Kritiky.cz > Recenze her > Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition

Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition

Turol2

Turok 2 vsa­dil na to být vět­ší, kom­pli­ko­va­něj­ší, blu­diš­ťo­id­něj­ší a při­ne­sl prv­ky z Metroidvánie (slo­vo odvo­ze­né od pilí­řů žán­ru Metroidu a Castlevanie). To zna­me­ná, že se bude­te vra­cet ve vel­kých, sple­ti­tých a blu­diš­ťo­jid­ních úrov­ních. Připravte si dobrou pamět. Nebo ale­spoň dáv­ku trpě­li­vos­ti, když bude­te potře­tí v úrov­ni hle­dat skry­tou odboč­ku nebo jinou podob­nou zapekli­tost. Chtělo by se říct, že je to tako­vá oldschool-hardcore hra­tel­nost. Ale, ani ve své době nebyl ten­to pří­stup běž­ný.

V Diablu 2 má kaž­dý při postu­pu hrou zapnu­tou map­ku. Nikdy by mě nena­padlo, že to samé se mi sta­ne i v něja­ké FPS hře. Při boji s men­ší­ma emzá­ka­ma či dino­sau­ra­ma mě to vůbec neo­me­zo­va­lo. Boje s nima nejsou těž­ké. Většina z nich nekla­de vel­ký odpor. V úrov­ních je vždy pár míst, kde se do neko­neč­na obno­vu­jí nábo­je a zdra­ví. Respawn je jen čás­teč­ný, tak­že boje pat­ří k tomu leh­čí­mu. Z toho důvo­du, pou­čen prv­ním dílem, jsem hrál na hard obtíž­nost. I tak se to dalo „vyko­sit“ s prs­tem v nose.

Zbraňový arze­nál je sice vel­ký, ale reál­ně jsem vyu­ží­val jen pár zbra­ní. Člověk potře­bu­je zabít nepří­te­le co nej­rych­le­ji. Nepotřebuje ho udo­lá­vat uspá­va­cí­ma šip­ka­ma nebo para­ly­zé­rem. Spíš mu roz­tře­lit hla­vu výbuš­nou muni­cí nebo do něj napá­lit rake­tu. Celkový dojem z akce naštěs­tí napra­vu­jí sou­bo­je s bossy, kte­ré jsou nároč­něj­ší a jsou skvě­lé. Zvlášť ke kon­ci jsem dostal těch­to sou­bo­jů pěk­ný nášup. Donutili mě zved­nout hod­no­ce­ní. Některé před­cho­zí úse­ky totiž byly až šíle­ně nud­né. Párkrát se mi nechtě­lo hru zno­va pouš­tět, ale nako­nec jsem se kous­nul a dob­ře udě­lal.

Už neba­lan­cu­je­te na plo­šin­kách nad pro­pas­tí. Tady jen obje­vu­je­te a sna­ží­te se zapa­ma­to­vat mapu, aby dal­ší prů­chod byl snad­něj­ší. Remaster naštěs­tí umí quicksa­ve. To je, stej­ně jako del­ší dohled, vel­ké uleh­če­ní. Zvýraznění spí­na­čů se taky hodí, pro­to­že i s touhle zapnu­tou pomůc­kou je hra pořád pro sta­ro­mil­ce. Pro lidi, kte­ří v době vydá­ní za ní dali 1499 a hrá­li ji až do kon­ce, pro­to­že hry tak snad­no dostup­né nebý­va­ly. Jsem rád, že jsem si to dal. Nostalgie v tom je hma­ta­tel­ná.

Dvojka je o rok moder­něj­ší než jed­nič­ka. Hlavní hrdi­na už nemá dlou­hé vla­sy, tolik neská­če a dostá­vá sup­port v podo­bě mož­nos­ti tele­por­to­vat se libo­vol­ně po celé hře. Z nepřá­tel, když dosta­nou pěk­nou ránu, hez­ky cáká krev. Jen ta tune­lo­vi­tost je snad ješ­tě výraz­něj­ší. Než v minu­lém díle.

70 %

Pro: zábav­ní a nároč­ní bos­so­vé, z nepřá­tel hez­ky cáká krev, pře­hled­ná map­ka, šluš­ná dél­ka, hod­ně zbra­ní na výběr

Proti: někdy ubí­je­jí­cí tune­lo­vi­tost, respa­wn, jed­no­du­ché sou­bo­je, pamě­ťo­vý tre­na­žér (pro něko­ho může být plus), někte­ré zby­teč­né zbra­ně ako­rát pře­ká­ží

Foto: Iguana Entertainment, Nightdive Studios a Nightdive Studios

  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku11. května 2021 Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku Legendární Série z let 1998 – 2000 která se původně dostala jenom na playstation a pokračování série se dostala například na playstation 2 a Game Boy Advance a první Xbox a mnoho dalších. […] Posted in Recenze her
  • Turok - remaster Steam edition10. května 2021 Turok - remaster Steam edition Turoka jsem v minulosti pokoušel rozehrávat vícekrát. Nikdy se mi do něj nepodařilo dřív proniknout, než se mi z toho udělalo blbě. Asi to dělá pohupování kamery při chůzi. Hráč má tři […] Posted in Recenze her
  • Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec20. června 2021 Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec Když jsem poprvé viděl trailer na hru Felix The Reaper, hned jsem věděl, že tuhle hru si musím zahrát. Parádní taneční muzika, zajímavé puzzle, zajímavé zpracování, humor a Felix – to […] Posted in Recenze her
  • Yooka-Laylee and the Impossible Lair16. června 2021 Yooka-Laylee and the Impossible Lair První Yooka -Layle hra byla ve stylu moderní 3D grafiky s krásným prostředím a animacemi. Velice se povedla a zaslouženě patří k velice kvalitním titulům pro dlouhé hodiny zábavy. Kdo […] Posted in Recenze her
  • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
  • Family Man7. června 2021 Family Man Asi žádná jiná hra ve mně v poslední době nevyvolala tolik emocí, jako právě tahle. A to prosím nikoliv nějak emočně vypjatým příběhem, ale svojí mechanikou. Pojďme si to ale odvyprávět […] Posted in Recenze her
  • Solo: Star Wars Story4. června 2021 Solo: Star Wars Story Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Yoku's Island Express – Pinball s příběhem28. května 2021 Yoku's Island Express – Pinball s příběhem Příběh pošťáka Yokua je typickým příkladem hry, která vás v první hodině nadchne vším, co vidíte, a hned v hodině druhé jen smutně sečítáte škody a sledujete svoji novou oblíbenou pecku […] Posted in Recenze her
  • Doom - Kultovní 3d hra!24. května 2021 Doom - Kultovní 3d hra! V době, když vznikala Česká republika, v době, kdy si většina lidí mohla o počítači jenom zdát, v době, kdy počítač byl za cenu auta, byl Doom první opravdovou 3D střílečkou pro hráče […] Posted in Retro games
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,50972 s | počet dotazů: 216 | paměť: 53098 KB. | 25.06.2021 - 00:18:40