Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tupíři (Vampires Suck)

Tupíři (Vampires Suck)

images1
images1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tato paro­die od tvůr­ců Scary movie a dal­ších paro­dií s ten­den­cí až pří­liš tla­čit na pilu a udě­lat vtip za kaž­dou cenu je zábav­ná hlav­ně pro lidi, kte­ří vidě­li i Stmívání a Nový měsíc ze ságy Twilight. Mnoho lidí poba­ví už to, že Stmívání samo o sobě nemů­že­me brát moc váž­ně. Rozhodně musí­me mít na tuto kome­dii vel­ký nad­hled. Proto, že Stmívání je tro­chu jako paro­die, sta­či­lo tvůr­cům pou­ze zve­li­čit někte­ré prv­ky a paro­die byla na svě­tě.

Becca se pře­stě­hu­je ke své­mu táto­vi do Sporks, pro­to­že si její máma něco zača­la s gol­fo­vým hrá­čem. První den ve ško­le je straš­ný stej­ně, jak oče­ká­va­la. Hezkým klu­kům však při­jde Becca neo­do­la­tel­ná. Spřátelí se s pár lid­mi, kte­ří jí uká­žou rodi­nu Sullenovukterá je dost pode­zře­lá a hlav­ně Edwarda Sullena, kte­rý nedá Becce spát. Na hodi­ně bio­lo­gie se seznámí.V oko­lí se začnou dít zvlášt­ní věci.

Becce vrtá hla­vou Edward a postup­ně se sna­ží zjis­tit, co je Edward zač, ale zatím se do něj zami­lu­je. Jacob se zatím mar­ně sna­ží vyznat lás­ku Becce, ta o něj však nesto­jí. Po nezda­ři­lé osla­vě u Sullenů Edward opus­tí Beccu a ta z toho šílí. Začne pro­vá­dět nebez­peč­né věci a spřá­te­lí se s Jakobem. Jakob si mys­lí, že by mohl mít koneč­ně šan­ci, ale Becca ho odmít­ne. Když má Iris vidi­nu, ve kte­ré se Becca zabi­je na motor­ce, Edward se roz­hod­ne uká­zat svě­tu, aby ho zabi­li...

Jak to dopad­ne  už nechám zjis­tit vás samot­né a dou­fám, že si to uži­je­te více než mno­ho jiných, kte­ří ten­to film kri­ti­zu­jí, pro­to­že zpa­ro­do­vat Stmívání je váž­ně jed­no­du­ché, ale mys­lím, že pro zasmá­ní s mož­nos­tí vypnout mozek se ten­to film hodí. Celkový pří­běh se moc od původ­ní­ho neli­ší, jen je víc pře­hna­ný.

Komedie

USA 2010

Režie: Jason Friedberg, Aaron Seltzer

Hudba: Christopher Lennertz

Hrají: Tavaris James Durell, Dave Foley, Nick Gomez, Ada Michelle Loridans, Charlie Weber, Arielle Kebbel, Jeff Witzke, Crista Flanagan, Zane Holtz, Nick Eversman, Anneliese van der Pol, Ken Jeong, Chris Riggi, Diedrich Bader, David DeLuise, Matt Lanter, Jenn Proske, B. J. Britt,Marcelle Baer


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,31556 s | počet dotazů: 247 | paměť: 58141 KB. | 10.08.2022 - 12:36:13