Kritiky.cz > Recenze her > Transport Fever - 95 %

Transport Fever - 95 %

vlcsnap 2016 11 20 19h29m38s366

Chcete se sta­rat o stát, o dopra­vu mezi měs­ty? Přepravovat oby­va­te­le, jíd­lo, ocel,  plas­ty...? Hra Transport Fever je přes­ně ta pra­vá.

Před něko­li­ka lety vyšla hra Train Fever. Hra, kte­ré vytvo­ři­lo malé stu­dio s vel­mi ome­ze­ným roz­poč­tem. Před něko­li­ka týd­ny vyšla nová hra. Transport Fever, kte­rý při­dá­vá dal­ší dru­hy dopra­vy k před­cho­zí hře.

Tentokrát může­te zbo­ží a lidi pře­pra­vo­vat nejen ve vla­cích a auto­busech (kočá­rech), ale i v lodích a leta­dly, kte­ré umož­ňu­jí vzdá­le­něj­ší a lep­ší pře­pra­vu.

Je to hra pou­ze pro jed­no­ho, a tak vytvá­ře­ní doprav­ní tras je nej­vět­ší úkol sta­vi­te­le. Vymyslet tra­sy, kte­ré budou nej­ví­ce vydě­lá­vat na zbo­ží a jeho pře­su­nu.

Jestli zná­te Train Fever, tak Transport Fever je o level dále, umož­ňu­je lep­ší sta­vě­ní a lep­ší vyu­ži­tí tras. Začínáte, pokud si to nena­sta­ví­te jinak, v roce 1850. Máte pou­ze dostav­ní­ky, sotva par­ní loko­mo­ti­vy a sta­rá­te se o prv­ní oby­va­te­le měst. Hledáte tra­sy, továr­ny, kte­ré vyrá­bí to, co dal­ší továr­ny spo­tře­bo­vá­va­jí. Řetěz tová­ren a jejich výrob­ků postup­ně smě­řu­jí do měst, kde kte­ré rádi spo­tře­bo­vá­va­jí pro­duk­ty.  Městská dopra­va se zase sta­rá o pře­sun oby­va­tel mezi měs­ty.

Stavění tras mezi měs­ty je vel­mi snad­né, najde­te si kole­je a sil­ni­ce, kte­ré sta­ví­te dokud na ně ješ­tě máte pení­ze. Trasy vede­te od nádra­ží k nádra­ží, od skla­diš­tě ke skla­diš­tě. Stavíte mos­ty nad řekou a samo­zřej­mos­tí jsou i tune­ly. Snažíte se ušet­řit, a tak sta­ví­te po vrs­tev­ni­cích a hle­dá­te nej­lev­něj­ší ces­tu.

K pře­pra­vě Vám samo­zřej­mě slou­ží i lodě a leta­dla, pro kte­ré nemu­sí­te tra­sy sta­vět. Pro lod­ní dopra­vu máte mini­mál­ně jed­nu řeku a leta­dla mají svůj vzduš­ný pro­stor. Je pou­ze na Vás, jest­li posta­ví­te jenom sil­ni­ce a kole­je, nebo vyu­ži­je­te i dal­ší mož­nos­ti, jak trans­port zbo­ží pro­vést.

Hra Transport Fever je vel­mi zábav­ná hra, po něko­li­ka tuto­ri­á­lech jsem si ji zami­lo­val, pokud chce­te vytvo­řit impé­ri­um, tak i ní musí­te strá­vit hodi­ny a hodi­ny času. Stavět poma­lu, kou­sek po kous­ku a utrá­cet kaž­dý vydě­la­ný peníz, neza­po­me­nout na to, že vozy stár­nou, občas je i vymě­nit a vyu­ží­vat tras, kte­ré nej­ví­ce vydě­lá­va­jí. A na nic neza­po­me­nout.

Už dlou­ho mě tak hra neza­bi­la vol­ný čas. Když se do ní hráč pono­ří, tak ani o času neví­me. Kdysi jsem strá­vil svůj vol­ný čas ve hře Simutrans, ale teď jsem našel novou hru, sice je pla­ce­ná, ale to vůbec neva­dí, pokud se hrou člo­věk ztra­tí hodi­ny a hodi­ny hra­ní, tak si cenu nepři­pouš­tí.

[adro­ta­te banner=„43“]

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Transport Fever
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

  • Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85%17. února 2018 Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85% Máme před sebou nejlepší hru roku!!! I když je teprve únor 2018, tenhle počin se bude hodně těžko překonávat. Vznik Kingdom Come: Deliverance se datuje až do roku 2011, kdy vzniklo díky […] Posted in Recenze her
  • Destiny20. července 2016 Destiny Destiny je akční střílečka, kde budete kolem sebe střílet hlava nehlava. Velké studio rovná se velké peníze vynaložené na hru, ale né vždy se hra povede podle plánu a tak po grafické […] Posted in Recenze her
  • Dům snů - společenská hra - recenze - 100 %6. dubna 2017 Dům snů - společenská hra - recenze - 100 % Když jsem byla malá, tak existovaly úplně klasické a jednoduché společenské hry. Dnes je to velká moderna, o které nebylo v minulých dobách ani potuchy. Jedna z velmi moderních novinek […] Posted in Recenze her
  • Watch Dogs 2 - 70 %18. června 2017 Watch Dogs 2 - 70 % Pro Xbox live právě vyšel první díl série Watch Dogs zdarma, tedy pouze pro členy, kteří si platí účet Gold. Recenzuji ale pokračování, druhý díl, který má pokročit v hackerské simulaci ve […] Posted in Recenze her
  • NHL 17 - 50 %21. září 2016 NHL 17 - 50 % Jako každý rok je léto, jaké každé Vánoce jsou úplně stejné, tak se vrací se změnami nové NHL, tentokrát v ročníku 17. Už je pouze pro nejnovější konzole. Pro PC je to už vážně 8 let bez […] Posted in Recenze her
  • 23. července 2015 Lego Movie Videogame Hodnocení: 90% Výrobce: Warner Bros Interactive Žánr: Adventura Multiplayer: co-op Jazyk: anglicky Datum vydání: 7.2.2014 Doporučený věk: 10 let S novým rokem […] Posted in Recenze her
  • Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi23. června 2016 Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi Po rozšíření s podtitulem Srdce z kamene jsme se před necelým měsícem dočkali  posledního rozšíření pro hru Zaklínač 3: Divoký hon, nesoucího jméno O víně a krvi. A na začátek je rovnou […] Posted in Recenze her
  • Puss in Boots (Kinect)9. června 2015 Puss in Boots (Kinect) Únava: 8/10 Vlastní hodnocení: 99% Datum vydání: 14.11.2011 Výrobce: THQ Žánr: dobrodružná hra Počet hráčů: konzole 1-2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Tento […] Posted in Recenze her
  • Pokémon GO29. července 2016 Pokémon GO Je nějaká hra pro mobily, která nás vyžene z kanceláří a vydáte se s ní do širého světa? Byla to Ingress. Pokémon Go je další generací hry, která, když Vás zaujme, tak s ní strávíte […] Posted in Recenze her
  • Farming Simulator 17 - 90 %20. listopadu 2016 Farming Simulator 17 - 90 % Tak vyšel znovu Farming simulátor. Přináší opět po dvou letech farmaření v přírodě. Jezdění traktorů, kombajnů a mnoho dalších aut, které potřebujete pro správnou správu svých malých […] Posted in Recenze her

Transport Fever - 95 %
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...