Kritiky.cz > Pro ženy > Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!

Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!

woman 2609115 1920 1


Zplihlé vla­sy roz­hod­ně nejsou žád­ná výhra. Každá z nás si pře­je (i když bychom to tře­ba nepři­zna­ly nahlas) boha­tou hří­vu, kte­ré nechy­bí objem ani zdra­vý lesk a kte­rá už na prv­ní pohled vypo­ví­dá v náš doko­na­lý vzhled. Bohužel ne všem nám byla od pří­ro­dy do vín­ku nadě­le­na krás­ná a hus­tá kšti­ce, pro­to se mezi námi najdou tako­vé ženy a dív­ky, kte­ré trá­pí zplih­lé vla­sy.

Máte zplihlé vlasy? Vím, co na ně pomůže!

Možná i vy pat­ří­te k těm nešťast­ni­cím, kte­ré se čas­to trá­pí pro své zplih­lé a jem­né vla­sy, kte­ré půso­bí una­ve­ně, chy­bí jim objem i lesk a cel­ko­vě nejsou zrov­na kdo­ví­ja­kým důka­zem krá­sy. Naštěstí vím, co by vám s tím­to pro­blé­mem, se kte­rým se stej­ně jako vy potý­ká dal­ší spous­ta žen, může pomo­ci.

Proto vám teď před­sta­vím něko­lik základ­ních rad, kte­ré na zplih­lé vla­sy fun­gu­jí. Jaké z nich vyzkou­ší­te, nechám na vás. Jsem si ale jis­tá, že někte­ré z nich vám urči­tě pomo­hou!

Rada první: kvalita šamponu je na prvním místě

Pokud jsou vaše vla­sy pří­liš jem­né a mají ten­den­ce půso­bit zplihle, pak bys­te si měli dát zále­žet na vol­bě správ­né­ho šam­po­nu. V tom­to pří­pa­dě jde stra­nou níz­ká cena nebo neo­do­la­tel­ná vůně a na řadu při­chá­zí kva­li­ta. Nesnažte se na sobě v tom­to ohle­du šet­řit, pro­to­že pou­ze kva­lit­ní šam­pon zaru­čí, že vla­sy nebu­dou mast­né, zplih­lé a una­ve­né.

Rada druhá: s kondicionérem se to nemá přehánět

Já se odjak­ži­va držím toho názo­ru, že kon­di­ci­onér je urče­ný spí­še pro hrubé, těž­ké a nepod­daj­né typy vla­sů (kte­ré mám sho­dou okol­nos­tí zrov­na já), a nao­pak nejsou vhod­né pro vla­sy, kte­ré jsou samy o sobě už tak dost jem­né. Když už chce­te kon­di­ci­onér pou­ží­vat a víte, že se ho odmí­tá­te vzdát, pak pama­tuj­te, že se nesmí naná­šet pří­mo ke kořín­kům vla­sů, ale pou­ze do jejich dél­ky a pře­de­vším do koneč­ků.

Rada třetí: zastřihování konečků dokáže divy

Na závěr ješ­tě jed­na rada, kte­rá oprav­du pomá­há: pra­vi­del­né zastři­ho­vá­ní koneč­ků. Budete-li na své vla­sy (s odpuš­tě­ním) kaš­lat a ke kadeř­ni­ci se vypra­ví­te tře­ba jed­nou za dva roky, nebo klid­ně ješ­tě déle, pak se vám vaše vla­sy odvdě­čí tím, že budou zby­teč­ně těž­ké a tím pádem budou mít sklo­ny k tomu, aby vypa­da­ly una­ve­né, bez živo­ta a půso­bi­ly zplih­lým a nevzhled­ným dojmem.


Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!
Hodnocení: 1.4 - ‎25 hl.


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Domácí hry či výlet za dobrodružstvím29. listopadu 2019 Domácí hry či výlet za dobrodružstvím Vaše malé ratolesti se doma nudí a je potřeba jim tedy zpříjemnit jejich dny? Co tedy vzít je na výlet! Bezvadný nápad, jak potěšit své ratolesti, je dopřát jim kousek zábavy, sportu, […]
  • Tužka nebo rtěnka? To je dilema!31. května 2019 Tužka nebo rtěnka? To je dilema! Je lepší tužka nebo rtěnka? To je dilema, které dnes a denně řeší mnoho žen. Zatímco některé nedají dopustit na klasiku v podobě rtěnky, na kterou pějí samou chválu a líčení by si bez ní […]
  • Manšestr se znovu vrací na scénu!11. června 2019 Manšestr se znovu vrací na scénu! Manšestr je materiál, který si v posledních několika letech užil nejen spoustu velkolepých vzestupů, ale i možná mnohem více krkolomných pádů. Každá z nás určitě moc dobře ví, o čem je […]
  • Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete1. srpna 2019 Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete Dlouhé sukně jsou ženami často zatracovány, což je velká škoda. Hodně z nás se jejich nošení vyhýbá ze strachu, že jim dlouhý střih jednoduše nesluší. Jiné po nich nesáhnou z toho důvodu, […]
  • Lak na nehty dodá vašim drápkům šmrnc! Jaké barvy jsou na podzim in?16. května 2019 Lak na nehty dodá vašim drápkům šmrnc! Jaké barvy jsou na podzim in? Už jako malé holčičky jsme si lak na nehty tajně půjčovaly z maminčina kosmetického šuplíku a s výrazně nalakovanými nehtíky si pak připadaly hrozně dospělé a trendy. Láska k namalovaným […]
  • Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví19. června 2019 Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví Snad žádná z nás neodolá pohledu na regály přetékající nejrůznějšími produkty, které hýří všemi barvami, slibují možné i nemožné výsledky a které jsou často doporučovány v reklamách, jež […]
  • Sexy spodní prádlo - nebojte se vybočit ze stereotypu a partnera překvapit!25. července 2019 Sexy spodní prádlo - nebojte se vybočit ze stereotypu a partnera překvapit! Zatímco pro některé ženy je sexy spodní prádlo každodenním chlebem, pro jiné je naopak neprobádaným územím, na které se z nějakého důvodu ostýchají vydat. Pakliže patříte k ženám, které […]
  • Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?!26. srpna 2019 Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?! Suchá pokožka trápí dnes a denně mnoho žen a dívek, mezi něž možná patříte i vy. Určitě mi dáte za pravdu, že pokožka, která je vysušená, podrážděná a která se loupe rozhodně není nic […]
  • Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění?2. října 2019 Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění? Mnohá z nás se dostane do situace, kdy si, často k tomu dochází před zrcadlem, řekne: „A dost! Musím zhubnout.“ Zadáte-li tento problém do vyhledávače, zavalí vás ne moře ale […]