Novinka mezi seriály: Vice Principals

hbo vice principals poster 1024.0.0

Seriál Vice Principals se ode­hrá­vá pře­váž­ně ve ško­le. Stávající ředi­tel ško­ly odchá­zí a někdo musí nastou­pit na jeho mís­to, ale jsou tu rov­nou dva zástup­ci ředi­te­le, kte­ří mají o toto mís­to zájem. A oba si jsou vel­mi jis­tí, že jsou vhod­ný­mi kan­di­dá­ty a samo­zřej­mě se tihle dva navzá­jem nema­jí zrov­na v lás­ce, vlast­ně se nená­vi­dí. Ale o to vět­ším pře­kva­pe­ním pro ně je, když je na mís­to ředi­te­le dosa­zen někdo zven­čí, někdo úpl­ně nový a navíc žena. Přesto se tito dva nevzdá­va­jí a hle­da­jí způ­sob, jak pře­ce jen její mís­to dostat.

Seriál se pre­zen­tu­je jako kome­die. Já se u něj neza­smá­la ani jed­nou a mám pocit, že se jed­ná spí­še o tragé­dii. Žánr kome­die to má straš­ně těž­ké, jeli­kož kaž­dý máme jiný styl humo­ru a kaž­dé­mu při­jde vtip­né něco jiné­ho. Já bych kon­krét­ně tenhle humor nazva­la ame­ric­kým humo­rem, kte­rý rád pře­há­ní a má blíž spíš k trap­nos­ti. Upřímně, tahle recen­ze se píše hod­ně těž­ko, jeli­kož nechci být až moc nega­tiv­ní, ale záro­veň nedo­ká­žu najít ta pozi­ti­va toho­to seri­á­lu. Když vám nesed­ne jeho humor, tak asi těž­ko to něco jiné­ho nahra­dí. Přiznávám, že jsem se u jeho sle­do­vá­ní nenu­di­la a doce­la to i uteklo, ale přes tu trap­nost se nedo­ká­žu pře­nést.

Ráda bych obje­vi­la nový seri­ál, u kte­ré­ho bych se zasmá­la, ale bohu­žel – ani ten­to­krát to nevy­šlo. Tentokrát to dopadlo hod­ně špat­ně.

Seriál měl jinak pre­mi­é­ru 17. čer­ven­ce a vychá­zí kaž­dou nedě­li.

Hodnocení: 30%

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Červený trpaslík - Dávat a brát (Give and Take) - S11E03 - 2. nejlepší epizoda 11. sezóny30. listopadu 2018 Červený trpaslík - Dávat a brát (Give and Take) - S11E03 - 2. nejlepší epizoda 11. sezóny Další epizoda z vesmíru Červeného trpaslíka přináší více humoru, než v prvních dvou. Možná, že první epizody byly jenom kvůli tomu, aby první půlku letošních epizod završili, prozatím, […]
  • S11E02: The Ghost Monument17. října 2018 S11E02: The Ghost Monument Za dávných časů v historii se byl jeden Pán času, zachraňoval svět, několikrát umřel a regeneroval se, až se po poslední smrti se regeneroval do ženy.  Nová doktorka ztratila svoji loď a […]
  • Sherlock: Přízračná nevěsta - 95 %3. ledna 2016 Sherlock: Přízračná nevěsta - 95 % Tak včera šel na České televizi jubilejní desátý díl krimi série Sherlocka. Bylo to také Vánoční a zároveň i novoroční speciál a tak se všichni těšili na to, až zase hlavní postava […]
  • Červeny trpaslík - Zlatý dvacátý (Twentica) S11E0122. listopadu 2018 Červeny trpaslík - Zlatý dvacátý (Twentica) S11E01 Tak se nám vrátil na internetový svět Červený trpaslík. Je tomu vážně už skoro třicet let, co začal. 16.9. 2016 měl premiéru v Anglii další díl. V ČR bude mít tento pátek. První […]
  • Šťastný domov - pomoc v nouzi9. března 2017 Šťastný domov - pomoc v nouzi Slovenská televize Markíza se specializuje na vymýšlení nových pořadů a seriálů. Nejde vyloženě jen o formáty čistě zábavné, velmi často se v nových pořadech i pomáhá v uvozovkách […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Westworld - Journey Into Night (S02E01) - 95 %24. dubna 2018 Westworld - Journey Into Night (S02E01) - 95 % Po dlouhém čekání se nám splnilo přání. Pokračování jednoho z nejlepších seriálů HBO nás dneska večer dostalo. Nový příběh, nový scénář a nové zápletky. Jak už asi víme, tak se výtvory […]
  • Disenchantment (Castle Party Massacre (S01E04))21. srpna 2018 Disenchantment (Castle Party Massacre (S01E04)) Těžko se hodnotí, když každý díl je lepší než ten předchozí. Ano je to tak, čtvrtý díl je ještě lepší než předchozí tři. Ihned v úvodu se dozvídáme, že Bean má potíže s partnery a že si […]
  • American Horror Story - Freakshow27. září 2014 American Horror Story - Freakshow Úvod 18. Října se nezadržitelně blíží a 4. série AHS klepe na dveře. Milovnící hororu se mají na co těšit, nejnovější série má být totiž tou nejstrašidelnější a jak se tvůrci sami […]
  • Hra o trůny - Zlomený muž (S06E07) - 60 %31. března 2019 Hra o trůny - Zlomený muž (S06E07) - 60 % Tak ještě tři díly. Hra o Trůny se kousek po kousku rychle posunuje do poslední epizody této sezóny. Sedmý díl nám zas přinesl několik nových věcí. Za prvé, nové rody, které jsme ještě […]