Kritiky.cz > Pro ženy > Troufnete si nosit kostkovaný vzor?

Troufnete si nosit kostkovaný vzor?

raul varzar 590459 unsplash


Kostkovaný vzor bude letos na pod­zim k vidě­ní úpl­ně všu­de. A bodejť by taky ne, když se jed­ná o jeden ze stě­žej­ních tren­dů sezó­ny! Jestliže jste jej až do této chví­le pova­žo­va­li za zasta­ra­lý, pak je ten správ­ný čas své pře­svěd­če­ní pře­hod­no­tit a udě­lat mód­ní kost­ce čest­né mís­to ve vaší šat­ní skří­ni. Kde všu­de se bude kost­ko­va­ný vzor nosit? Jaké kous­ky si s tím­to moti­vem může­te (nebo mož­ná dokon­ce musí­te) poří­dit? Inspirujte se spo­leč­ně se mnou v dneš­ním člán­ku!

Kostkovaný vzor se vrátil se vší parádou!

Před něko­li­ka lety udá­val směr oblé­ká­ní, pak se na něja­kou dobu stá­hl do ústra­ní a nyní se roz­ho­dl vrá­tit na pomy­sl­nou mód­ní špič­ku. O kost­ko­va­ný vzor pro­to letos na pod­zim roz­hod­ně nou­ze nebu­de. Prozradím vám, jaké kous­ky urči­tě sto­jí za to, kte­ré bys­te si měli poří­dit a do kte­rých se vypla­tí vra­zit pení­ze.

Kostkovaný kabátek

Podzimní kabá­tek je v dám­ské šat­ní­ku jed­no­znač­ně povin­nost. Jestliže pří­liš nehol­du­je­te bun­dám, kte­ré jsou na vás pří­liš krát­ké a radě­ji sáh­ne­te po del­ším kabá­tu, pak zkrát­ka není co řešit. Kostkované kabá­ty se hodí k dží­nám i legí­nám, na nohy může­te nasa­dit tře­ba kot­ní­ko­vé botič­ky a hrdě vyra­zit do ulic!

Kostkovaná sukně

Sukně se dají nosit i na pod­zim (klid­ně i v zimě) tak­že nevi­dím jedi­ný důvod, proč bys­te se jim měli vyhý­bat. Už asi čeká­te, že ape­lo­vat budu na suk­ně s kost­kou, kte­ré vypa­da­jí úžas­ně a ale­spoň na mě půso­bí tako­vým tím škol­ním dojmem. Aby vám neby­la zima, natáh­ně­te si pod suk­ni silon­ky nebo pun­čo­chy, doda­jí vaše­mu vzhle­du šmrnc.

Kostkované sáčko

Do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho dopo­ru­čím inves­ti­ci do kost­ko­va­né­ho sáč­ka, kte­ré uno­sí­te do měs­ta, do prá­ce a klid­ně i do ško­ly. Hodí se k němu tře­ba kla­sic­ké moka­sí­ny, pokud si na ně netrou­fá­te, obuj­te si oby­čej­né tenis­ky a stej­ně to bude vypa­dat dob­ře.

Foto: Pinterest.com, Unsplash.com


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...