Kritiky.cz > Recenze her > Turok - remaster Steam edition

Turok - remaster Steam edition

Turok

Turoka jsem v minu­los­ti pokou­šel roze­hrá­vat více­krát. Nikdy se mi do něj nepo­da­ři­lo dřív pro­nik­nout, než se mi z toho udě­la­lo blbě. Asi to dělá pohu­po­vá­ní kame­ry při chůzi. Hráč má tři mož­nos­ti co s tím. Buďto se na hru vykaš­lat, že tohle oprav­du nemá zapo­tře­bí (asi nej­běž­něj­ší řeše­ní). Zvyknout si na to nebo si vzít kyne­dryl. Ze začát­ku hry jsem se tro­chu vrá­til do dět­ství, kdy jsem si ve škol­ních auto­busech vždy sedá­val dopře­du a mod­lil se, abych to pře­žil bez bli­tí. Blikání při sbí­rá­ní troj­ú­hel­níč­ků tomu také moc nepři­dá­vá.

Neustálé ská­ká­ní a sbí­ra­ní troj­ú­hel­ní­ků, kte­ré vám po urči­tém množ­ství při­da­jí život. Často jsem si při­pa­dal víc ve 3D plo­ši­nov­ce, než v fps akci. Mnohem vět­ší nebez­pe­čí, než od nepřá­tel, před­sta­vu­je netre­fit se na malou plo­šin­ku nad pro­pas­tí. Vážně se mi za celou hru nepo­da­ři­lo zemřít v boji a kaž­dý pád do pro­pas­ti mě štval hlav­ně z toho důvo­du, že mís­ta, kde šlo ulo­žit a nepři­jít kvů­li tomu o bágl a brně­ní, byly doce­la vzác­né. Ke kon­ci hry jsem díky tomu občas rezig­no­val na těž­ší nepo­vin­né sko­ky pro nábo­je navíc a podob­ně. Nintendo 64 je z toho cítit na sto honů.

Remaster jen kos­me­tic­ky vylep­šil gra­fi­ku, umož­nil nasta­ve­ní klá­ves a umož­nil Turoka bez­pro­blé­mů pus­tit na nových sys­té­mech. Hra mě vytá­če­la ve spous­tu smě­rech. Respawn nepřá­tel také není moc pří­jem­ný. To si tak z dál­ky odstře­lu­ji robo­ta s rake­to­me­tem, když do mě najed­nou začne za zády rubat žába, kte­rou jsem už před tím dva­krát zabil. Na dru­hou stra­nu, pohyb v téhle hře je dosta­teč­ně sviž­ný a vůbec nic vám nebrá­ní roze­běh­nout se k robo­to­vi. Hra tla­čí hrá­če, aby šel neu­stá­le dopře­du a nikde se moc nezdr­žo­val. Stejně se není moc čím kochat.

Celkem se mi líbil design úrov­ní. Starý dob­rý kom­plex­ní design. Který mapu­je kupo­di­vu pře­hled­ná map­ka. To ve 3D hrách neby­lo běž­né. Quake jí kupří­kla­du už vůbec neměl a vykres­lil úrov­ně mno­hem stup­ňo­vi­tě­ji. Quake ale nebyl limi­to­ván nuz­ným výko­nem Nintenda 64. V Turokovi se dá ori­en­to­vat a to je hlav­ní. Hlavní plu­sy Turoka vidím ve vel­kém arze­ná­lu zají­ma­vých zbra­ní a ješ­tě zají­ma­věj­ších nepřá­tel. Kdo by nechtěl bojo­vat pro­ti dino­sau­rům, kte­ří jsou ozbro­je­ní kulo­me­ty nebo lase­ry.

Hra má chytře navr­že­né řaze­ní úrov­ní. V úrov­ních hle­dá­te klí­če do jiných úrov­ní. Kromě klí­čů vás nic neli­mi­tu­je. Zpřístupněné úrov­ně může­te pod­le libos­ti pro­chá­zet pořád doko­la. Dají se takhle, v kli­du, najít tře­ba všech­na taj­ná mís­ta. Takový styl roze­sta­ve­ní úrov­ní nebyl nikdy zce­la běž­ný a půso­bí to pořád doce­la svě­že. Stejně jako zábav­ně vymo­de­lo­va­ní bos­so­vé. Celé je to béč­ko jako hrom. Je v tom nad­sáz­ka a je to při­zna­né. Turok není tak špat­ný, jak se na prv­ní i dru­hý pohled jeví. Jen to chce chví­li vydr­žet a dát mu šan­ci.

pro: rych­lý pohyb, ozbro­je­ní dino­sau­ři, vel­ký zbra­ňo­vý arze­nál, struk­tu­ra úrov­ní, bos­so­vé

pro­ti: všu­dypří­tom­né a čas­té ská­ká­ní nad pro­pas­tí, říd­ké uklá­da­cí body, pohu­po­vá­ní posta­vy způ­so­bu­je nevol­nost, rych­lý respa­wn nepřá­tel

70 %

Foto: Iguana Entertainment, Nightdive Studios

  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition27. května 2021 Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition Turok 2 vsadil na to být větší, komplikovanější, bludišťoidnější a přinesl prvky z Metroidvánie (slovo odvozené od pilířů žánru Metroidu a Castlevanie). To znamená, že se budete vracet ve […] Posted in Recenze her
  • Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku11. května 2021 Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku Legendární Série z let 1998 – 2000 která se původně dostala jenom na playstation a pokračování série se dostala například na playstation 2 a Game Boy Advance a první Xbox a mnoho dalších. […] Posted in Recenze her
  • Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec20. června 2021 Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec Když jsem poprvé viděl trailer na hru Felix The Reaper, hned jsem věděl, že tuhle hru si musím zahrát. Parádní taneční muzika, zajímavé puzzle, zajímavé zpracování, humor a Felix – to […] Posted in Recenze her
  • Yooka-Laylee and the Impossible Lair16. června 2021 Yooka-Laylee and the Impossible Lair První Yooka -Layle hra byla ve stylu moderní 3D grafiky s krásným prostředím a animacemi. Velice se povedla a zaslouženě patří k velice kvalitním titulům pro dlouhé hodiny zábavy. Kdo […] Posted in Recenze her
  • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
  • Family Man7. června 2021 Family Man Asi žádná jiná hra ve mně v poslední době nevyvolala tolik emocí, jako právě tahle. A to prosím nikoliv nějak emočně vypjatým příběhem, ale svojí mechanikou. Pojďme si to ale odvyprávět […] Posted in Recenze her
  • Solo: Star Wars Story4. června 2021 Solo: Star Wars Story Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Yoku's Island Express – Pinball s příběhem28. května 2021 Yoku's Island Express – Pinball s příběhem Příběh pošťáka Yokua je typickým příkladem hry, která vás v první hodině nadchne vším, co vidíte, a hned v hodině druhé jen smutně sečítáte škody a sledujete svoji novou oblíbenou pecku […] Posted in Recenze her
  • Doom - Kultovní 3d hra!24. května 2021 Doom - Kultovní 3d hra! V době, když vznikala Česká republika, v době, kdy si většina lidí mohla o počítači jenom zdát, v době, kdy počítač byl za cenu auta, byl Doom první opravdovou 3D střílečkou pro hráče […] Posted in Retro games
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 4,21096 s | počet dotazů: 223 | paměť: 57269 KB. | 21.06.2021 - 20:57:23