HRa10b


Hra o trůny - The Winds of Winter (S06E10) - 100 %

Tak dneska šel oprav­du posled­ní díl sezó­ny. Šestá sezó­na je vrchol a posled­ní díl je vrchol šes­té sezó­ny.  Od minu­lé­ho týd­ne při­šlo to, co jsme snad ani neo­če­ká­va­li. Poslední díly nebý­va­jí nej­lep­ší, u Hry o trů­ny býva­jí nej­lep­ší před­po­sled­ní díly.

Tentokrát se posled­ní díl oprav­du vyda­řil. Vše, to co jsme od posled­ní­ho dílu oče­ká­va­li, se sta­lo. Ale sta­lo se o hod­ně více, než by fanou­šek od kni­hy a od seri­á­lu čekal. Budu se sna­žit abych neřekl žád­né spo­i­le­ry, za co by mi moh­li fanouš­ci seri­á­lu nadá­vat, ale to co se poda­ři­lo v 60. dílu nato­čit, tak na to ani nemám slov.

Nejedná se o žád­né sou­bo­je, žád­né sexy scé­ny, ale o zavr­še­ní všech pří­bě­hů, kte­ré se během šes­ti sezón ode­hrá­ly. Tvůrcům se poda­ři­lo vyře­šit vel­mi jed­no­du­še pro­blémy s Vrabčáky a pro­blémy s mat­kou krá­le. Vyřešili i pro­blém na Severu, kdy bylo bez­vlá­dí a bitva Bastardů z před­cho­zím díle změ­ni­la posta­ve­ní všech rodů.

Arya tím, že se se doká­za­la pat­řič­ně nau­čit umě­ní mužů bez tvá­ře, už může postup­ně likvi­do­vat z poza­dí všech­ny lidi, kte­ré můžou za její utr­pe­ní. Královna Daenerys, pomo­cí rodu Greyjoyů , doká­za­la všech­no, co si přá­la, a tak posled­ní záběr šes­té sezó­ny je na lodě, kte­ré míří do Králova pří­sta­viš­tě.

Hra10a

S mno­ha posta­va­mi se už nese­tká­me, úmr­tí se počí­tá na stov­ky,  a tak bude nut­né najmout nové her­ce pro nové posta­vy, kte­ré nám dopl­ní mrt­vé v dal­ších sezó­nách. Návraty postav v této sezó­ně něco urči­tě nazna­či­li, že se v sed­mé sezó­ně podí­vá­me i na osu­dy tře­ba Brana, ze kte­ré­ho se sta­la nová Tříoká vrá­na. Vrátil se i Ohař, kte­rý se při­po­jil k Bratrstvu bez pra­por­ců.

Posledním díl řekl, že už jsou kost­ky vrže­ny. Celých 59 dílů to byl úvod pro to, aby se posta­vy, kte­ré zaži­li mno­ho utr­pe­ní, posta­vi­li za své sny a přá­ní. Nad tím, co bude v dal­ších sezó­nách žád­ní fanouš­ci ani nepře­mýš­lí. Má při­jít zima a s ní armá­da nemrtvých v čele s Nočním krá­lem. Bude to vel­ké. Postupně se ode­hra­je mno­ho bitev, ve kte­rých se bude bojo­vat o krá­lov­ství, o koru­nu a samo­zřej­mě o to, aby to co při­chá­zí ze Severu za zdí, bylo pora­že­no.

 

Hra o trůny - The Winds of Winter (S06E10) - 100 %
Ohodnoťte článek


Části seriálu: Hra o trůny

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu3. srpna 2016 Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu Bude to už něco přes týden, co se na konci července 2016 konal v americkém městě San Diegu populární Comic-Con, jehož 49. ročník se na floridském pobřeží koná nepřetržitě od roku 1970. […]
  • Hra o trůny - Vichry zimy28. června 2016 Hra o trůny - Vichry zimy Obsah posledního dílu letošní sezóny seriálu Hra o trůny. V Královském přístavišti V den procesu se Cersei (Lena Headey) a Lorasem (Finn Jones) se Nejvyšší vrabčák (Jonathan Pryce) a […]
  • S07E03: The Queen's Justice - 45 %4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice - 45 % Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • S07E01: Dragonstone - 80 %18. července 2017 S07E01: Dragonstone - 80 % Začala nová sezóna, tentokrát bez knižní předlohy. Díky tomu se mohli scénáristé a režiséři řídit jen vlastní fantazií a přinést mnoho nových motivů a nové herce do seriálu. Mezi prvními […]
  • S07E02: Stormborn - 40 %24. července 2017 S07E02: Stormborn - 40 % Tak jsem dneska čekal na osmou hodinu, abych se podíval jako ostatní normální lidé, kteří neponocují, na další díl seriálu Hra o trůny. A zase mě překvapil, i v dobrém, ale hlavně ve zlém, […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 %30. května 2016 Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 % Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]
  • Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 %23. května 2016 Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 % Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *