Kritiky.cz > Recenze knih > Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti

Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti

125517 350 0 fit

Do rukou se mě dosta­la novin­ka s názvem Trpaslíci z paře­zo­vé­ho domeč­ku, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou Bambook. Zavede vás do lesa, do jed­no­ho trpas­li­čí­ho domeč­ku, kde vlád­ne poho­da a radost. A teď už se na to se mnou pojď­te podí­vat. 

Žil byl, jeden paře­zo­vý dome­ček a v něm šest trpas­lí­ků, původ­ně zahrad­ních. Jmenovali se Hrouda, Mrkvička, Hrabáček, Oblázek a Motyčka. Patřila k nim ješ­tě jed­na piho­va­tá trpas­li­čí hol­ka jmé­nem Deštnička. Tak krás­ně se jim v domeč­ku spo­leč­ně žilo. Všichni měli své mís­to v jejich hro­mad­ném obyd­lí a byli vel­mi pra­co­vi­tí. Pečují o svou zahrád­ku a mají se dob­ře. Jednoho dne jim někdo jejich krás­nou úro­du před­čas­ně skli­dí. Trpaslíci jsou z toho veli­ce smut­ní. Trpaslík Motyčka se vydá­vá do lesa pro něco k sněd­ku. Do veče­ra se ale nevrá­tí a všich­ni o něj mají vel­ký strach. Rozhodnou se tedy ho jít hle­dat. Zažijí při­tom mno­ho dob­ro­druž­ství, zají­ma­vých pří­hod a číhá na ně i něko­lik nebez­pe­čí. trpas­lí­ci se mají ale moc rádi a vždy drží při sobě. Ne jinak tomu bude i ten­to­krát. Dostanou se do Říše les­ních skřít­ků a pozna­jí při­tom prin­ce Bukáčka. Ten se nám zami­lu­je a více už vám nepro­zra­dím. Nechte se pře­kva­pit, jak to vlast­ně všech­no dopad­ne. Rozhodně se může­te těšit na pou­ta­vé a dob­ro­druž­né vyprá­vě­ní o pra­co­vi­tých trpas­lí­cích.

Knihu s rados­tí dopo­ru­čím všem, co mají rádi las­ka­vé pří­běhy z pří­ro­dy, s tro­chou napě­tí a dob­ro­druž­ství. S kníž­kou si autor­ka dala zále­žet, aby se líbi­la dět­ské­mu oku, ale i dospě­lé­mu. Autor i ilu­strá­tor odve­dl oprav­du pre­ciz­ní prá­ci, neboť pou­ta­vou for­mou doká­zal dětem vysvět­lit a přes­ně popsat, jak žijí trpas­lí­ci. Způsob vyprá­vě­ní mě uchvá­til, autor­ka veli­ce zají­ma­vou for­mou popi­su­je zají­ma­vý děj a ani na chvi­lič­ku mě nene­cha­la odpo­či­nout. Tuto pohád­ko­vou kni­hu roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji a moc se těším na dal­ší kni­hu Bohunky Trelové.

Kniha je urče­na dětem od 4 let.

Autor: Bohunka Trelová

Ilustrace: Michal Sušina

Žánr: kni­ha pro děti, edi­ce Pohádkové čte­ní

Vydáno: 2019, Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 104

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-271-2551-7


Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner4. března 2019 Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner Ráj mrtvých dětí je brilantně napsaná detektivka zasazená do prostředí, kde bychom zákulisí zločinu moc nečekali, spíše naopak, a o to víc vás pak překvapí nečekaným rozuzlením […]
  • Víš, kde jsou děti stromů?14. října 2019 Víš, kde jsou děti stromů? Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování lesem a spát přitom pod širákem? Podaří se hajnému Petrovi najít veverčákovi rodinu?  Hajný Petr bydlí ve […]
  • František Kvíz: Houbařův sen13. března 2016 František Kvíz: Houbařův sen Budete s vílou sbírat fialkový pyl, poslouchat vozy potulných cikánů, ucítíte pach vlků tak zblízka, až se vám budou ježit chlupy na zádech, nadýcháte na ruce zmrzlým obrům a já nevím, […]
  • Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi18. října 2019 Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi Všechny roční období jsou krásné a bohaté na různé přírodniny, které naleznete při vašich procházkách přírodou. Celá rodina se může podílet na výrobě zajímavých a krásných dekorací, ale […]
  • Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách20. března 2016 Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách Hracích knížek s angličtinou, češtinou, ba i matematikou mi prošlo rukama už několik, ale tato rozhodně děti zaujala dokonce tak, že jsme téměř u konce s luštěním. Je totiž neuvěřitelně […]
  • Hry pro rozvoj psychomotoriky - pro děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy14. října 2019 Hry pro rozvoj psychomotoriky - pro děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení, své vnitřní prožívání, nápaditost, samostatné myšlení, představivost, učí se […]
  • Terezka a Majda na horách - kniha - recenze25. dubna 2017 Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začátek není zrovna nejideálnější. Na místo určení, čili tam, kde budou bydlet, […]
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […]
  • Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny7. září 2018 Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny Spavé pohádky. Pohádky, které vám přivodí tak hluboký spánek, že je to až k neuvěření. Něco na té relaxaci a meditaci je. A když si k tomu přidáte ještě ten mateřsky hebký hlas Nadi […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]