Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Třísky do masa - kniha

Třísky do masa - kniha

l136439
l136439
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha je roz­dě­le­ná na tři oddí­ly. První se nazý­vá Město a jsou v ní povíd­ky, v nichž jsou stě­žej­ní­mi posta­va­mi dvě židov­ské sest­ry Rosenbergovy – Róza a Adelaida. Adelaida se zrov­na vdá­va­la za muže jmé­nem Oskar Hering a Róza z toho neby­la dva­krát nad­še­ná, i když se to sna­ži­la mas­ko­vat. Nakonec ode­šla ze svat­by dří­ve, i když ji sest­ra pro­si­la, aby to nedě­la­la. Róza tak zůsta­la sama a napl­no si to uvě­do­mi­la v násle­du­jí­cích dnech, když doma neby­lo niko­ho jiné­ho. Nicméně si na ten stav zača­la poma­lu zvy­kat. Pět dní po svat­bě při­hr­čel k Róze, respek­ti­ve k její­mu domu kočár a v něm její švagr.

Lítal jí po domě – hle­dal Adelaidu. Když ji nena­šel, zbrunát­něl a chtěl Rózu bít. Vzal ji za vla­sy a smý­kl s ní k vrát­kům, ale ta se neda­la. Uhodila ho. Překvapením odstou­pil, pro­to­že ho Adelaida čas­to­va­la tím, že mu uká­že, jest­li bude bít žen­skou. Tak se dal na úprk. Švagrová mu ješ­tě pohro­zi­la, že ho příš­tě vez­me seky­rou. O něko­lik hodin poz­dě­ji zavr­za­la vrát­ka a obje­vi­la se Adelaida. Róza to tak tro­chu čeka­la po tom, co se u ní doma udá­lo. Nabídla sestře jíd­lo, ona sama nejed­la, pro­to­že zrov­na něco doší­va­la na šicím stro­ji. Ale pak už to byly zno­vu jen ony dvě.

Druhý oddíl kni­hy se nazý­vá Staří a mla­dí. Zde jsou povíd­ky růz­no­ro­dé, napří­klad jed­na z nich se jme­nu­je Fru-Fru, zrz­ka a psí hov­no. Fru-Fru je nor­mál­ní mla­dý kluk. Jednou takhle šel ven a uvi­děl lou­ku. Tak se roz­ho­dl, že se po ní pro­jde bosý, a to neměl dělat. Levou nohou šlá­pl do exkre­men­tu, při­čemž zala­men­to­val, proč zrov­na on. To ale nebyl konec. Totéž se mu sta­lo i s nohou pra­vou, tak­že byly špi­na­vé obě dvě. Najednou šla oko­lo něho pěk­ná mla­dá dív­ka se zrza­vý­mi vla­sy a na hla­vě s klo­bou­kem zva­ným lido­vě sla­mák.

Pozdravil ji a ona hned vědě­la, co se sta­lo. Chtěla, aby jí exkre­ment uká­zal, tak Fru-Fru zve­dl nohu a udě­lal to. Avšak pak se tro­chu vychlou­bal, že to samé je i na té pra­vé. Začali spo­lu han­dlo­vat nebo­li vyjed­ná­vat o tom, že co za to, když jí uká­že i tu pra­vou. Zrzavá dív­ka mu nabíd­la prsa, to nechtěl, pak tedy něco jiné­ho, ale to se Fru-Fru až otřá­sl odpo­rem. Tak se dohod­li na kotr­mel­ci, i když zrza­vá dív­ka stá­le nabí­ze­la prsa. Po chví­li váhá­ní tedy udě­la­la kotr­me­lec a Fru-Fru jí tu nohu uká­zal. S tím se spo­ko­ji­la a ode­šla pryč, aniž by se na něj ohléd­la.

Ve tře­tí čás­ti kni­hy je Miniatura, jed­na povíd­ka. Vypráví se v ní pří­běh mla­dé­ho muže jmé­nem Kašpar Klier, kte­rý žije s mat­kou sám, pro­to­že jeho bra­tr Harry už se odstě­ho­val a začal pod­ni­kat. Jednoho dne najde v zemi špi­ča­tý kámen, kte­rý si při­ne­se domů i přes mat­či­ny pro­tes­ty. Pak se začnou dít věci. Kašpar si v hla­vě začne sta­vět ima­gi­nár­ní měs­to jako poctu své­mu otci, kte­rý se ztra­til a nikdo neví, kde, až se z toho zbláz­ní a bude nucen nastou­pit léčbu v psy­chi­at­ric­kém pavi­lo­nu. Od ošet­řu­jí­cí­ho léka­ře se však ješ­tě před­tím dozví, že i jeho otec trpěl dušev­ní cho­ro­bou a též se tam léčil.

Tento sou­bor poví­dek je výbor­ný, jsou pros­tě ze živo­ta. Komiky se tam najde mini­mum, spíš se jed­ná o tragi­ko­mic­kou rovi­nu. Doporučuji urči­tě všem čte­ná­řům, je to super kníž­ka. Má184 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Atlantis.

 • Autor: Václav Chochola
 • Žánr: belet­rie
 • Nakladatelství: Atlantis
 • Datum vydá­ní: 2004

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Motáky nezvěstnému - kniha11. července 2017 Motáky nezvěstnému - kniha Příběhem provází vypravěč, který nese jméno Vilém Svoboda. Vše začíná v soudní síni. Předsedou senátu byl jistý Ruggiero Ritt, který se skvěl snědou pletí a vlastně byl takovým typem, […] Posted in Recenze knih
 • Cesta na Praděd - kniha8. července 2017 Cesta na Praděd - kniha Příběh začíná čtvrtého srpna 1966, kdy Josef a jeho společnost v podobě dvou mužů jedoucích na voze a pěti dívek, které jely stejně jako Josef na koních. Vydali se na cestu, která měla […] Posted in Recenze knih
 • Kurs potápění - kniha29. června 2017 Kurs potápění - kniha V jedné místnosti stoí jedna žena, která se chystá psát do novin, ale ne jen tak něco ledajakého. Je rozhodnutá napsat svoji rodinnou historii, o které však toho moc neví. Na stěně visí […] Posted in Recenze knih
 • Pasáž - kniha26. června 2017 Pasáž - kniha Příběhem prochází hlavní mužská postava Antonín Tvrz. Jednoho dne jde ulicí, či spíše pasáží a zastaví se u telefonní budky. Ne, že by chtěl volat, ale hledal diář. Mezitím k budce přišla […] Posted in Recenze knih
 • Tajemství Kremlu - 90 %24. února 2022 Tajemství Kremlu - 90 % Kreml v ruském jazyce znamená pevnost, nebo opevnění, i před cizíma očima, což tak trochu napovídá i název knihy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novinách či ve zpravodajství řečeno […] Posted in Recenze knih
 • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […] Posted in Recenze knih
 • Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu10. srpna 2018 Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu Rok 1982 byl pro Abby Riversovou zlomový - měla deset let a považovala se za dospělou, protože se jí povedlo v kině se rozplakat u filmu E. T. - Mimozemšťan. Týden před Díkuvzdáním […] Posted in Recenze knih
 • Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého11. července 2018 Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého Ukradený bacil - jistý bakteriolog přisunul pod mikroskop sklíčko s preparátem jedné z nejnebezpečnějších nemocí vůbec - cholera. Na tento zárodek momentálně pohlížel bledý muž, jenž na […] Posted in Recenze knih
 • Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř10. července 2018 Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř Rytíř Friduš z Linavy si v poslední čtvrtině 13. století, vyhlédl Krásenický vrch, přičemž se rozhodl, že na něm postaví hrad. Toto území mu sice neříkalo pane, ale to mu bylo vcelku […] Posted in Recenze knih
 • Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha29. června 2018 Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha Vypravěč příběhu se sešel se svým kamarádem Márou na obědě v hospodě U dvou koček. Museli spolu totiž probrat okolnosti odjezdu na vodu, který se měl uskutečnit už druhý den. Kromě jich […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53932 s | počet dotazů: 255 | paměť: 61551 KB. | 01.12.2022 - 13:39:08