Smrtonosná zbraň 3

Smrtonosná zbraň 3
Ohodnoťte člá­nek

Jeden je čer­ný, dru­hý šílený....Mel Gibson a Danny Glover ve tře­tím dílů legen­drá­ní akč­ní série v 21:30 na TV Nova (v pátek)...Přestřižení nespráv­né­ho drá­tu časo­va­né nálo­že zde­mo­lu­je nejen sed­mi­po­scho­ďo­vou budo­vu, ale také sen detek­ti­va Murtaugha o klid­ném odcho­du do důcho­du za něko­lik dnů. Se svým poně­kud ztřeš­tě­ným part­ne­rem Riggsem skon­čí u pochůz­ká­řů a vyšet­řo­vá­ní jejich pří­pa­du - krá­de­ži zbra­ní s poli­cej­ních skla­dů - se ujme ser­žant­ka Lorna Coleová, poli­cist­ka s oce­lo­vý­mi ner­vy a per­fekt­ní zna­los­tí ori­en­tál­ních bojo­vých umě­ní. Zprvu odmí­tá s býva­lý­mi detek­ti­vy spo­lu­pra­co­vat, ale nako­nec vez­me na milost je i jejich zná­mé­ho Lea Getze, rea­lit­ní­ho agen­ta a nad­še­né­ho spo­lu­pra­cov­ní­ka. Pátrání vede k býva­lé­mu poli­cis­to­vi Travisovi. Zdá se, že ten­to sou­peř, obklo­pe­ný ban­dou ost­rých hochů, bude díky svým zna­los­tem poli­cej­ních metod nad síly tří detek­ti­vů a jejich pomoc­ní­ka. Tvrdý boj o pře­ži­tí vrcho­lí a po obje­ve­ní spe­ci­ál­ní muni­ce na pro­bí­je­ní neprů­střel­ných vest ve výzbro­ji gan­gs­te­rů ztrá­cí Murtaugh jis­to­tu, že se vysně­né­ho důcho­du dočká.
Takto tedy k ději...Ačkoliv je troj­ka u fil­mo­vé série cel­kem vel­ké čís­lo, nebo­jím se ten­to díl ozna­čit za stá­le ješ­tě vel­mi slušný.Mel Gibson a Danny Glover tu odvá­dí svůj stan­dard a jejich posta­vy jsou tipo­vě stá­le stej­né jako v před­cho­zích dvou dílech.Riggs (Gibson) je stá­le ten stej­ný šíle­nec (a opět se zami­lu­je...) a Murtaugh (Glover) opět netou­ží po ničem jiném než po duchodu...Komediální rovi­nu sním­ku tu před­sta­vu­je Joe Pesci (Sám doma, Můj bra­tra­nec Vinny), kte­rý se obje­vil už v dru­hém dílu - v roli Lea Getze -neschop­né­ho sou­kro­mé­ho očka...
Režie:Richard Donner
Scénář:Jeffrey Boam
Hrají:Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Stuart Wilson...
Na TV Nova v Pátek 16.8. v 21:30

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
  • TV TIPY31. října 2003 TV TIPY Televizní tipy na začínající chladné večery.............. 1 -7. listopaduSO 1. Listopadu NOVA 20:00 ARMAGEDON Bruce Willis v hlavní roli amerického katastrofického filmu o ohrožení […]
  • Mumie se vrací - 19. 2. 2005 - Nova9. února 2005 Mumie se vrací - 19. 2. 2005 - Nova Bezchybná čistokrevná strhující dynamická popcornová zábava, která nemá obdoby. Mumie se stala, nebojím se říct (napsat), kultovním filmem. Možná díky tomu, že nezapřela určitou […]
  • Vánoční nabídka v TV22. prosince 2003 Vánoční nabídka v TV Televize je plná filmů ze zlaté studnice české i světové kinematografie, a tak Vám přinášíme takový stručný přehled filmů, na které se lze během vánočních svátků dívat. Úterý […]
  • Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek1. dubna 2004 Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek Jestli čekáte, že tento film pochválím jako předchozí dva díly, tak jste se spletli!Smrtonosná zbraň 3 (Lethal Weapon 3) Film tentokráte začíná příjezdem seržanta Martina Rigsse (Mel […]
  • Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film16. března 2004 Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film "Uděláme to na jedna, dva, tři, nebo na jedna, dva, tři, TEĎ?"Smrtonosná zbraň 2 (Lethal Weapon 2) Opět vše začíná poměrně poklidně a nevinně. Seržant Martin Riggs (Mel Gibson) a […]
  • Sedm - Se7en3. října 2003 Sedm - Se7en TV Nova - 4.10.2003 - 22:25 U filmu není David Fincher žádný nováček, po premiéře jeho filmového debutu "Vetřelec 3" bylo jasně vidět jakým směrem se Fincher vydá do svého […]
  • Citizen Khan (tv seriál, 2012)8. října 2012 Citizen Khan (tv seriál, 2012) Nejsem zrovna typický seriálový divák - i když, ruku na srdce, jak takový divák vypadá? - nicméně o britském sitcomu Citizen Khan tu rozhodně musím něco napsat, neboť se mi velmi dobře […]
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […]
  • Akta X - S11E10 - Můj boj 4 - nic netrvá večně ani Akta X18. září 2018 Akta X - S11E10 - Můj boj 4 - nic netrvá večně ani Akta X Jak se říká, končit se má v nejlepším (možná – viz závěr). A to je? Setkání Dany a Foxe s jejich synem Williamem, které zakončí celý seriál. Samozřejmě je nutností všechna odplata […]

1 reakce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *