Kritiky.cz > Filmové premiéry > Trio z Belleville

Trio z Belleville

Image123

Šampión je osa­mě­lý chla­pec, kte­ré­ho ado­p­to­va­la jeho babič­ka, madam Souza. Ta se posta­rá o to, aby vnuk našel věr­né­ho kama­rá­da v pso­vi Brunovi a aby našel život­ní záli­bu v jízdě na kole. Pod babič­či­ným vede­ním se ze Šampióna sta­ne favo­rit slav­né­ho cyk­lis­tic­ké­ho závo­du Tour de France. Během závo­du, vyso­ko v horách, je však Šampión spo­lu se dvě­ma dal­ší­mi kole­gy une­sen fran­couz­skou mafií. Madam Souza s Brunem se roz­hod­nou ho zachrá­nit. Sledují únos­ce za oce­án, do obrov­ské­ho hluč­né­ho vel­ko­měs­ta jmé­nem Belleville, kde nachá­ze­jí opo­ru v tro­ji­ci sta­rých dam – Violette, Rose a Blanche -, kte­ré byly ve 30. letech music-hallovými hvězda­mi.

Nakonec spo­leč­ně obje­vu­jí Šampióna, kte­rý se stal bez­moc­nou hříč­kou v rukou zis­kuchti­vých mafi­á­nů. Zachránit mla­dí­ka může jen jeho vlast­ní cyk­lis­tic­ké umě­ní, babič­či­no odhod­lá­ní a rafi­no­va­nost tro­ji­ce sta­rých dam…
Melancholická ani­mo­va­ná kome­die, kte­rá se obe­jde bez dia­lo­gů i prvo­plá­no­vé „disneyov­ské“ roz­to­mi­los­ti, je celo­ve­čer­ním debu­tem jed­né z nej­slib­něj­ších osob­nos­tí sou­čas­ní ani­mo­va­né scé­ny, čty­ři­ce­ti­le­té­ho Francouze žijí­cí­ho v Kanadě - Sylvaina Chometa. Výtvarník, comic­so­vý kres­líř a reži­sér za svůj před­cho­zí sní­mek, krát­kou ani­mo­va­nou hříč­ku La Vielle dame et les pige­ons (Stará dáma a holu­bi), zís­kal řadu mezi­ná­rod­ních oce­ně­ní včet­ně ceny BAFTA a nomi­na­ce na Oscara a Césara.
Melancholický, evrop­sky rafi­no­va­ný, vizu­ál­ně vytří­be­ný a kou­zel­ně vtip­ný film trio z Belleville byl vybrán do sou­tě­že na letoš­ním MFF v Cannes, kde se setkal s mimo­řád­ně vře­lým při­je­tím. Byl zakou­pen do dis­tri­buce řady zemí a se svým zamě­ře­ním na inte­li­gent­ní, dospě­lé pub­li­kum má šan­ci stát se podob­ným umě­lec­ky vyso­ce ceně­ným hitem jako v loň­ském roce Cesta do fan­ta­zie.

Trailer

Malá veli­kost
Střední veli­kost
Velká veli­kost


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Trio z Belleville12. prosince 2003 Trio z Belleville Tento týden si Vás dovolím pozvat na další kreslený film. Dorazil z Francie a jmenuje se Trio z Belleville. Přestože jde o kreslený film, neodvažoval bych se v tomhle případě tvrdit, že […]
  • Na dřeň | De Rouille et d'os [70%]22. března 2013 Na dřeň | De Rouille et d'os [70%] Francouzský režisér Jacques Audiard se k nám do kin naposledy podíval před více jak třemi lety se snímkem Prorok.Nyní se do kin dostává jeho loňský snímek Na dřeň, který mimojiné posbíral […]
  • 17. 8. 201717. srpna 2017 17. 8. 2017 Filmové premiéry dnešního dne. Po strništi bos Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena […]
  • Filmové premiéry v řijnu 20111. října 2011 Filmové premiéry v řijnu 2011 06. 10. 11 - Elitní zabijáci Ti nejlepší nájemní zabijáci proti příslušníkům elitní vojenské jednotky. Thriller Garyho McKendryho slibuje výjimečný zážitek. Vznikl podle kontroverzního […]
  • Na krátko30. května 2018 Na krátko Na krátko je příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily před tím, jaký svět skutečně je. A které svoji zkoušku z dospělosti musejí […]
  • Spider-Man 3 - Když se z koutů snášejí černé pavučiny…10. dubna 2007 Spider-Man 3 - Když se z koutů snášejí černé pavučiny… Chtěl bych začít stejně jako posledně (vyplivnutím počtu protivníků, kteří zkříží Parkerovi cestu), ale nemohu. Noc co noc bych se probouzel orosen potem, stíhaly by mě výčitky svědomí, […]
  • ZUŘÍCÍ BÝK - Projekt 1006. února 2004 ZUŘÍCÍ BÝK - Projekt 100 Film podle stejnojmenné životopisné knihy o legendárním boxerovi Jakeu La Mottovi, na níž se vysloužilý sportovec podílel ještě se dvěma spoluautory. Díky neuvěřitelnému nasazení jak […]
  • Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967)24. srpna 2019 Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967) V pořadí čtvrtý příběh o krásné Angelice se odehrává sedm let po údajné smrti hraběte Peyraca. Poté, co se Angelika od krále dozvěděla, že Joffrey nebyl upálen na hranici, rozhodla se ho […]
  • červnové premiéry v kinech28. května 2004 červnové premiéry v kinech V červnu se připravte pouze na deset premier, ale mezi nima se najde i ten největší skvost. Harry Potter a vězeň z Azkabanu 03. 06. 04 Motýl Uzavřený vdovec Julien Larieux (Michel […]
  • P. G. Wodeouse - Horká lázeň9. listopadu 2019 P. G. Wodeouse - Horká lázeň Městečko St. Rocque leží na mořském Pobřeží na severu Francie. Zámek Blissac stojí poblíž městečka St. Rocque, jenž si pronajal pan Wellington Gedge se svojí ženou. Jejich vztah není […]