živí. Dozvíte se také, co se sta­ne, pokud pří­mo před hlav­ní kuchař­kou pro­hlá­sí­te, že jíd­lo sto­jí za nic. Dále Piper při­jde na to, že svět je malý a basa ješ­tě men­ší, tak­že dojde i k doce­la neče­ka­né­mu setká­ní. Jsou zde zob­ra­ze­né také vzta­hy typic­ké pro žen­ské věz­ni­ce, zkrát­ka, pokud vás tako­vé téma láká, urči­tě nebu­de­te zkla­má­ni.

Orange Is The New Black – Nebyla jsem připravená (S01E01)
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


|

Související příspěvky:

  • Orange Is The New Black - Rána do prsu (S01E02)28. června 2016 Orange Is The New Black - Rána do prsu (S01E02) Jsem zpátky v ženské base a tak nesu nové info. V druhém díle už není třeba se zdržovat základními informacemi, pojďme tedy přímo k věci. V tomto díle vám totiž nejspíš docvakne, že se vše […]
  • Lea DeLaria z Orange Is the New Black jako komička13. května 2018 Lea DeLaria z Orange Is the New Black jako komička Herečka Lea DeLaria, alias Big Boo ze seriálu Orange Is the New Black, vystoupila v pátek 27. dubna 2018 na Kansas State University. Během hodinové stand-up comedy vyprávěla o životních […]
  • Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci!18. února 2019 Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci! Existuje Bůh? Představte si, že za vámi přijde a bude po vás chtít pomoc. A kdyby jen jednou, ale on už přijde potřetí. A to se jednou, dalo se tak říct, schovával za tvář ďábla. Tak to už […]
  • Ticho před bouří (Serenity) – Recenze – 40%31. ledna 2019 Ticho před bouří (Serenity) – Recenze – 40% Baker (Matthew McConaughey) je rybářem a kapitánem lodi Serenity na jakémsi malém karibském ostrově, kde loví tuňáky a vozí turisty lačnící po zážitkovém rybolovu. Před časem bojoval […]
  • Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát!28. března 2017 Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát! Nejlepší mlsací recepty jsou vždycky od toho, kdo strašně rád mlsá! A když se mlsný jazýček spojí s touhou po zdravém stravování, můžete si být jisti, že to je ONO. Žádné nechutné náhražky […]
  • Shadowrun Returns: Tančení v dešti?7. září 2018 Shadowrun Returns: Tančení v dešti? Bravurně nakreslená RPG hra, se kterou se dostanete do centra Seatllu. Užijte si výběr postavy, povolání, vizáže, zjevu, který bude ladit k vaší osobnosti? Mágové, hackeři, šamani, […]
  • Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa?8. srpna 2018 Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa? Před čtenářem se rozprostírá dokonale promyšlený svět, ve kterém je jasné fungování světa z pohledu vyšších bytostí a s nadhledem, který chvíli trvá, než pojmete. Ale stojí to za to, […]
  • Na střeše – Recenze – 70%6. února 2019 Na střeše – Recenze – 70% Herec, režisér a scenárista Jiří Mádl režijně debutoval v roce 2014 rodinným filmem Pojedeme k moři, který byl coby sympatický, roztomilý a hravý snímek přijímán diváky i […]
  • LEGO® příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) – Recenze – 60%8. února 2019 LEGO® příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) – Recenze – 60% Animovaný film LEGO® příběh 2navazuje přesně tam, kde skončil před pěti lety první LEGO® příběh – hrdinové Emmet a Lucy (a další) zachránili, co mohli, když v tom se jim do města […]
  • Všichni to vědí (Todos lo saben) – Recenze – 60%16. února 2019 Všichni to vědí (Todos lo saben) – Recenze – 60% Íránský režisér Asghar Farhadi, tvůrce oscarových filmů Klient a Rozchod Nadera a Simin, už před lety vícekrát expandoval na evropskou půdu se snímky natáčenými v koprodukci […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *