Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Hudba > Turné Vojtěcha Dyka a B-SIDE BANDU míří do karlínské haly Forum se speciálním hostem

Turné Vojtěcha Dyka a B-SIDE BANDU míří do karlínské haly Forum se speciálním hostem

Boleslav 9

Po vypro­da­ných brněn­ských kon­cer­tech a vystou­pe­ních v morav­ských měs­tech smě­řu­je Vojtěch Dyk a kape­la B-SIDE BAND s ban­dlea­de­rem Josefem Buchtou do Prahy.

10. květ­na od 19.30 pro­běh­ne kon­cert v hale Forum Karlín

Zájem divá­ků a skvě­lá atmo­sfé­ra na před­cho­zích kon­cer­tech po celé repub­li­ce ved­li pořa­da­te­le i k úpra­vám kapa­ci­ty sálu.

„Pro ten­to kon­cert byl sál dopl­něn spe­ci­ál­ní tri­bu­nou, kte­rá nabíd­ne 360 exklu­zív­ních míst k seze­ní navíc,“ říká ban­lea­der B-SIDE BANDU Josef Buchta a Vojtěch Dyk ho dopl­ňu­je: „Atmosféra na všech dosa­vad­ních kon­cer­tech ale byla tak skvě­lá, že nako­nec i lidé sedí­cí opouš­tě­li svá mís­ta a dáva­li se do tan­ce s part­ne­ry, sou­se­dy i sami se sebou. A přes­ně to jsme chtě­li – aby měl kon­cert nála­du večír­ku s přá­te­li, při němž pose­dí­te v baru, dáte si drink, poslech­ne­te si muzi­ku a kdo chce, tak si zatan­čí, nebo si jen tak podu­pá­vá…“

Exkluzivně pro praž­ský kon­cert ve Foru si pak kape­la pozva­la hos­ta. „Pouze na praž­ském kon­cer­tě s námi zazpí­vá herec Jiří Langmajer, “ pro­zra­zu­je Vojtěch Dyk.

I na praž­ském kon­cer­tě bude nový stage­desing, vytvo­ře­ný zvlášť pro toto tur­né, s barem pří­mo na pódiu, kde v rám­ci show bar­man míchá koktej­ly pří­mo pod­le spe­ci­ál­ní recep­tu­ry, kte­rou Vojtěch Dyk a kape­la osob­ně tes­to­va­li.

Koncerty při­ná­še­jí nový reper­toár slo­že­ný z původ­ních skla­deb a nových aran­ží zná­mých hitů. Na kon­cer­tě tak zazní napří­klad i ori­gi­nál­ní úpra­va svě­to­vě úspěš­né pís­ně Justina Timberlakea Can´t Stop the Feeling. Zpěvák a kape­la se roz­hod­li při­po­me­nout dvě­ma pís­ně­mi i výro­čí smr­ti Karla Černocha: „Je let­má vzpo­mín­ka na výbor­né­ho muzi­kan­ta a geni­ál­ní­ho zpě­vá­ka. Písněmi se nech­me pře­kva­pit, uvi­dí­me, mož­ná pro Prahu vybe­re­me něco úpl­ně spe­ci­ál­ní­ho,“ sli­bu­je Vojtěch Dyk.

Kromě haly Forum v Karlíně se v Praze ješ­tě usku­teč­ní dva kon­cer­ty v La Fabrice (11. a 13.5.), v létě pak bude zpě­vák s orchestrem hos­to­vat na let­ních fes­ti­va­lech.

  • Večírek – Recenze – 30%18. srpna 2021 Večírek – Recenze – 30% Komedie Večírek je režijním debutem herce Michala Suchánka, jenž ji natočil podle vlastní divadelní hry, jejíž text si sám adaptoval do filmového scénáře. Děj se točí kolem srazu bývalých […] Posted in Filmové recenze
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Jiří Langmajer slaví 55 let3. června 2021 Jiří Langmajer slaví 55 let V letech 1981-1987 studoval hudebně-dramatický obor na pražské konzervatoři. Již během studií ho režisér Karel Smyczek obsadil do významných rolí v seriálu Třetí patro nebo ve filmu Proč ? […] Posted in Profily osob
  • Natáčí se vánoční romantická komedie Přání Ježíškovi19. listopadu 2020 Natáčí se vánoční romantická komedie Přání Ježíškovi I když počasí zatím vánočně příliš nevypadá, rozběhlo se před pár dny natáčení nové romantické komedie Přání Ježíškovi. Jde o vánoční příběh odehrávající se během jednoho dne, ve kterém se […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
  • Bábovky24. září 2020 Bábovky O FILMU Podle stejnojmenného knižního bestselleru Radky Třeštíkové režisér Rudolf Havlík natočil celovečerní film Bábovky. Producentem filmu je Petr Erben - Logline Production. Pod […] Posted in Speciály
  • Líbáš jako ďábel - Přenesení děje do Maroka byl správný tah.21. června 2020 Líbáš jako ďábel - Přenesení děje do Maroka byl správný tah. Film je pokračováním divácky úspěšné komedie Líbáš jako Bůh.. Přivede osud Heleny, ženy v nejlepších letech se zkušenostmi z jednoho manželství a jejích blízkých, do kin novou vlnu diváků? […] Posted in Retro filmové recenze
  • Národní třída - O FILMU27. září 2019 Národní třída - O FILMU Nejpřekládanější kniha Jaroslava Rudiše, která zaznamenala velký ohlas hlavně v Německu a v Česku a před pěti lety byla nominována na Magnesii Literu, vstoupí do kin jako celovečerní film […] Posted in Speciály
  • Do kin míří temná sídlištní komedie Národní třída25. září 2019 Do kin míří temná sídlištní komedie Národní třída Národní třída se dostává do kin skoro přesně 30 let poté, co hrdina stejnojmenné Rudišovy knihy v listopadu 89 stanul na pražské Národní třídě Hynek Čermák a Jan Cina ve filmu […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,52147 s | počet dotazů: 242 | paměť: 53386 KB. | 17.09.2021 - 15:57:13