Orange Is The New Black – Nebyla jsem připravená (S01E01)

Orange Is The New Black – Nebyla jsem při­pra­ve­ná (S01E01)
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.

orange-is-the-new-black-season3Orange Is The New Black je seri­ál, kte­rý v sobě mísí prv­ky kome­die a dra­ma­tu. Na ame­ric­kých obra­zov­kách jste ho popr­vé moh­li zahléd­nout před tře­mi lety. Můj názor je, že jde o skvě­lé zpes­t­ře­ní, mezi vše­mi těmi kri­mi­nál­ka­mi a sit­co­my, kte­ré v posled­ních letech zahl­ti­ly hlav­ní vysí­la­cí časy na mno­ha TV sta­ni­cích. A čím se ten­to seri­ál vymy­ká?

Tematicky ho lze při­po­dob­nit k zná­měj­ší­mu seri­á­lu Prison Break (čes­ky: Útěk z věze­ní), avšak vězeň­ská tema­ti­ka je to jedi­né, co tyto seri­á­ly spo­ju­je. Orange Is The New Black je seri­ál zalo­že­ný na kni­ze Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison, ve kte­ré Piper Kerman popsa­la své vzpo­mín­ky a zku­še­nos­ti načer­pa­né za jeden rok v žen­ském věze­ní.

Stejně jako autor­ka ori­gi­nál­ní před­lo­hy i hlav­ní hrdin­ka se jme­nu­je Piper. Na to však honem rych­le zapo­meň­te, pro­to­že v žen­ské base vás budou znát jen pod vaším pří­jme­ním, zapa­ma­tuj­te si ji tedy spí­še jako Chapmanovou, jejíž roli ztvár­ni­la Taylor Schilling, kte­rou může­te znát z dra­ma­tu Dark Matter (čes­ky: Temná Hmota), kde si zahrá­la po boku Meryl Streep, nebo z roman­tic­ké­ho fil­mu The Lucky One (čes­ky: Talisman), kde spo­lu­pra­co­va­la napří­klad se Zacem Efronem.PiperChapman

V prv­ním díle se kla­sic­ky dozví­te důle­ži­tá fak­ta, kte­rá Vám pomo­hou se zori­en­to­vat. Zjistíte tedy, proč se chu­din­ka Chapmanová vlast­ně dosta­la do věze­ní, jaká byla její minu­lost a co jí prv­ní dny ve věze­ní schá­zí nej­víc. Nemůžeme také zapo­me­nout na základ­ní pra­vi­dla a prin­ci­py, kte­rá jsou v lochu zave­de­na a bez nichž bude­te mít pro­blém vyváz­nout živí. Dozvíte se také, co se sta­ne, pokud pří­mo před hlav­ní kuchař­kou pro­hlá­sí­te, že jíd­lo sto­jí za nic. Dále Piper při­jde na to, že svět je malý a basa ješ­tě men­ší, tak­že dojde i k doce­la neče­ka­né­mu setká­ní. Jsou zde zob­ra­ze­né také vzta­hy typic­ké pro žen­ské věz­ni­ce, zkrát­ka, pokud vás tako­vé téma láká, urči­tě nebu­de­te zkla­má­ni.

Adriana Pospíšilová

Související příspěvky:

  • Orange Is The New Black - Rána do prsu (S01E02)28. června 2016 Orange Is The New Black - Rána do prsu (S01E02) Jsem zpátky v ženské base a tak nesu nové info. V druhém díle už není třeba se zdržovat základními informacemi, pojďme tedy přímo k věci. V tomto díle vám totiž nejspíš docvakne, že se vše […]
  • Lea DeLaria z Orange Is the New Black jako komička13. května 2018 Lea DeLaria z Orange Is the New Black jako komička Herečka Lea DeLaria, alias Big Boo ze seriálu Orange Is the New Black, vystoupila v pátek 27. dubna 2018 na Kansas State University. Během hodinové stand-up comedy vyprávěla o životních […]
  • Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát!28. března 2017 Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát! Nejlepší mlsací recepty jsou vždycky od toho, kdo strašně rád mlsá! A když se mlsný jazýček spojí s touhou po zdravém stravování, můžete si být jisti, že to je ONO. Žádné nechutné náhražky […]
  • Shadowrun Returns: Tančení v dešti?7. září 2018 Shadowrun Returns: Tančení v dešti? Bravurně nakreslená RPG hra, se kterou se dostanete do centra Seatllu. Užijte si výběr postavy, povolání, vizáže, zjevu, který bude ladit k vaší osobnosti? Mágové, hackeři, šamani, […]
  • Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa?8. srpna 2018 Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa? Před čtenářem se rozprostírá dokonale promyšlený svět, ve kterém je jasné fungování světa z pohledu vyšších bytostí a s nadhledem, který chvíli trvá, než pojmete. Ale stojí to za to, […]
  • Renata Petříčková o Světě tarotu: Tarot je dobrá kamarádka13. dubna 2018 Renata Petříčková o Světě tarotu: Tarot je dobrá kamarádka Kolik lidí, tolik příběhů. Každý z nás nemá cestičku ke štěstí stejnou. Co někdo dostane zadarmo, druhý si musí tvrdě vydřít. A někdo může dřít do úmoru a stejně ho těsně před cílem […]
  • RECENZE: Boj8. srpna 2017 RECENZE: Boj    Dnes se Pilou Asbæk u většiny z nás zapsal jako nevypočitatelný mořeplavec Euron Greyjoy ve Hře o trůny. Někteří z Vás ho mohli zaregistrovat v Ghost in the Shell nebo Lucy, kde si […]
  • RECENZE: Okja30. července 2017 RECENZE: Okja Na Netflixu není o jejich originální produkci nouze. Jeden z posledních kousků, které máme možnost na této streamovací službě je jihokorejský film Okja, který jen těžko půjde zařadit […]
  • Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní23. května 2018 Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní Strávila jsem s nimi téměř půl roku, než jsem se odvážila sepsat tento text. A musím říci, že mimořádně krásný s nimi byl vánoční čas. Jsou prostě načechrané, sváteční, velmi hezky barevně […]
  • The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete!8. září 2018 The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete! Vězení, ze kterého není úniku? Hodiny a hodiny přemýšlení, kterak obelstít dozorce, spoluvězně a vymyslet tu nejlepší cestu ven. A ještě u toho vypadat jako vzorný vězeň, co nejvíc se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *