Trendy pro rok 2017

img a293825 w1994 t1505902614

Ať už si zaři­zu­je­te nové byd­le­ní, nebo rádi udr­žu­je­te krok s módou, při­pra­vi­li jsme pro vás pře­hled tren­dů, kte­ré budou v násle­du­jí­cím roce kra­lo­vat na trhu s nábyt­kem a vyba­ve­ním domo­va.
bílý vzor

Mramor

Rok 2017 se nese ve zna­me­ní mra­mo­ru a to pře­váž­ně v bílé bar­vě. Nepoužívá se už pou­ze na dlaž­di­ce a kuchyň­ské des­ky, sou­čas­ným tren­dem je mimo jiné i obklá­dá­ní stěn. Využívá se v mini­ma­lis­tic­kých inte­ri­é­rech pro svou čis­to­tu a ele­gan­ci. Navíc se dá skvě­le skom­bi­no­vat s mosa­zí, dal­ším tren­dy mate­ri­á­lem pro letoš­ní rok.
Ptáte se, jest­li je mož­né dosáh­nout toho­to ele­gant­ní­ho a sty­lo­vé­ho vzhle­du i pokud vám pod­mín­ky neu­mož­ňu­jí mra­mo­ro­vé obkla­dy a dlaž­di­ce? Samozřejmě. Dostupné jsou mra­mo­ro­vé tape­ty, lepí­cí fólie a doplň­ky s moti­vem mra­mo­ru. A pokud vám ten­to trend při­ros­tl k srd­ci nato­lik, že ho chce­te mít stá­le s sebou, pořiď­te si obal na tele­fon, nebo note­book s tou­to tex­tu­rou. Možností je oprav­du mno­ho.

Barvy, barvy, barvičky

Pokud vás už una­vu­jí odstí­ny béžo­vé a šedé, kte­ré byly tren­dy v posled­ních letech, máme pro vás dobrou zprá­vu. Do módy se vra­cí barev­né inte­ri­é­ry, kte­ré roz­zá­ří celý pokoj a pozved­nou vaší nála­du. Mezi nej­po­pu­lár­něj­ší bar­vy bude pat­řit zele­ná. Ať už trá­vo­vá, hráš­ko­vá, nebo limet­ko­vá, s tou­to bar­vou nemů­že­te šláp­nout ved­le. Dalšími barva­mi roku 2017 bude fia­lo­vá, žlu­tá a také pas­te­lo­vé odstí­ny.

Návrat k přírodě

Po něko­li­ka letech se do módy vra­cí pří­rod­ní mate­ri­á­ly a bar­vy. Ať už zmi­ňo­va­ná zele­ná, kom­bi­no­va­ná s čer­ve­nou či béžo­vou, dře­vě­né obkla­dy, nebo pří­rod­ní tex­ti­lie, exis­tu­je mno­ho mož­nos­tí, jak nechat do inte­ri­é­ru pro­nik­nout pří­ro­du. Jednoduchá mož­nost je při­dat do inte­ri­é­ru kvě­ti­ny a poko­jo­vé rost­li­ny, roz­jas­ní celý inte­ri­ér a pomo­hou vám k vytvo­ře­ní klid­né a poho­do­vé atmo­sfé­ry.
tmavý interiér

Více na Kritiky.cz
Startup za pakatel aneb Kompletní kurz mikropodnikání Opravdu se tu člověk doví, co potřebuje, nebo jde jen o stránky prázdných slov? Příruče...
Komiks 71 ...
Barry Seal: Nebeský gauner - 70 % Barry je zkušený pilot, který létá napříč Spojenými státy. Jeho lety jsou pravidelné, ste...
Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl Na Slovensku se rozeběhla třetí série nejsledovanější šou všech dob – Tvoja tvár znie po...
Dinosaurium. Potěší všechny milovníky prastarého světa a doby, kdy na Zemi vládli dinosauři. Řada Račte vstoupit do muzea, kterou vydává Albatros, se rozrostla o další velkoformátovou pu...

Rozdělení prostoru

Dalším vel­kým hitem toho­to roku je roz­dě­le­ní vel­kých pro­stor na men­ší zóny, kte­ré při­da­jí sou­kro­mí a uvol­ně­ní. Trendem jsou i útul­ná zákou­tí, ve kte­rých je mož­no rela­xo­vat. K jejich vytvo­ře­ní se dá vyu­žít napří­klad arkýř, nebo pod­krov­ní míst­nost.
Doufám, že jsme vám poskyt­li ale­spoň něja­ký pře­hled o nej­no­věj­ších tren­dech a jejich pou­ži­tí v domác­nos­ti. Stačí pou­ze drob­nos­ti, abys­te vaši domác­nost udr­že­li sty­lo­vou a tren­dy.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kuchyň podle nejnovějších trendů21. února 2020 Kuchyň podle nejnovějších trendů Je vaření, pečení a zkoušení nových receptů vašim koníčkem a v kuchyni se cítíte jako ryba ve vodě? Převlečete si vaši kuchyň do nového kabátku, abyste získali váš malý ráj pro vaření, […]
  • Rekonstrukce obývacího pokoje8. února 2020 Rekonstrukce obývacího pokoje Váš obývák připomíná nějakou kulisu z retro filmu? Největší čas na to, abyste se pustili do jeho přeměny a vpustili jste tak do vašeho domova nový, svěží a moderní styl v podobě […]
  • Dětské hřiště na vaší zahradě10. ledna 2020 Dětské hřiště na vaší zahradě Vyberte si z široké nabídky atrakcí, které můžete snadno u místit i na svou terasu nebo zahradu. Nebude vás to stát tolik, jako pravidelná návštěva dětských hracích center či poutí, a […]
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Umělé květiny jako dekorace25. listopadu 2019 Umělé květiny jako dekorace Pro někoho můžou být umělé květiny stále představou lapače prachu. Pro jiné naopak nepostradatelná dekorace bytu či interiéru. Pryč jsou doby, kdy umělou květinu rozeznalo od té živé i […]
  • Změna zdravotní pojišťovny21. prosince 2019 Změna zdravotní pojišťovny Jestliže nyní promeškáte příležitost změnit vaši zdravotní pojišťovnu, na další podání žádosti o přestup budete čekat dalších sedm měsíců. Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za […]
  • Barvy a jejich vliv na člověka22. prosince 2019 Barvy a jejich vliv na člověka Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je vám jedna barva sympatická před druhou? Proč jsou mezi lidmi oblíbené určité barvy a jiné zase zavrhované? Podniky, kanceláře, restaurace a jiné […]
  • Kreativní a originální dekorace17. března 2020 Kreativní a originální dekorace Každý rok je to stejné. Procházíme se ulicemi, které září různými vánočními světýlky. Obchody jsou vyzdobené snad každý rok dřív a dřív. Během nákupů posloucháme koledy. Předvánoční […]
  • Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit7. února 2020 Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit Koupíme si rodinný domek, byt či jakoukoliv nemovitost, ve které budeme trvale bydlet se svojí rodinou, ale stane se, že teď je potřeba investovat do částečné anebo kompletní […]
  • Krajky mají stále své kouzlo4. února 2020 Krajky mají stále své kouzlo Možná máte v paměti uložen obrázek, na kterém je obývací pokoj vaší babičky. Na stole je bílý ubrus, na něm ručně háčkovaná krajková dečka a váza s květinami. Na poličkách […]