Black Mirror (2011)

BlackMirror

Žijeme ve svě­tě, jehož sou­čas­ná epo­cha se někdy nazý­vá „věk soci­ál­ních sítí“. Pojem sou­kro­mí nabyl zce­la jiné­ho význa­mu.

A nový věk vždy nabí­zí nové výzvy...
Přesně tomu­to téma­tu se věnu­je brit­ská mini­sé­rie Black Mirror (fes­ti­va­lo­vý pře­klad do češ­ti­ny zní Černé zrca­dlo), kte­rá na třech na sobě vzá­jem­ně nezá­vi­se­jí­cích pří­bě­zích při­bli­žu­je poten­ci­ál­ní rizi­ka z vel­mi blíz­ké budouc­nos­ti. Každý pří­běh sta­ví hlav­ní posta­vy před vel­mi sil­ná morál­ní roz­hod­nu­tí, k jejichž exis­ten­ci by ale v době před „věkem soci­ál­ních sítí“ s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí ani nedo­šlo.
Black Mirror v kaž­dé své čás­ti nabí­zí str­hu­jí­cí záplet­ku, důsled­ně vysta­vě­né cha­rak­te­ry a tako­vou tu těž­ko popsa­tel­nou vnitř­ní dyna­mi­ku, díky kte­ré jsem všech­ny tři čás­ti s rados­tí sle­do­val až do jejich kon­ce.
Je tro­chu smut­né když si uvě­do­mí­me, že celý pro­jekt asi nebyl nijak závrat­ně dra­hý a že čes­ká tvor­ba je na tom­to poli bohu­žel někde úpl­ně jin­de. Ve finan­cích evi­dent­ně pro­blém nebu­de, pod­le mého názo­ru je to patr­ně dáno men­ta­li­tou, kdy v našich kon­či­nách bývá neu­stá­le zvy­kem hra­bat se (tro­chu sen­ti­men­tál­ně) v minu­los­ti (něco jako Pelíšky) a pou­ka­zo­vat na pro­ble­ma­ti­ku, kte­rá s dneškem už sko­ro vůbec nesou­vi­sí, kdež­to inspi­ra­ce ze sou­čas­ných pro­blé­mů, témat při­chá­zí vět­ši­nou bohu­žel vni­več.
Black MIrror je kaž­do­pád­ně vel­mi pod­nět­ná mini­sé­rie a já osob­ně ji řadím mezi to nej­lep­ší, co jsem kdy viděl.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Černobyl - Please Remain Calm (E02) - Jde o záchranu východní Evropy a Ruska!14. května 2019 Černobyl - Please Remain Calm (E02) - Jde o záchranu východní Evropy a Ruska! Nejen Britové se seriálem Hra o trůny umějí dělat unikátní projekty, ale i Britové ve spolupráci se Švédy a Američany a samozřejmě s plnou hereckou podporou Ukrajiny a snad i Ruska umí […]
  • Sherlock - Šest Železných dam (S04E01) - 50 %3. srpna 2018 Sherlock - Šest Železných dam (S04E01) - 50 % Tak po roce zase vysílá Česká televize britský seriál Sherlock. Sherlocka, slavného detektiva, když nepočítám historickou epizodu s detektivem v rauši, jsme opustili v letadle, kdy se […]
  • Černobyl - 1:23:45 - největší světová havárie atomové elektrárny11. května 2019 Černobyl - 1:23:45 - největší světová havárie atomové elektrárny Je sezóna seriálu Hra o trůny.V televizi je i mnoho dalších seriálů, ale nesmíme zapomenout na jeden seriál, který je pro Česko (Československo) a východní Evropu nejvíce důležitý – […]
  • Hrajeme o trůny i o charaktery17. května 2019 Hrajeme o trůny i o charaktery Hře o trůny jsem se mnoho let vyhýbala, ač mi ji studenti doporučovali. Nedostatek času, pocit, že po Tolkienovi a Sapkowském už na další fantasy svět nemám kapacitu. Nakonec se čas našel, […]
  • Harry Potter a Princ dvojí krve - Lord Voldemort zničí Bradavice15. ledna 2019 Harry Potter a Princ dvojí krve - Lord Voldemort zničí Bradavice Přiznám se upřímně a bez mučení, že dosud jsem žádného Pottera v kině neviděl (tedy až do včerejšího dne). Všechny předešlé části jsem shlédl na svém dvd přehrávači. Atmosféra kina má však […]
  • Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30%1. prosince 2015 Viktor Frankenstein (Victor Frankenstein) – Recenze – 30% S románovou předlohou spisovatelky Mary Shelley má tento snímek společné naprosté minimum, a dost málo styčných bodů byste našli i při jeho srovnání s jinými filmovými adaptacemi. […]
  • Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz7. listopadu 2018 Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz Někdo tvrdí, že to byla parodie, někdo říká, že v žádném případě nešlo o parodii, ale komedii a někdo hlásá, že Soumrak mrtvých byl klasický zombie film okořeněný černým humorem. Je v […]
  • Black Panther - recenze9. května 2018 Black Panther - recenze A máme tu první recenzi, netřeba psát sáhodlouhé obsáhlé texty ale spíše rychle zohlednit kvalitu dabingu jako celku. Michal Novotný jako Chadwick Boseman (Black […]
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba12. února 2016 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Pro jistotu předem říkám, že nejsem a patrně ani nikdy nebudu fanouškem Star Wars. Ačkoliv jsem z určité povinnosti viděla všechny díly, tento příběh mi blízký rozhodně není, a proto bude […]
  • Black Panther - Obsah & O filmu15. února 2018 Black Panther - Obsah & O filmu             OBSAH             Společnost Marvel Studios představuje snímek Black Panther, příběh T'Chally, mladého afrického krále, který se stane superhrdinou a musí dostát stoletím […]