Hra o trůny - The Broken Man (S06E07) - 60 %

HraOTruny7

Tak ješ­tě tři díly. Hra o Trůny se kou­sek po kous­ku rych­le posu­nu­je do posled­ní epi­zo­dy této sezó­ny. Sedmý díl nám zas při­ne­sl něko­lik nových věcí. Za prvé, nové rody, kte­ré jsme ješ­tě v celé sezó­ně nevi­dě­ly. Za dru­hé,  původ­ně mrt­vé posta­vy, kte­ré jsme opus­ti­li v době, kdy kle­pa­li na nebeskou brá­nu. Dojde na Aryu, kte­ré bohu­žel neby­lo odpuš­tě­no.

Tentokrát se nese­ká­vá­me s pří­bě­hem, kte­rý jde s kon­ce sezó­ny mílo­vý­mi kro­ky, spí­še jde o pří­běh, kte­rý hlav­ním posta­vám dá pořád­ně zabrat. Jon Sníh se svo­jí sestrou Sansou od před­cho­zí­ho dílu postup­ně oslo­vu­je své spří­z­ně­né rody a dou­fá v jejich pod­po­ru. Je to těž­ké, když pře­ži­li pou­ze dva Starkové, kte­ří mají posta­ve­ní něco dělat se svo­jí situ­a­cí. Na pří­pra­vu na útok pro­ti Boltonům už asi moc dílů nezbý­vá.

Druhá linie, kdy se obje­ví posta­va, kte­rá byla kame­ra­mi opuš­tě­na těs­ně před smr­tí, zase uká­že nor­mál­ní život v lesích, kdy se sku­pi­na nor­mál­ních lidí, žád­ní lor­di, lady a ani rytí­ři, roz­hod­ně sta­vět v kli­du a v míru kap­li. Nesmíme zapo­me­nout na důsled­ku Aryina činu v před­cho­zím díle, kdy se během něko­li­ka málo minut ode­hra­je, co oče­ká­vá­me.

Samozřejmě se také vrá­tí­me do Králova pří­sta­viš­tě, kde pro to pro krá­lov­ství nemů­že být už hor­ší. Celé krá­lov­ství už vede sek­ta Vrabčáků, kte­ří si svo­jí vírou pod­ma­ni­li krá­le a jeho krá­lov­nu.

V dal­ším díle, co nás čeká dal­ší týden, už začne jít do tuhé­ho. Dle ukáz­ky se koneč­ně vrh­ne­me do bitev­ní vřa­vy, kde se obje­ví naši oblí­be­ní hrdi­no­vé a hlav­ně rytí­ři. Určitě se odsek­ne mno­ho hlav, zabi­je hod­ně pro­tiv­ní­ků. Snad tvůr­ci zabi­jí jenom málo oblí­be­ných postav.

Díl z 6.6.2016 (krás­né datum) nám  při­ne­sl tako­vé malé zdr­že­ní k finá­le. Trocha zpo­ma­le­ní k finá­lo­vým bitvám. Určitě pro nás mají při­pra­ve­no tvůr­ci ješ­tě něko­lik pře­kva­pe­ni. Doufám, že si tvůr­ci všech­ny šoku­jí­cí oka­mži­ky nevy­po­tře­bo­va­li v před­cho­zích dílech. Je to ale v této sérii pro­za­tím nej­slab­ší díl, kte­rý s pří­bě­hem moc nehnul, jenom zpo­ma­lil vyprá­vě­ní, aby se vše moh­lo ode­hrát dal­ší epi­zo­dě. Čekám, že před­po­sled­ní díl bude nej­lep­ší (snad mně nezkla­me) a v posled­ním bude finá­le, kde nás tvůr­ci pře­kva­pí urči­tě něčím novým, kvů­li čemu bude­me oče­ká­vat novou sezó­nu. Snad to bude tak vel­ké, jako smrt veli­te­le Noční hlíd­ky Jona Sněha.

Ohodnoťte článekČásti seriálu: Hra o trůny

|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Hra o trůny - Oathbreaker (S06E03) - 65 %10. května 2016 Hra o trůny - Oathbreaker (S06E03) - 65 % Tak se nám zase příběh posunul. Už máme 3. díl. Ti co nezvládají tolik titulky, už HBO začíná vysílat i první díl s dabingem. Ale zpět ke třetímu dílu. První části byly seznamovací a […]
  • Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 %17. května 2016 Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 % Tak už po týdnu máme čtvrtý díl v televizi. Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Včerejší díl zase posunul věci […]
  • Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04)24. května 2016 Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04) Obsah 4. dílu 6. série seriálu Hra k Trůny, který šel v pondělí 16.5.2016 na HBO.Epizoda začíná příběhem Jona Sněha (Kit Harington) na Černém hradu, který se chystá odejít od Noční […]
  • Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06)31. května 2016 Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06) Tak máme pro Vás připraven další obsah epizody seriálu Hra o trůny. Tentokrát ke to 6. epizoda z 6. série, která šla na HBO 30.5.2016.Epizoda začíná scénou Meery (Ellie Kendrick) a […]
  • Hra o trůny - No One (S06E08) - 95 %14. června 2016 Hra o trůny - No One (S06E08) - 95 % Tak co pro nás připravili tvůrci pro díl, který je ještě blíže k velkému finále letošní sezóny? Zase několik překvapení, ale tentokrát není tento díl o postavě, která se vrátila po dlouhé […]
  • Hra o trůny - Battle of the Bastards (S06E09) - 100 %20. června 2016 Hra o trůny - Battle of the Bastards (S06E09) - 100 % Tak Ramsay Bolton je mrtev. Tedy doufám, že ti, co čtou tento článek, už předposlední díl viděli a že tento spoiler až tak nevadí. Samozřejmě neřeknu, kdo ho zabil a jak skončila bitva o […]
  • Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 %30. května 2016 Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 % Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]
  • Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 %23. května 2016 Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 % Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně […]
  • Hra o trůny - The Red Woman (S06E01) - 80 %25. dubna 2016 Hra o trůny - The Red Woman (S06E01) - 80 % Tak se k nám znovu vrátila Hra o trůny. Po ročním čekání pokračujeme v příběhu sedmi království. Opustili jsme Jona, Ariu, Sansu a další postavy cliffhangerem, a tak se první díl věnoval […]
  • Hra o trůny - Home (S06E02) - 90 %2. května 2016 Hra o trůny - Home (S06E02) - 90 % Tak je  18 hodin od premiéry druhého dílu Hry o Trůny. Scénáristé si pohráli a vymysleli zase další zápletky a další zajímavé smrti. Na rozdíl od dílu prvního, kde bylo vysvětleno několik […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *