Kritiky.cz > Recenze knih > Toy - Happy in the hollow (2019)

Toy - Happy in the hollow (2019)

SYCJNKJJxTg

Brighton je fajn měs­to, kde pár­ty stří­dá osla­vu. Také odsud ale pochá­zí kape­la z tro­chu zvlášt­ním názvem Toy. Hoši z Brightonu už mají na kon­tě čty­ři alba a rov­něž spo­lu­prá­ci s Natashou Khan, čímž se dosta­li do šir­ší­ho pově­do­mí (aspoň tedy v mém pří­pa­dě).

Poslední deska (z led­na toho­to roku) je pova­žo­vá­na jako jejich nej­lep­ší počin. Posluchače vel­mi pozi­tiv­ně nala­dí už úvod­ní „Sequence One“, kte­rá mi tro­chu při­po­mě­la hud­bu, kte­rou hra­jí např. tako­ví Lower Dens. Hodně sil­ným momen­tem je pak pod­le mě i sklad­ba „Last Warmth of the Day“, ze kte­ré doslo­va cítí­te hře­ji­vost pod­ve­čer­ních let­ních paprs­ků (vel­mi vhod­né k posle­chu zejmé­na v této fázi roku). Takhle by šlo pokra­čo­vat dál. Album je plné vel­mi sil­ných skla­deb, kte­ré nenu­dí a doká­ží pře­kva­pit. Hudebně se jed­ná o dost zvlášt­ní smě­si­ci post-punku a krautroc­ku s psy­che­de­lic­kou omáč­kou. Rozhodně to nepů­so­bí prvo­plá­no­vě. Za mě je album „Happy in the hollow“ urči­tě vel­mi pří­jem­ným pře­kva­pe­ním toho­to hudeb­ní­ho roku.

  • Toy - Happy in the hollow (2019)6. července 2019 Toy - Happy in the hollow (2019) Brighton je fajn město, kde párty střídá oslavu. Také odsud ale pochází kapela z trochu zvláštním názvem Toy. Hoši z Brightonu už mají na kontě čtyři alba a rovněž spolupráci s […] Posted in Hudební recenze
  • Kim Dryer: Andělská inspirace8. listopadu 2019 Kim Dryer: Andělská inspirace Autorka o svých kartách říká, že byly vytvořeny proto, aby nás přivedly andělům blíže. Protože ta andělská pomoc a podpora je dostupná pouze, když o ni požádáme. To je pravidlo, které […] Posted in Recenze knih
  • Salman Rushdie - Hanba16. června 2020 Salman Rushdie - Hanba Hanba je v pořadí třetí Rushdieho kniha. U nás vyšla poprvé - tuším - v Odeonu v roce 1990. Osobně jsem krom slavných Satanských veřsů a Hanby nic jiného od Rushdieho nečetl, ale i tak […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Luboš Brabec - Maraton a jiné pošetilosti29. února 2020 Luboš Brabec - Maraton a jiné pošetilosti Luboš Brabec je celkem slušný sportovní novinář, který vtrhl na území spisovatelů s dodnes hojně kupovanou knihou "Dlouhý běh" (vypráví příběh Dana Orálka, našeho ultra běžce). Už předtím […] Posted in Recenze knih
  • Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků - pro děti a jejich logické uvažování15. února 2020 Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků - pro děti a jejich logické uvažování Tato kniha je vhodná nejen pro děti samotné, ale spadá do kategorie práce rodičů s dětmi. V knize je dohromady 21 krátkých pohádek. Ty se přečtou a na další straně jsou obrázky, které tu […] Posted in Recenze knih
  • Stephen King - To11. července 2020 Stephen King - To Není mnoho autorů, kteří by měli tak oddanou a věrnou čtenářskou základnu. Zároveň není ani tolik autorů, kteří by se mohli pyšnit tím, že skoro všechna jejich díla byla […] Posted in Recenze knih
  • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […] Posted in Recenze knih
  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
  • Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend9. srpna 2018 Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend Každý kraj má své pověsti, báje a legendy, které se předávají z generace na generaci. Každá z nich si příběh lehce upraví a vyprávění nabyde temných a hrůzostrašných rozměrů. Nejinak je […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...