Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Turbo měsíc na kanálu Discovery Channel: Je čas roztočit motory a dupnout na plyn

Turbo měsíc na kanálu Discovery Channel: Je čas roztočit motory a dupnout na plyn

36612 ep605 018
36612 ep605 018
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Letos v čer­ven­ci se pro­gram kaná­lu Discovery Channel nese ve zna­me­ní aut. Diváci tak mohou sle­do­vat hned něko­lik tur­bo pořa­dů, kte­ré tu žánro­vě pat­ří mezi ty vůbec nej­ob­lí­be­něj­ší. Na své si však při­jdou i milov­ní­ci dob­ro­druž­ství a nebez­pe­čí, kte­ré­mu musí čelit pro­ta­go­nis­té show Nazí a vystra­še­ní (Naked and Afraid) nebo Nejsmrtelnější úlo­vek (Deadliest Catch).

Je čas roz­to­čit moto­ry a dup­nout na plyn, pro­to­že ten­to měsíc při­chá­ze­jí pro­gra­my s tur­bem, věno­va­né kouz­lu auto­mo­bi­lů. V pořa­du Rození obchod­ní­ci: Vysněné auto (Wheeler Dealers: Dream Cars) pomá­ha­jí pro­dej­ce aut Mike Brewer a mecha­nik Marc „Elvis“ Priestley nešťast­ným milov­ní­kům auto­mo­bi­lů pro­dat jejich již nechtě­né vozy a zís­kat své auto snů. Pořad Rychle a hla­si­tě (Fast and Loud) sle­du­je hle­da­če auto­mo­bi­lů se zesí­le­ným moto­rem, Richarda Rawlingse, a jeho tým v díl­nách Gas Monkey Garage, kde pře­kra­ču­jí všech­na pra­vi­dla, aby posta­vi­li super vozy. V pro­gra­mu Odpadlická auto­díl­na (Misfit Garage) býva­lí mecha­ni­ci z dílen Gas Monkey chtě­jí doká­zat, že dove­dou pře­tvo­řit auta na výdě­leč­ný obchod. Uspějí v porov­ná­ní se svým riva­lem? Změna rych­los­ti s Aaronem Kaufmanem (Shifting Gears with Aaron Kaufman) zase pro­vá­zí „Vousatý zázrak“, kte­rý pře­řa­dil z díl­ny Gas Monkey Garage, aby se mohl věno­vat své­mu prá­vě ote­vře­né­mu obcho­du Arclight Fabrication. A koneč­ně v pořa­du Lovci odpa­du: Klasická auta (Salvage Hunters: Classic Cars) nad­šen­ci Drew Pritchard a Paul Cowland z Lovci auto­mo­bi­lo­vých perel pro­hle­dá­va­jí Velkou Británii, kupu­jí, obno­vu­jí a dále pro­dá­va­jí kla­sic­ká auta.

V nároč­né zkouš­ce lid­ské odol­nos­ti jsou dva sou­tě­ží­cí - jeden muž a jed­na žena - pone­chá­ni v někte­rém z nej­ne­hos­tin­něj­ších míst pla­ne­ty bez jíd­la, bez vody... a bez jaké­ho­ko­liv oble­če­ní. V šes­té sérii Nazí a vystra­še­ní: Dvojčata (Naked and Afraid: Twinning) se vždy v pon­dě­lí ve 20 hodin zce­la popr­vé poku­sí 14denní výzvu zvlád­nout man­žel­ský pár jen s cha­bý­mi schop­nost­mi pře­žít. Sblíží je jejich zku­še­nost, kdy budou čelit divo­či­ně Filipín, nebo se roze­jdou? Ale spá­ro­vá­no bude víc nováč­ků, aby se posta­vi­li kru­to­vlá­dě divo­či­ny, od pri­mi­tiv­ních, avšak vel­ko­le­pých loka­lit Jižní Afriky, po nepro­nik­nu­tel­né džun­gle Mexika. Jde o hod­ně a kaž­dý pár musí bojo­vat s pří­rod­ní­mi živly, se sebou navzá­jem, a také s vlast­ní­mi vnitř­ní­mi sla­bost­mi, než se zjis­tí, kdo si pod­ma­ní zemi, nebo kdo pad­ne pod sila­mi pří­ro­dy.

Další sezó­na lovu kra­bů zača­la, a s ní se do Beringova moře vydá­va­jí desít­ky rybář­ských flo­til s vidi­nou co nej­vý­nos­něj­ší­ho úlov­ku. V jejich čele sto­jí ostří­le­ní moř­ští vlci, kte­ří jsou na jed­nu stra­nu mrzu­tí samo­tá­ři, na dru­hou stra­nu exce­lu­jí v tom, co děla­jí – a co je v sou­čas­nos­ti pova­žo­vá­no za vůbec nej­smr­tel­něj­ší pra­cov­ní pro­fe­si na svě­tě! Diváci Discovery Channel si už zvyk­li, že jejich kaž­do­den­ní stras­ti i úspě­chy mohou téměř naži­vo sle­do­vat v oblí­be­né show Nejsmrtelnější úlo­vek (Deadliest Catch) na Discovery Channel, kte­rá se vrá­ti­la na obra­zov­ky s 16. sérií. Těšit se mohou na kapi­tá­ny a posád­ky zná­mé z před­cho­zích let. Ti budou letos čelit nové výzvě! Tou jsou Rusové, kte­ří se v důsled­ku změ­ny záko­nů už nemu­sí na lov vydá­vat pou­ze ile­gál­ně. Jak ten­to sou­boj mezi USA a Ruskem dopad­ne? Premiérový díl vždy v pátek od 20:00 na Discovery Channel.


Foto: Discovery, Inc. 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zvětšenina3. listopadu 2005 Zvětšenina Chladně odtažité, komplikované podobenství o skutečnosti, jež nám neustále uniká; strhující profil fascinující doby; vizuální a hudební obžerství, fatální symbolismus kontra zdánlívá […] Posted in Filmové recenze
  • To nejlepší ze V. řady seriálu Hra o trůny1. července 2017 To nejlepší ze V. řady seriálu Hra o trůny https://www.youtube.com/watch?v=ZZQjzsn6rpc Posted in Videa
  • Jahodový koláč22. listopadu 2011 Jahodový koláč Jahodová sezóna je v plném proudu, pojďte zkusit jahodový koláč z jogurtového těsta s křupavou drobenkou. Ingredience Drobenka 60 g másla60 g celozrnné špaldové mouky60 g […] Posted in Domácí rady
  • Adobe Illustrator CC - Oficiální výukový kurz28. května 2017 Adobe Illustrator CC - Oficiální výukový kurz Oficiální výukové kurzy z dílny Adobe Systems jsou světově nejprodávanějšími učebnicemi pro výuku softwaru společnosti Adobe. Pomohou vám poznat prostředí programů a naučit se s nimi […] Posted in Recenze knih
  • Láska je láska - Fucking Amal20. května 2006 Láska je láska - Fucking Amal Dánsko-švédský snímek režírovaný Lukasem Moodyssonem zachycuje život dvou lesbiček ve skandidávském maloměstě Amalu. Odtud také originální název filmu Fucking Amal (Zkurvený Amal) do české […] Posted in Filmové recenze
  • Soutěž s filmem Šílený Max: Zběsilá cesta5. května 2015 Soutěž s filmem Šílený Max: Zběsilá cesta Stačí odpovědět správně čtyři odpovědi, nejpřesněji tipnout počet odpovědí a můžete vyhrát cenu. Soutěž probíhá od 5.5.2015 - 20.5.2015 (15 dní) Do soutěže se započítávají […] Posted in Soutěže
  • #1857: DC komiksový komplet 50: Flash - Návrat Barryho Allena - 40 %27. listopadu 2018 #1857: DC komiksový komplet 50: Flash - Návrat Barryho Allena - 40 % DC komiksový komplet 50: Flash - Návrat Barryho Allena (Flash: The Return of Barry Allen)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 74 až 79 série […] Posted in Recenze komiksů
  • Jak básníci čekají na zázrak - STAŘÍ ZNÁMÍ6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - STAŘÍ ZNÁMÍ Šestí Básníci vracejí na scénu řadu postav, které potkávají diváci už od prvního dílu. Vedle Pavla Kříže se samozřejmě  objeví David Matásek coby Kendy, nebo spolužák Karas (Lukáš […] Posted in Speciály
  • Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 21. března 2016 Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 2 Kniha plná lehce zapamatovatelných informací z doby novověku aneb vzdělání a pobavení zároveň. Jak již napovídá samotný název, tato publikace obsahuje velké množství zajímavých faktů, […] Posted in Recenze knih
  • Misery nechce zemřít7. července 2022 Misery nechce zemřít Stephen King je patrně nejadaptovanější autor. Jeho obrovská literární produkce dala vzniknout podobně obrovské produkci filmové. Ta je však svou úrovní mírně rozkolísaná. Mezi snímky více […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,35110 s | počet dotazů: 268 | paměť: 61820 KB. | 27.09.2023 - 09:53:42