Kritiky.cz > Recenze knih > Tucet pohádek Vojtěcha Kubašty

Tucet pohádek Vojtěcha Kubašty

TucetPohadky

Původním povo­lá­ním archi­tekt, poz­dě­ji kniž­ní gra­fik, poz­dě­ji ilu­strá­tor dět­ských knih Vojtěch Kubašta je celo­svě­to­vě uzná­va­ným prů­kop­ní­kem pro­sto­ro­vých knih. Od roku 1953 spo­lu­pra­co­val s nakla­da­tel­stvím Artia a zatím­co jeho pro­sto­ro­vé kni­hy s důmy­sl­ný­mi pohyb­li­vý­mi prv­ky vychá­ze­ly v mili­o­no­vých nákla­dech v zahra­ni­čí – pře­lo­že­ny byly do sedmatři­ce­ti jazy­ků, v teh­dej­ším Československu šlo o pod­pul­to­vé zbo­ží. Většina z nich vyšla čes­ky až po roce 1989.

O Kubaštově nadá­ní svěd­čí i jeho ano­nym­ní prá­ce pro Walt Disney, pro kte­rý jako pro­sto­ro­vé kni­hy upra­vil pří­běhy Mickey Mouse, Bambi, 101 dal­ma­ti­nů a dal­ší. Postupem doby Kubašta pro­sto­ro­vé kníž­ky zdo­ko­na­lo­val, pře­lo­mem byla mož­nost ote­vře­ní do 180 °, čímž se z kníž­ky sta­la hrač­ka. Právě tech­no­lo­gic­ky nároč­ná výro­ba pro­sto­ro­vých knih zapří­či­ni­la fakt, že vět­ši­na z nich se před revo­lu­cí tisk­la v zahra­ni­čí.
Pokud tou­ží­te mít část sbír­ky Kubaštových pohá­dek doma, ale chy­bí Vám pro­stor i pení­ze, sáh­ně­te po boxu dva­nác­ti drob­ných pro­sto­ro­vých kní­žek Tucet pohá­dek Vojtěcha Kubašty. Tato pro­sto­ro­vá lepo­re­la jsou urče­ná pro děti od tří let, ale radě­ji pod dohle­dem, neboť vystři­že­né roz­klá­da­cí obráz­ky láka­jí k mani­pu­la­ci a dítě by je snad­no utrh­lo.
Nečekejte kla­sic­ké čes­ké pohád­ky, jde o očís­lo­va­né pohád­ky Vojtěcha Kubašty O jed­né sed­mi­k­rás­ce, Dva motý­lí kama­rá­di, Tři přá­te­lé, Čtyři barev­né pas­tel­ky, Pět pra­sá­tek, O šes­ti pěv­cích, Sedm trpas­lí­ků, Osm melo­dií, Devět kuže­lek, Deset med­víd­ků, Vítězná jede­náct­ka a Rok má dva­náct měsí­ců.
Pohádky jsou psa­né pro děti pocho­pi­tel­ným jazy­kem a pří­běhy jsou čti­vé. Vyprávějí o všed­ních věcech a pro­žit­cích, kte­ré malé děti dob­ře zna­jí.


 • Tucet pohá­dek Vojtěcha Kubašty
 • Připravila: Štěpánka Sekaninová
 • Rok vydá­ní: 2019
 • Vydal: Albatros
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media, a.s.
 • Hodnocení: 100 %


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Velká kniha sněhu a ledu9. srpna 2017 Velká kniha sněhu a ledu V této knížce děti poznají tajemství sněhové a ledové nadílky a všechno, co k ní patří. Děti zde najdou odpověď na spoustu věcí, které se dějí v zimě. Knížka má 24 stran, které mimo jiné […]
 • Disney Zlatá klasika Romano Scarpa2. srpna 2017 Disney Zlatá klasika Romano Scarpa Nejen pro čtenáře od sedmi let, ale i pro fanoušky Kačera Donalda, Mickeyho Mouse a komiksu je určená kniha Zlatá klasika se třemi příběhy z dílny italského kreslíře Romana Scarpa: Donald […]
 • A. C. Clarke - Zpěv vzdálené Země1. října 2019 A. C. Clarke - Zpěv vzdálené Země Clarke - tento mistr sci-fi žánru - patří mezi spisovatelé, jejichž knihy si vždy rád přečtu. Osobně jej řadím do své kolonky "pravých autorů žánru", neboť i když mám poměrně rád […]
 • Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima - činnosti pro celý rok v mateřské škole26. listopadu 2019 Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima - činnosti pro celý rok v mateřské škole Hledáte zajímavé inspirace pro svou práci? Tvoříte rádi? Máte doma děti a chcete si jim věnovat a všestranně rozvíjet? Tato příručka by vám v tom měla rozhodně pomoci.  Každá z kapitol […]
 • Disney - Nejmilejší sbírka pohádek - pohádky, které znají úplně všichni15. listopadu 2019 Disney - Nejmilejší sbírka pohádek - pohádky, které znají úplně všichni Kdo by neznal pohádku Lví král. V této knize najdou čtenáři i tento příběh. Pro ty, kdo nečetli nebo neviděli, ale nejenom pro ně jde o to, že hlavní postavou je malý lev Simba. Ten se […]
 • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže11. srpna 2006 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže Když před třemi lety přivedli producent Jerry Bruckheimer a režisér Gore Verbinski za pomoci úžasných herců a špičkového štábu na plátna kin velkolepé dobrodružství Piráti z Karibiku - […]
 • Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny8. listopadu 2015 Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny „Někdy se lidem přihodí něco, o čem se jim ani nezdálo“ a „Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává“ jsou motta Zuzany Pospíšilové, ostravské autorky více jak osmdesátky dětských knih. […]
 • České pohádky - Příběhy, ve kterých vítězí dobro nad zlem13. prosince 2019 České pohádky - Příběhy, ve kterých vítězí dobro nad zlem Knížka nejlépe českých pohádek by pod vánočním stromečkem neměla rozhodně chybět! S Českými pohádkami Aleny Peisertové s ilustracemi Dagmar Ježkové Ježíšek rozhodně nešlápne vedle. Tucet […]
 • 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli27. ledna 2019 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli “Být více všímaví, to zní skvěle, ale nejspíš bude nutné, abyste změnám ve svém životě něco obětovali.” (str. 23) Chcete žít přítomností, ale pořád se vám to nedaří? Utíkáte od toho, co […]
 • Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský: Windows 10. Průvodce uživatele11. prosince 2015 Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský: Windows 10. Průvodce uživatele Léto roku 2015 přineslo nový operační systém – Windows 10. Navazuje na svého předchůdce, Windows 8, které znamenaly pro uživatele takovou změnu, že dostaly nálepku uspěchaného, […]