HraOtrunu09


Hra o trůny - Battle of the Bastards (S06E09) - 100 %

Tak Ramsay Bolton je mrtev. Tedy dou­fám, že ti, co čtou ten­to člá­nek, už před­po­sled­ní díl vidě­li a že ten­to spo­i­ler až tak neva­dí. Samozřejmě neřek­nu, kdo ho zabil a jak skon­či­la bitva o Zimohrad, ale to, že je vše už doko­ná­no, je to nej­lep­ší, co by mělo být v před­po­sled­ním díle. Žádné pokra­čo­vá­ní příš­tě, kte­ré by necha­lo fanouš­ky na holič­kách, už na nás neče­ká.

Jedinou odboč­kou je Daenerysin pří­běh, kte­rý se vrá­ti­la do Meereenu se svý­mi dra­ky a odvrá­ti­la od úto­ku otro­ká­ře, kte­ří už ji zlo­bit nebu­dou. Díky tomu, že se k ní koneč­ně dostal Theon Greyjoy s jeho sestrou, tak už má koneč­ně to co všech­no chtě­la.

To co se mi na Hře o trů­ny zalí­bi­lo, tak to je v tom­to díle. Asi mám rád dob­ře nato­če­nou akci, něko­lik zvra­tů a samo­zřej­mě i smrt nejz­lej­ší­ho muže na Severu. Tentokrát díl zakon­čil oprav­du dvě čás­ti pří­bě­hu v krá­lov­ství a tím nechal pro­stor pro návrat na Královo pří­sta­viš­tě.

Akce byla všech­na dob­ře nato­če­ná i vhod­ně zvo­le­ná hud­ba, kte­rá pod­kres­lu­je celý pří­běh a celou bit­ku o Zimohrad, všich­ni, od kte­rých jsme to čeka­li, jsou v pořád­ku a i to přes­to, že v někte­rých oka­mži­cích byli těs­ně nad hro­bem. Zabití Ramsaye bylo vel­mi sty­lo­vé. Očekávání, že jej pou­ze Jon zabi­je, skon­či­lo zkla­má­ním. Ramsay si samo­zřej­mě zaslou­ží pořád­nou smrt, při kte­ré bude trpět. To se nako­nec spl­ni­lo, a tak byly posled­ní sekun­dy před­po­sled­ní­ho dílu to nej­lep­ší, co můžou fanouš­ci seri­á­lu vidět.

V posled­ním díle nás čeká Královo pří­sta­viš­tě, kdy se koneč­ně dozví­me, jak to bude s krá­lov­nou a její tchy­ní. Jestli se poda­ři­lo Vrábčákům ovlád­nout celý krá­lov­ský trůn a doká­zat, že není všech­no zla­to, co se třpy­tí. Dle uká­zek se vrá­tí­me i za Branem, snad nám uká­že něja­kou důle­ži­tou vizi, kte­rá nám tře­ba vysvět­lí i Jonův původ. Nechám se pře­kva­pit, ale na nej­lep­ší epi­zo­du (dneš­ní - devá­tou) to asi mít nebu­de. Bude vel­ká ško­da, že na dal­ší sérii (snad ne zkrá­ce­nou, jak říka­jí tvůr­ci) bude­me muset čekat nece­lý rok.

Hra o trůny - Battle of the Bastards (S06E09) - 100 %
Ohodnoťte článek


Části seriálu: Hra o trůny

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Hra o trůny - No One (S06E08) - 95 %14. června 2016 Hra o trůny - No One (S06E08) - 95 % Tak co pro nás připravili tvůrci pro díl, který je ještě blíže k velkému finále letošní sezóny? Zase několik překvapení, ale tentokrát není tento díl o postavě, která se vrátila po dlouhé […]
  • Hra o trůny - The Broken Man (S06E07) - 60 %6. června 2016 Hra o trůny - The Broken Man (S06E07) - 60 % Tak ještě tři díly. Hra o Trůny se kousek po kousku rychle posunuje do poslední epizody této sezóny. Sedmý díl nám zas přinesl několik nových věcí. Za prvé, nové rody, které jsme ještě […]
  • Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 %30. května 2016 Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 % Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]
  • Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 %23. května 2016 Hra o trůny - The Door (S06E05) - 80 % Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně […]
  • Hra o trůny - Oathbreaker (S06E03) - 65 %10. května 2016 Hra o trůny - Oathbreaker (S06E03) - 65 % Tak se nám zase příběh posunul. Už máme 3. díl. Ti co nezvládají tolik titulky, už HBO začíná vysílat i první díl s dabingem. Ale zpět ke třetímu dílu. První části byly seznamovací a […]
  • Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 %17. května 2016 Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) - 75 % Tak už po týdnu máme čtvrtý díl v televizi. Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Včerejší díl zase posunul věci […]
  • S07E02: Stormborn - 40 %24. července 2017 S07E02: Stormborn - 40 % Tak jsem dneska čekal na osmou hodinu, abych se podíval jako ostatní normální lidé, kteří neponocují, na další díl seriálu Hra o trůny. A zase mě překvapil, i v dobrém, ale hlavně ve zlém, […]
  • S07E03: The Queen's Justice - 45 %4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice - 45 % Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • Hra o trůny - Drak a Vlk (S07E07) - 85 %28. srpna 2017 Hra o trůny - Drak a Vlk (S07E07) - 85 % Tak to máme za sebou. Sedm dílů sedmé série seriálu Hra o trůny. Zima se blíží mílovými kroky, i hlavní postavy zakončily svoji sedmiepizodní cestu po království. Cersei i Daenerys se […]
  • Hra o trůny - Home (S06E02) - 90 %2. května 2016 Hra o trůny - Home (S06E02) - 90 % Tak je  18 hodin od premiéry druhého dílu Hry o Trůny. Scénáristé si pohráli a vymysleli zase další zápletky a další zajímavé smrti. Na rozdíl od dílu prvního, kde bylo vysvětleno několik […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *