Kritiky.cz > Pro ženy > Sex a Vztahy > Trpělivost

Trpělivost

trpělivost

To, co ničí vaše zámě­ry, je netr­pě­li­vost. (Moliére)

Jednou jsem sly­šel pří­běh o man­že­lo­vi, kte­rý se vrá­til z vál­ky s postrau­ma­tic­kým stre­so­vým syn­dro­mem. Manželka s ním po jeho návra­tu nedo­ká­za­la vychá­zet ani jej při­mět, aby o sebe pečo­val, a chys­ta­la se jej opus­tit. Ale nej­pr­ve vyhle­da­la pomoc léči­te­le.

Léčitel jí řekl, že může pro man­že­la při­pra­vit nápoj, ale potře­bu­je k tomu chlu­py z hru­di med­vě­da.

Žena strá­vi­la něko­lik měsí­ců přá­te­le­ním se s med­vě­dem v kle­ci. Přinášela mu potra­vu a doká­za­la se k němu dostá­vat stá­le blíž a blíž, až byla jed­no­ho dne nato­lik blíz­ko, že mu moh­la vytrh­nout pár chlu­pů a utéct do bez­pe­čí. Potom při­nes­la chlu­py léči­te­li.

Léčitel hodil chlu­py do ohně. Žena vykřik­la: „Já jsem ris­ko­va­la svůj život kvů­li těm chlu­pům. Měl jste z nich při­pra­vit nápoj pro mého man­že­la.“

Léčitel se usmál. „Jděte teď domů a buď­te vůči své­mu man­že­lo­vi stej­ně trpě­li­vá, jako jste byla u med­vě­da.“ Schopnost trpě­li­vě na něco čekat je cen­ná cha­rak­te­ro­vá vlast­nost. Dává dru­hé oso­bě čas poznat se a uzdra­vit. Jedinou výjim­kou je, když cho­vá­ní dru­hé oso­by ohro­žu­je vaše zdra­ví.

Přemýšlejte o rče­ní: „Trpělivost je ctnost.“

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

  • SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky13. ledna 2020 SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky Pryč s konvenčním sexem? Už vás to nebaví? Potřebujete se dostat skrze bolesti, smutky a tuhé slupky zklamání ze sebe, ze života, z partnera? Tak toto jsou asi dvě nejdůležitější […] Posted in Pro ženy, Sex a Vztahy
  • Děti: Ďáblové nebo andělé?29. dubna 2020 Děti: Ďáblové nebo andělé? Činy hovoří hlasitěji než slova. (Mark Twain) Vzhledem k tomu, že děti stejně většinou neposlouchají, nedělejte si příliš starostí s tím, co říkáte. Ale dělejte si hodně starostí s tím, co […] Posted in Sex a Vztahy
  • Změny17. února 2020 Změny Nikdy není příliš pozdě stát se člověkem, jakým jste vždy byli. (John Kimbrough) Když chcete něco změnit, můžete začít koupí nových šatů, přestěhováním se, novým vymalováním bytu, získáním […] Posted in Sex a Vztahy
  • Drahé kameny4. února 2020 Drahé kameny Jak stárneme, neměníme se ani k lepšímu, ani k horšímu, jen se stáváme sami sebou. (May L. Becker) Jednoho rána jsem se procházel po břehu řeky. Každý oblázek, který jsem viděl, měl ve […] Posted in Sex a Vztahy
  • Jaký typ muže tě přitahuje?7. června 2020 Jaký typ muže tě přitahuje? Jsou to stejně staří vrstevníci či zajíčkové, kteří doposud nepoznali bojiště lásky, a kteří se rádi nechají zasvětit do tajů něhy a milování? A nebo tě naopak zlákali poměrně starší […] Posted in Sex a Vztahy
  • Chyby mohou být dobrými učiteli25. června 2020 Chyby mohou být dobrými učiteli Jediná opravdová chyba je ta, z níž se vůbec nepoučíme. (John Powell) Co je chyba? Pro většinu z nás výrok "udělal jsem chybu" znamená, buď že jsme udělali nějakou špatnou věc, nebo že […] Posted in Sex a Vztahy
  • Ničeho nelitujte!26. června 2020 Ničeho nelitujte! Lítost kvůli věcem, které jsme udělali, se může časem zmírnit. Neutišitelná je však lítost kvůli věcem, které jsme neudělali. (Sydney J. Harris) Nechcete žít tak, abyste na konci života […] Posted in Sex a Vztahy
  • Přechody20. dubna 2020 Přechody Často se díváme na kalendář dnů jako na pouhý symbol plynutí času. zapomínáme, proč jsme na této Zemi. zapomínáme, že existuje důvod všech bolestí a zápasů. Zapomínáme, že jsme byli […] Posted in Sex a Vztahy
  • Pták v kleci9. března 2020 Pták v kleci K posledním lidským svobodám patří vybírat si své vlastní postoje. (Victor Frankl) Slyšel jsem otázku: "Proč pták v kleci zpívá?" Svým způsobem jsme všichni ptáci v klecích, ale máme […] Posted in Sex a Vztahy
  • Když samota bolí...14. ledna 2020 Když samota bolí... V našem  životě můžeme být obklopeni spoustou zajímavých lidí, a přesto se uvnitř cítit prázdní a osamělí. Ano, samoty se všichni zuby nehty bráníme, vyhýbáme, a v skrytu duše toužíme po […] Posted in Sex a Vztahy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...