Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Trailmakers - Zajímavý sandbox s multiplayerem

Trailmakers - Zajímavý sandbox s multiplayerem

Foto: Ⓒ Flashbulb ApS 2020
Foto: Ⓒ Flashbulb ApS 2020
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Trailmakers je san­d­bo­xo­vá hra od Dánského stu­dia Flashbulb. Ve zkrat­ce jde o hru, kde hle­dá­te díly, sta­ví­te vozít­ka z kos­ti­ček růz­ně pohá­ze­ných po mapě. A abychom se nenu­di­li sami, může­te si pozvat přá­te­le, se kte­rý­mi lze spo­lu­pra­co­vat. A to při­ná­ší nové výzvy a dělá hru opět o něco zají­ma­věj­ší.

Summer2019KV 1920x1080

Hra nabí­zí dva her­ní módy: Creative a Expedition. Creative už ze své­ho názvu zaklá­dá na kre­a­ti­vi­tě hrá­če a jeho schop­nos­tech a zna­los­tech fyzi­ky. Lze zde posta­vit snad úpl­ně vše, a to hlav­ně díky neo­me­ze­ným mate­ri­á­lům, kte­ré si v Expedition módu musí­te hle­dat sami (ale o tom poz­dě­ji). Sice jsou zde spe­ci­ál­ní doplň­ky za coi­ny zís­ká­va­né z dru­hé­ho her­ní­ho módu, ale hráč se bez nich obe­jde. Můžete sta­vět na třech mapách: Treasue Island, Danger Zone a Test Zone. První dvě mapy obsa­hu­jí terén a růz­né struk­tu­ry, kte­ré lze vyu­žít pro test vozí­tek, leta­del apod. Považuji je za lep­ší mís­to pro stav­bu, pro­to­že mají terén. Test Zone je zkrát­ka pou­ze plac­ka (srov­nám ji s Minecraftovým super­flat svě­tem). Jediná nevý­ho­da toho­to módu je, že nepřed­sta­vu­je prak­tic­ky žád­nou výzvu a pokud vás zrov­na neza­jí­má vytvá­ře­ní vlast­ních pro­to­ty­pů a tes­to­vá­ní vozí­tek, bude pro vás zají­ma­věj­ší dru­hý mód.

Již zmi­ňo­va­ný Expedition mode máte za cíl jez­dit od bodu k bodu a sbí­rá­te kost­ky po mapě. Pokud něco nena­jde­te hned, bude­te muset hle­dat dál a někdy se vra­cet pro chy­bě­jí­cí čás­ti. Váš cíl je ale jas­ný a vždy máte před­sta­vu, co všech­no musí­te najít. Taky zís­ká­vá­te zla­té coi­ny a za ty si lze kupo­vat růz­né doplň­ky pro vozi­dla. Jak už jsem již zmí­nil, obe­jde­te se bez nich, ale jest­li si chce­te vaše fáro řád­ně namašlit, nevi­dím důvod, proč tyto min­ce nezís­ká­vat a utrá­cet.

Trailmakers má výbor­nou atmo­sfé­ru a nabí­zí přes­ně to, co bychom od kva­lit­ní­ho san­d­bo­xu moh­li oče­ká­vat – barev­nou gra­fi­ku, pří­bě­ho­vý mód, cre­a­ti­ve, pří­jem­né pro­stře­dí a dal­ší. Mám ale i pár výtek a mezi ně pat­ří nedo­la­dě­ný sta­veb­ní edi­tor. Často se mi totiž stá­va­lo, že jsem při sta­vě­ní pře­su­nul část vozít­ka ven z kon­struk­ce (a věř­te mi, že je oprav­du boles­ti­vé pře­sta­vo­vat před­tím dob­ře fun­gu­jí­cí auto), kos­tič­ky se poklá­da­ly špat­ným smě­rem a jejich rota­ce byla občas také vel­mi slo­ži­tá. Hned ved­le edi­to­ru bych při­dal GUI v menu, kte­ré mi při­šlo poměr­ně slo­ži­té pro ori­en­ta­ci. Ale cel­ko­vě hod­no­tím jako vel­mi pří­jem­nou zku­še­nost a před­po­klá­dám, že si hru urči­tě ješ­tě někdy zahra­ji.

Hodnocení 7/10

Foto: Ⓒ Flashbulb ApS 2020


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Případ: Ponorka19. srpna 2022 Případ: Ponorka Vzhledem k tomu, že se jedná o kriminální příběh natočený dle skutečné události, kdy na palubě ponorky šíleného vědce dojde k vraždě a rozčtvrcení těla mladé investigativní švédské […] Posted in TV Recenze
  • Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu19. srpna 2022 Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu Už jen název (tentokrát se překladatelé asi hodně zapotili, ale stojí to za to :)) napovídá, že toto nebude něco, co byste mohli vidět každý den. Borat (asi se nedivíte, že budu používat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nebezpečná rychlost 2: Zásah19. srpna 2022 Nebezpečná rychlost 2: Zásah Režisér Speed 2 se snaží zopakovat relativní úspěch své "jedničky" z roku 1994 o nepravděpodobném pumovém teroristovi a ještě nepravděpodobnější jízdě autobusem a metrem v L.A. "Dvojka" si […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krvavý diamant19. srpna 2022 Krvavý diamant Je to totiž opravdová pecka! Leonardo DiCaprio, všichni ho znají a každý o něm alespoň jednou slyšel. Z neznámého herce se po megahitu Titanic stal nejznámějším a nejžádanějším hercem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Návrat tří mušketýrů19. srpna 2022 Návrat tří mušketýrů Návrat mušketýrů je filmová adaptace z roku 1989 volně založená na románu Dvacet let poté (1845) od Alexandra Dumase. Po Třech mušketýrech z roku 1973 a Čtyřech mušketýrech z roku 1974 se […] Posted in Speciály
  • "Podezřelá" KVIFF 2022 recenze: Park Chan-wookova elegantní óda na film noir18. srpna 2022 "Podezřelá" KVIFF 2022 recenze: Park Chan-wookova elegantní óda na film noir Hitchcockovské zpracování policejní detektivky Podezřelá, která přijela na letošní Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary poté, co byla uvedena v soutěži v Cannes a Chan-wook Park […] Posted in Filmové recenze
  • Nene (Nope) – Recenze – 60 %18. srpna 2022 Nene (Nope) – Recenze – 60 % První dva filmy režiséra, scenáristy, producenta a bývalého komika Jordana Peela byly výraznými společensky kritickými satirami. Znepokojivý oscarový thriller Uteč (2017) pracoval s motivy […] Posted in Filmové recenze
  • Šimon a Matouš18. srpna 2022 Šimon a Matouš Šimon a Matouš je film z roku 1976, který režíroval Giuliano Carnimeo, ale v titulcích je uveden jako Arthur Pitt. Jedná se o pátý a poslední film dvojice Paul L. Smith a Michael Coby […] Posted in Speciály
  • Denní směna17. srpna 2022 Denní směna Welcome to the Motherfuckin Night Shift! JJ Perry natočil debut snů, nejlepší netflixovský Blockbuster a nejlepší vampire film tak za dekádu minimálně. Náááálož jako Prase! Neskutečnéj […] Posted in Filmové recenze
  • Air Force One17. srpna 2022 Air Force One Copak s Indianou Jonesem, když se dostaví kmetský věk? Stane se prezidentem Spojených států. Američané se potřebují aspoň jednou do roka prostřednictvím filmové tvorby ujistit, že kdyby […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,40120 s | počet dotazů: 249 | paměť: 59963 KB. | 19.08.2022 - 15:52:34